Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Aalborg Havn spejder frem mod 2050

Søgeord:

7. november 2017  |  

Af Anders Per Gajhede

Læst i alt:

445 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Har inddraget brugerne i udviklingsplan.

”Den Intelligente Havn – 2050” er navnet på den udviklingsplan, som Aalborg Havn i samarbejde med interne og eksterne interessenter har udviklet igennem blandt andet workshops.

 

Planen er særligt centreret omkring havnens primære erhvervsområde Østhavnen, og især er et fortsat godt samarbejde mellem havnens triple helix – uddannelses- og forskningsinstitutioner, erhvervsliv og den offentlige sektor – en forudsætning for havnens udvikling, mens der også bliver brug for flere kvadratmeter til havnerelaterede aktiviteter.

 

Planen blev præsenteret af Jørgen Frandsen, ejendomschef hos Aalborg Havn Logistik A/S, da havnen arrangerede Aalborg Havnedag 2017 i starten af oktober.

Udarbejdet af brugerne

Den nye udviklingsplan er udarbejdet gennem workshops i foråret og sommeren 2017 med både interne og eksterne interessenter, hvor kunder, myndigheder og forskere fra Aalborg Universitet har deltaget i gensidig vidensudveksling. Dermed har Aalborg Havn inddraget brugerne i disponeringen af eksisterende og kommende havnearealer.

 

Udviklingsplanen er firedelt og afspejler den potentielle fremtidige disponering af havnearealerne med fokus på fremtidig udvidelse af havneområdet, arealanvendelse, mobilitet samt faciliteter. Bag udviklingsplanerne har de nedsatte workshops inkluderet overvejelser omkring fleksibilitet, miljø, samarbejde og teknologisk udvikling.

 

Aalborg Havn disponerer over 5,3 mio. kvadratmeter havnearealer, hvoraf de 3,8 mio. kvadratmeter er placeret i Østhavnen. Centralhavnen er fuldt udbygget, hvorfor Aalborg Havn i den del af udviklingsplanen, der er offentliggjort, fokuserer på udviklingen i Østhavnen.

Østhavnens størrelse er under konstant forandring som følge af blandt andet opkøb, og derfor er udviklingsplanen for Aalborg Havn baseret på de foreliggende kommuneplaner og lokalplaner, som fastlægger rammerne for Aalborg Havns udbygning.

 

Kommuneplanen blev i 2017 udvidet med 1,27 mio. kvadratmeter havnearealer, som skal medvirke til at realisere ønskerne om tilstrækkelig plads til fremtidens havn baseret på analyser af efterspørgsel og behov hos brugerne.

 

Bedre brug af arealer

Ifølge Aalborg Havn indgår en stor del af de ledige arealer omkring Aalborg Havn i det forventede arealbehov i de kommende år, lyder det i udviklingsplanen:

 

- Havnens udvikling og udbygning kræver til stadighed, at der er tilstrækkelige arealer til at kunne opfylde fremtidens behov. En forudsætning for dette vil være en optimal udnyttelse af eksisterende bindinger og sikring af en fremtidig tilknytning til infrastrukturen, samt hensyn til eksisterende erhverv, herunder specielt fødevare- og genbrugsvirksomheder, lyder det, mens det tilføjes, at der desuden skal ses nærmere på fremtidige krav til brugen af de selvsamme arealer:

- Disponeringen af Østhavnens arealer er afstemt i forhold til den globale tendens af større skibe, der totalt set anvender færre meter bolværk, men som til gengæld har behov for større baglandsarealer. I takt med at behovet for større vindmøller og offshore-konstruktioner stiger, stilles mere specialiserede krav til arealer. Derfor er der på Aalborg Havn både fokus på deling af faciliteter samt komprimering, samtidig med at der planlægges større arealer, specielt med henblik på tilvækst af nye virksomheder samt udflytning af virksomheder fra Centralhavnen, fremgår det.

Samspil med naboer

Udviklingen af den nordjyske havn skal desuden ske i tæt samspil med de nærmeste omgivelser og naboer, da udviklingen af havnen forudsætter integration og samarbejde i og omkring havneområdet.

 

- I samspil med nærområdet er der samtidig behov for at beskytte muligheden for optimal havnedrift. Dette indbefatter at reducere aktiviteter i naboområderne, som kan virke begrænsende for arealejere og andre interessenter på havnen. Derfor er der omkring store dele af Aalborg Havn etableret konsekvenszone, hvilket sikrer, at der ikke etableres ny følsom bebyggelse inden for 500 meter fra havnegrænsen. Denne stødpudezone opretholdes flere steder omkring havnearealerne, lyder det.

 

Herudover frembringer havnen også budskabet om, at infrastrukturen til og på havnen skal leve op til kravene.

- Mobilitet, fremkommelighed og fleksibilitet er nøgleord for udviklingen af Aalborg Havn. Det er essentielt, at der findes hurtige og let fremkommelige veje mellem havnen og motorvej E45, samt at den interne infrastruktur på havneområdet lever op til fremtidige krav og behov, fremgår det.

 

Billedtekst: Aalborg Havn. Foto: Aalborg Havn. Indsat: Jørgen Frandsen, ejendomschef hos Aalborg Havn Logistik A/S. Foto: Anders Per Gajhede.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk