Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Bedre styr på CMR-regler

Søgeord:

14. november 2017  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

986 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Ny bog: CMR-lovkommentar afdækker dansk og international retspraksis.

Med indarbejdelsen af tillægsprotokol til CMR-konventionen i den danske lovgivning blev der åbnet op for mulighed for oprettelse af elektroniske fragtaftaler og kommunikation ved international vejtransport i Danmark.

 

Advokat og partner Ulla Fabricius har udarbejdet ny kommentar til CMR-loven, som giver et overblik over hvad loven betyder i praksis og praktiske anvisninger til, hvordan man skal agere i overensstemmelse med loven.

 

Samlet overblik

I mere end 15 år har advokat og partner i NJORD Law Firm Ulla Fabricius rådgivet nationale og internationale transportvirksomheder og forsikringsselskaber om alle aspekter indenfor transport, shipping og forsikring. Erfaringerne har hun samlet i lovkommentaren Lov om fragtaftaler ved international vejstransport (CMR), der udkommer den 9. november 2017 på Djøf Forlag.

Siden den forrige udgave af lovkommentaren i 2005, har lovgivningen ændret sig, og der har derfor været stor efterspørgsel efter en opdateret udgave. Denne nye udgivelse indeholder bandt andet helt nye bemærkninger om elektroniske fragtbreve og kommunikation, temperatur-reguleret transport, grov uagtsomhed og om lovens anvendelsesområde.

 

Den giver også et samlet overblik over danske og internationale domme, fortæller advokat Ulla Fabricius:

 

- Jeg har taget udgangspunkt i gældende dansk ret. Men som i de tidligere udgaver har jeg inddraget udenlandske retsafgørelser såvel som referencer til udenlandske forfattere – herunder tyske domme, nordiske domme og retspraksis fra udenlandsk retslitteratur.

Loven i praksis

Denne nye udgivelse giver et grundigt indblik i CMR-loven med særligt uddybende afsnit om tillægsprotokollens forståelse under dansk ret. Den tydeliggør, hvordan loven skal forstås helt praktisk, og kan bruges som et værktøj til at forebygge konflikter og løsning af tvister mellem parterne, der er involveret i international vejtransport.

 

Særlige typer af ansvarssager, som tidligere har givet anledning til problemstillinger og retssager, har fået en detaljeret praksisopdatering. Herunder blandt andet transporter af temperaturfølsomme varer – særligt medicin – spørgsmålet om hvornår noget er groft uagtsomt og den juridiske betydning af, hvilken aftale der er indgået.

 

Netop de problemstillinger har Ulla Fabricius søgt at afdække med lovkommentaren:

 

- Der har været mange uklarheder, som har givet unødige konflikter og grå hår i branchen. Mit mål har derfor været at gøre det klart, hvor grænserne går samt hvilke muligheder lovgivningen faktisk også giver.

Lovkommentaren beskæftiger sig særligt med det dilemma, at loven på den ene side er ufravigelig, men på den anden side kun gælder for aftaler om vejtransport. Det vil sige, at parterne faktisk har et betydeligt spillerum til at regulere deres samarbejde og dermed også deres ansvarsforhold.

 

Herudover gennemgår lovkommentaren kravene til elektroniske fragtbreve, med konkrete anvisninger på, hvordan man bærer sig ad med udformningen, samt hvilke regler der gælder.

 

Værktøj til problemløsning og forebyggelse

Strukturen i denne nye udgave af lovkommentaren er ligeledes ændret, så den er blevet et langt mere brugervenligt opslagsværk. Den detaljerede indholdsfortegnelse og det omfattende stikordsregister, gør det let at slå op og bruge bogen til at løse konkrete tvivlsspørgsmål inden for specificerede områder.

Efter tusindvis af timer fordybet i domme og paragraffer glæder Ulla Fabricius sig over resultatet:

- Det har været et privilegium at få lov til at gå i dybden med nogle af de mest komplekse domme indenfor transportjuraen. Jeg håber, at den bliver et værdifuldt opslagsværk for alle i branchen.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com