Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Blå begejstring

Søgeord:

23. januar 2018  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

154 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Rederier og havne hilser regeringens vækstplan velkommen.

Regeringens præsentation af den længe ventede vækstplan for det blå Danmark bliver som ventet hilst velkommen i den maritime sektor.

 

I Danske Havne udtaler formanden, Ole Ingrisch:

 

- Danmark har i dag en solid position i den internationale søfart, i den maritime udstyrsindustri og de tilstødende erhvervsområder inden for bl.a. offshore energi, cirkulær økonomi, krydstogtsturisme og fiskeriet. Det er en position, dansk erhvervsliv har opnået over en årrække. Det er derfor helt afgørende, at vi hele tiden er opmærksomme på, at rammevilkårene både er tidssvarende og konkurrencedygtige, siger Ole Ingrisch, der er adm. direktør for Esbjerg Havn, i en kommentar til regeringens vækstplan for den maritime sektor.

 

Han nævner blandt andet offshore-vindmølleområdet, hvor han mener det er nødvendigt justere rammevilkårene for specialskibe, så besætningen bliver beskattet under DIS-ordningen.

 

- Netop dette område er et rigtig godt eksempel på, at vi løbende har behov for at give den danske lovgivning et servicetjek, lige som montørområdet og skattevilkårene for indregistrering af skibe er afgørende for, om man vælges til eller fra som søfartsnation, udtaler Ole Ingrisch.

Ny havnelov

Danske Havnes formand benytter samtidig lejligheden til at opfordre til, det han anser for en tiltrængt opdatering af Havneloven.

 

- Den danske havnelovgivning skal sikre en moderne og effektiv styring af erhvervshavnene, og det er helt centralt for at understøtte den maritime konkurrenceevne og de tilstødende erhvervsområder. Derfor skal vi have en ny havnelovgivning, der forhåbentligt kan skabe et nyt Esbjerg, et nyt Lindø eller et nyt Frederikshavn med fokus på de enorme vækstpotentialer inden for udskiftning og recycling af offshore vind, gas og olie, når der for alvor kommer hul på det 500 mia. kroner store marked for nedtagning og ophugning af udtjente olieboreplatforme og havvindmøller, siger Ole Ingrisch og tilføjer:

 

- Vi skal sikre rentable investeringer i havnene og lige konkurrencevilkår mellem havnene både internt i Danmark, men også i forhold til de nordeuropæiske havne. Ellers lander de lukrative opgaver fremover i Hull og Cuxhaven. Særligt den stærke statslige involvering i de nordtyske havne, bekymrer Ole Ingrisch.

Montørordning m.m.

Også brancheorganisationen Danske Maritime, der repræsenterer danske producenter af maritimt udstyr, hilser regeringens nye maritime strategi velkommen

 

Adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime, glæder sig over vækststrategien og visionen for Det Blå Danmark som et globalt maritimt kraftcenter, som regeringen har fremlagt i dag.

 

- Jeg glæder mig over regeringens høje ambitionsniveau på Det Blå Danmarks vegne og noterer med tilfredshed, at alle de emner, som den maritime industri i vækstteamarbejdet har fremført som vigtige, er kommet med i vækststrategien, siger Jenny N. Braat og tilføjer:

 

- Jeg anerkender strategien for løftet om at gennemføre et service- og nabotjek af rammevilkår; altså regler, lovgivning samt et nabotjek af kredit- og finansieringsordninger, så vi ikke i Danmark opstiller unødige barrierer for vores maritime industri, og så vi får lige og fair konkurrencevilkår, hvilket langt fra er tilfældet i dag.

Hun fremhover også, at vækstplanen har et tydeligt fokus på forskning og udvikling af maritime teknologier samt udvikling af kompetencer til den maritime sektor, ligesom den maritime montørordning, der er kommet med på Finansloven fremadrettet, også er med i strategien.

 

- Vi har som branche kæmpet i årevis for den maritime montørordning, som vil sikre, at danske virksomheder, der sender maritime montører ud på skibe ude i verden for at installere eller servicere udstyr, får rammevilkår, så de kan konkurrere på lige fod med de montører, der bor i andre lande med lavere skatter og lønninger. Den viden, som de maritime montører indhenter, bruges i dag direkte i innovationen og til udvikling af nye produkter og services i Danmark, siger Jenny N. Braat.

Hun udtrykker samtidig håb om, at regeringen i fremtiden – i forbindelse med indkøb af fartøjer til offentlige institutioner – vil prioritere innovation samt miljø- og klimaløsninger, for eksempel ved innovationspartnerskaber.

 

- Det er nye og gode takter, som – hvis de bliver til virkelighed – måske kan være med til at hindre hovedløse udbud, hvor staten i praksis sender kontrakter på nye skibe i hænderne på udenlandske værfter, selv om danske værfter er fuldt konkurrencedygtige. Med tab af innovation, eksport, jobs og skatteindtægter som resultat, slutter Jenny N. Braat

Blåt møde

Der var også masser af roser, da Danske Rederier, mandag eftermiddag kvitterede for Regeringens blå vækstplan, på et møde i Rederiforeningen.

Planen byder nemlig på en række tiltag i form af forbedrede rammevilkår ved bl.a. fjernelse af registreringsafgiften og en udvidelse af DIS-ordningen, samt øget digitalisering og en fremtidssikring af uddannelserne.

 

- Det er vigtige elementer for branchen, hvis den skal have mulighed for at vokse, siger CEO i DFDS Niels Smedegaard, der mandag eftermiddag deltog i mødet:

 

- Som præsident for vores europæiske brancheorganisation ECSA har jeg gennem de sidste par år oplevet, at rammevilkår og godt samarbejde med politikere er helt afgørende for succes. Derfor er det vigtigt, at vi i Danmark fastholder det stærke politiske fokus på Det Blå Danmark og det gode samarbejde mellem erhverv og myndigheder – og vækstplanen i dag er jeg meget tilfreds med, siger Niels Smedegaard.

Skærpet ambition

Søfartsstyrelsen glæder sig over, at aftalen kommer hele Det Blå Danmark til gode, så væksten sikrer, at Danmark fortsat er at finde blandt de største søfartsnationer.

 

- Danmark skal være et globalt maritimt kraftcenter. I tidligere vækstplaner lød ambitionen, at vi skulle være Europas førende søfartsnation. Når vi gerne vil være et globalt maritimt kraftcenter, handler det altså om, at vi både skal være en stor søfartsnation og samtidig have musklerne til at påvirke standarder i resten af verden, siger Andreas Nordseth, adm. direktør i Søfartsstyrelsen.

Hjemflagning

Flere skibe er allerede blevet omflaget, og mandag meldte A.P. Møller-Mærsk ud, at der er yderligere tonnage på vej til dansk flag. Danske Rederiers medlemmer ved mandagens møde var enstemmigt enige i, at det er positivt, at man fra regeringens side nu sikrer den danske konkurrence. Det har også vakt stor glæde hos Danske Rederier, som kvitterede for regeringens og vækstteamets arbejde og så frem mod vækst i sektoren de kommende år.

 

- Der går en lige linje fra vækstteamets arbejde i foråret og så til i dag, hvor vi har fået lanceringen af den blå vækstpakke. Vi glæder os til at se vækstplanens effekt folde sig ud hos vores medlemmer og har som ambition, at vores flåde skal vokse med 10 pct. frem mod 2021, siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com