Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Affald til debat

Søgeord:

5. august 2016  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

815 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Private vognmænd skal spille større rolle.

Affaldshåndtering har som bekendt stor betydning for mange af DTL’s medlemmer. Og debatten om for eller imod privatisering (konkurrenceudsættelse) af det forbrændingsegnede affald har bølget frem og tilbage.

 

Regeringen kommer nu med et udspil, og der er efter 14 års debat udsigt til ændringer på området, som kan komme de private vognmænd til gavn.

 

Det sker, efter at flere rapporter har påvist store samfundsøkonomiske muligheder for effektivisering og for at øge andelen af affald til genanvendelse, oplyser DTL.

 

Rapporterne skitserede mulige fremtidige modeller for at nå disse mål. Debatten handler blandt andet om, hvorvidt den private affaldssektor – herunder vognmændene – vil få gavn af en konkurrenceudsættelse.

Forlig tilbage i 2009

I 2009 blev der indgået et forlig, der som bekendt har resulteret i en konkurrenceudsættelse af det genanvendelige affald fra erhvervsvirksomheder, mens beslutningen om forbrændingssektoren blev udskudt. Det er så blevet sat på dagsorden af den siddende regering.

 

Det oprindelige mål med denne privatisering var, at det skulle gøre affaldshåndteringen billigere. Det har imidlertid ikke vist sig at holde stik – men er ikke i sig selv et argument imod at overlade yderligere til private virksomheder, mener regeringen, der henviser til, at konkurrenceudsættelsen ikke er fuldt gennemført, mener DTL.

 

En omfattende evaluering af de regler, der trådte i kraft for det genanvendelige affald i 2010, viser da også, at reglerne ikke er blevet implementeret ordentligt endnu, og at ikke alle regler fungerer efter hensigten.Det er således ikke konkurrencen i sig selv, der spænder ben for at nå målene.

Nye udfordringer

DTL forventer en debat om de aktuelle problemer ved konkurrenceudsættelsen af det genanvendelige erhvervsaffald, fordi det indebærer en række udfordringer for vognmændene i form af et affaldsregister, der ikke falder logisk, og som der ikke er en effektiv kontrol med.

 

Det har givet frit spil for de uregistrerede vognmænd, der pludselig har vist sig på markedet, og som har bevirket mange bødeudskrivelser.

 

DTL har i en arbejdsgruppe peget på, at dette problem skal og bør håndteres.

Data skaber ny byrde

Dertil kommer, at affaldsdatasystemet er en væsentlig byrde hos vognmændene – selv om DTL sammen med Miljøstyrelsen har udarbejdet et hjælpeværktøj.

 

DTL er derfor opmærksom på de bekymringer, som flere medlemmer har givet udtryk for, og sekretariatet og Danaffald har allerede et løsningsforslag klar til at imødekomme mange af de udfordringer, medlemmerne står over for, og som er påpeget i en særlig evalueringsrapport.

 

Det er pt. uklart, hvornår dette arbejde går i gang.

 

For så vidt angår forbrændingsområdet, er hele processen med en konkurrenceudsættelse lige nu forsinket på grund af de afbrudte forhandlinger om forslaget om at afskaffe PSO-afgiften ved at hæve bundskatten.

 

Alt tyder på, at man først rigtig tager fat på politiske drøftelser om det forbrændingsegnede affald, når PSO-knuden er løst.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com