Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Begrænsninger på Skagens Havn

Søgeord:

22. februar 2016  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

610 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Anlægsarbejder sættes i gang.

Frederikshavn Forsyning A/S har igangsat en større kloakfornyelse i Skagen, der skal udføres i perioden 2016-2017. Projektet betyder, at der i perioden skal etableres ny kloak i bl.a. Coastervej, Østre Strandvej, Fyrvej, Hvidefyrvej og langs Bøjlevejen.

 

Anlægsprojektet startes op primo marts 2016 med etablering af nyt udløb for regnvand i Østbassin 2 ved Notkajen/Coasterkaj. Efterfølgende udføres kloakanlæg i Coastervej frem mod Østre Strandvej. Arbejdet på havnearealet vil forventeligt foregå frem til juli 2016.

 

Arbejdet på havnearealet vil betyde afspærringer og midlertidige begrænsninger ift. parkering og adgangsforhold i arbejdsområdet. Forsyningen har stor opmærksomhed på, at disse gener bliver så små som mulige og vil igennem tæt dialog med Skagen Havn i opstarts- og udførelsesfase sikre at adgangsforhold til havnens lejere, virksomheder mv. sikres i anlægsperioden.

Etapeopdelt projekt

Anlægsprojektet på havnearealet opdeles i etaper for derigennem at sikre, at der til stadighed opretholdes adgang til alle virksomheder mv. på havnen.

 

Når projektet startes i marts måned vil Notkajen blive spærret for gennemkørende trafik ved krydset Notkajen/Coasterkaj. Der vil blive lavet omkørsel via bl.a. Fabriksvej, Auktionsvej, og Coastervej til Coasterkaj mv. jf. nedenstående princip.

 

Når arbejdet med selve udløbet til havnebassinet er færdigt, forsætter projektet med kloakarbejde i Coastervej frem til Auktionsvej. Her vil Coastervej blive spærret for trafik, og der vil blive lavet omkørsel.

 

Ved Auktionsvej (ved klitten mod Østre Strandvej) skal der laves et større underjordisk bygværk. I perioden, hvor dette arbejdet pågår, vil området omkring arbejdsstedet blive afspærret og trafikken dirigeret udenom.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com