Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Ambitioner for infrastruktur med i helhedsplan

Søgeord:

31. august 2016  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

632 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Tilfredshed i DTL.

Regeringens udspil til en ny helhedsplan frem mod 2025 har en ambitiøs målsætning for udvikling af infrastrukturen.

 

Regeringen vil nemlig gradvist løfte den årlige ramme til offentlige investeringer i bl.a. bedre infrastruktur. Rammen til offentlige investeringer skal i alt øges med ca. 27 mia. kr. frem mod 2025.

 

Af planen fremgår, at regeringen inden for den nye, flerårige ramme vil løfte den årlige ramme til offentlige investeringer med 1 mia. kr. i 2018 stigende til 5 mia. kr. i årene 2023-2025.

 

Investeringer i transport

Det glæder adm. direktør i DTL, Erik Østergaard, at man fra politisk hold har taget hensyn til infrastrukturen:

 

-Det skal bl.a. understøtte investeringer i ny digital infrastruktur og investeringer på transportområdet, som fx en ny motorvej i Midtjylland, en havnetunnel i København og en motorvej til Kalundborg, hedder det i helhedsplanen.

 

-Nu må vi se, hvad der er politisk vilje til i sidste ende, men når vi taler vejinfrastruktur, er der i høj grad behov for større ambitioner. Regeringens eksempler – såsom en ny motorvej i Midtjylland, en havnetunnel i København og en motorvej til Kalundborg – er åbenlyse forslag, der kan arbejdes med, og der er et påtrængende behov for vejinvesteringer mange flere steder i landet.

 

-På den digitale front kan vi ikke være bekendt, at der stadig er steder i landet, hvor der er utilstrækkelig bredbåndsdækning og mobildækning. Det hæmmer erhvervsudviklingen og burde for længst have været på plads.

Social dumping nævnt i FFL2017

Ifølge forslaget til finanslov for 2017, der blev fremlagt i halen på helhedsplanen, vil der i de kommende år blive lagt vægt på bl.a. udbygning af E45 mellem Aarhus S og Skanderborg S og en forundersøgelse af den københavnske havnetunnel.

 

-Det giver god mening at lave en udbygning af E45 – samtidig med, at man på den lange bane har planer om en ny motorvej i Midtjylland. En udbygning er under alle omstændigheder påkrævet, da trafikmængden ikke kan aflastes ved en ny motorvej længere inde i hovedlandet, siger Erik Østergaard.

 

Finanslovsforslaget for næste år nævner flere steder social dumping, og DTL-direktøren forudsætter, at indholdet fra sidste års politiforlig stadigvæk står ved magt. Forliget sikrer blandt andet, som en flerårig aftale frem til og med 2019, kontrol med de ulovlige cabotagekørsler.

-Vi har desuden noteret os, at regeringen i dette finanslovsforslag har afsat en såkaldt forhandlingsreserve på 1,6 mia. kr. årligt i 2017-2020, og at reserven kan disponeres til ”højt prioriterede initiativer og temaer” hos parterne bag den kommende finanslov.

 

-Det er fremhævet i finanslovsforslaget som eksempel, at reserven kan bruges til en fortsættelse og videreudvikling af indsatsen mod social dumping mv. Vi vil selvfølgelig opfordre aftaleparterne til at prioritere dette område – i særdeleshed på transportområdet, udtaler Erik Østergaard.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com