Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Blandet modtagelse til ekspertanbefalinger

Søgeord:

7. maj 2018  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

167 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Oplæg til ny havnelov vækker voldsom kritik fra Kommunernes Landsforening.

 

Ekspertudvalgs forslag til en ny havnelov, der anbefaler opsplitning af havne i to aktieselskaber – et for havnenes infrastrukturaktiviteter og et for havnens kommercielle aktiviteter – bliver ikke positivt modtaget alle steder.

 

Helt forudsigeligt er kritikken skarpest fra Kommunernes Landsforening, da oplægget til en revision af havneloven, kraftigt begrænser de kommunale erhvervshavnes – og havnenes politiske herrer i byrådenes – muligheder for at subsidiere havnenes kommercielle aktiviteter med midler, som havnene tjener på at stille infrastruktur til rådighed.

Bevar selvstyrehavnen

Kommunernes Landsforening (KL) roser indledningsvis ekspertpanelets anbefaling af at de kommunalt ejede aktieselskabshavne også får mulighed for finansiering i Kommunekredit.

 

- Jeg er tilfreds med forslaget om at udvide låneadgangen i Kommunekredit til også at gælde for aktieselskabshavne. Men når det er sagt, så er det helt uforståeligt, hvis man vælger at afskaffe selvstyrehavnen. Det er en velfungerende organisationsform, som mange steder er en motor for vækst og udvikling. Jeg forstår ikke, at man har behov for at afskaffe noget, som fungerer og som sikrer bæredygtig og langsigtet udvikling i mange havne og dermed kommuner, siger Jacob Bjerregaard, der er formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg, i en artikel på KL’s hjemmeside..

Opsplitning nej tak

KL er også kritisk over for forslaget om, at tvinge havnene til opdeling i to aktieselskaber – et infrastrukturaktieselskab og et kommercielt aktieselskab.

 

Ekspertpanelet, der blev nedsat af transportminister Ole Birk Olesen (LA) anbefaler, at havne, der i dag organiseres som kommunale selvstyrehavne, ifølge udvalget skal omdannes til aktieselskabshavne, hvis de er over en vis størrelse. Mindre havne kan ifølge udvalgets anbefalinger fortsætte som kommunale havne under lempeligere regler, men under en øvre grænse for fremtidig gældssætning i forhold til havnens omsætning.

 

Opdelingen vil ifølge udvalget modvirke risikoen for krydssubsidiering mellem offentligt støttede og kommercielle aktiviteter i havnene og skabe fair og lige konkurrence mellem offentligt ejede erhvervshavne og private kommercielle operatører. Samtidig skal strukturen for aktieselskabsmodellen ifølge udvalget sikre overensstemmelse med EU’s nye statsstøtteregler.

- Udvalgets fokus har kun været på konkurrencen inden for varetransport, selvom havnenes andel af den økonomiske omsætning ved varetransport er meget begrænset i forhold til de private. Kommunerne har udviklet og udvidet havnene gennem meget langsigtede strategier og investeringsplaner, som giver grobund for vækst og udvikling. Det langsigtede perspektiv er sikret gennem et stabilt og ansvarligt ejerskab. Det står vi til at miste, siger Jacob Bjerregaard fra KL.

Kommunernes Landsforening var ikke inviteret med i transportministerens ekspertpanel.

Redere ønsker mere

En af de stærkeste kritikere af havnenes appetit på kommercielle aktiviteter – angiveligt i strid med den gældende havnelov – i konkurrence med private selskaber, er Danske Rederier.

 

- Det er vigtigt, at der i en revision af havneloven indføres mærkbare konsekvenser i tilfælde af overtrædelser. Det har vi efterlyst, og derfor er det godt nyt, at ekspertgruppen vil lave et egentligt klageorgan for havnene, som samtidig skal have håndfaste sanktionsmuligheder. Det er der tydeligvis brug for, siger Jakob Ullegård, direktør i Danske Rederier.

Danske Rederier er også skuffet over, at ekspertpanelet ikke lægger op til et opgør med de såkaldte ”grandfarthers rights” – hævdvundne rettigheder – der tillader at nogle kommunalt ejede havne tilbyder tjenesteydelser, som ellers er forbeholdt private kommercielle selskaber.

 

Panelet anbefaler ligefrem, at rettighederne skal fastholdes og, at andre havne tilmed får adgang til de samme muligheder, hvis markedet ikke er effektivt.

Offentligt opgavetyveri

Danske Rederier mener, at ekspertpanelets anbefalinger på en række punkter står i skærende kontrast til regeringens syn på offentligt opgavetyveri, som blev fremsat meget klart i udspillet 'Fair og lige konkurrence' så sent som i september 2017.

 

Her hed det blandt andet, at »Regeringen vil sørge for, at det offentlige ikke konkurrerer med private aktører på områder, der ikke er kerneopgaver for det offentlige …«.

 

Det mener Danske Rederier bør føre til, at regeringen tager politisk stilling til, om man vil løse problemet med nogle havnes opgavetyveri ved at give alle havne adgang til de geografisk og historisk betingede særrettigheder:

 

- Det er helt tydeligt, at nogle havne har haft svært ved at administrere deres geografisk og historisk betingede særrettigheder. Derfor er det nødvendigt, at der gribes ind overfor offentlige virksomheders mulighed for at konkurrere med private. Jeg glæder mig over, at Ole Birk Olesen meget klart pointerer, at regeringens linje ikke er den samme som ekspertudvalgets, for der er oplagt brug for en politisk stillingtagen på det felt, så offentligt opgavetyveri forhindres, siger Jakob Ullegård.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com