Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Bred dansk front mod mindsteløn

Søgeord:

21. januar 2015  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

1479 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Fem danske brancheorganisationer i transport- og logistikbranchen i fælles protest mod tysk mindsteløn.

Selv om dele af den danske transportbranche udtrykker sympati med indførelsen af en mindsteløn i Tyskland, så er andre dele alt andet end begejstret. Det er især Tysklands håndhævelse af mindstelønnen på € 8.50 for udenlandske lastvogns- og buschauffører, der vækker protester.

 

Tyskland vil håndhæve en ny lovpligtig mindsteløn over for udenlandske lastbil- og buschauffører, som blot kører igennem Tyskland og slet ikke er ansat i tyske virksomheder. Det udfordrer sammenhængen i det indre marked, mener en fælles front af vejtransportens danske organisationer.

 

Det er DI Transport, ATL, Danske Busvognmænd, Danske Speditører og ITD, der nu retter en fælles henvendelse til den danske regering at få den til at gå ind i sagen om tyskernes administration af en ny mindsteløn. Sammen repræsenterer de fem organisationer en meget stor andel af den danske person- og godstransport på vejene.

Papirbøvl

Baggrunden for organisationernes fælles front er, at Tyskland har valgt at håndhæve en national lov om mindsteløn overfor ikke blot tyske virksomheder og deres ansatte, men også overfor chauffører, som blot kører på tyske vejstrækninger i forbindelse med international transport, men er ansat i andre lande. Det giver administrativt bøvl og skaber tvivl om udenlandske transportvirksomheders retsstilling, når de kører på tysk vej.

 

Organisationerne understreger, at det ikke er niveauet for den tyske mindsteløn, der giver problemer. Den vedtagne mindsteløn i Tyskland er på 8,5 euro i timen.

 

- Det er problematisk, at personer, der kører et læs varer ind eller ud af Tyskland eller igennem Tyskland, reelt bliver regnet som en del af det tyske arbejdsmarked, pointerer de fem organisationer i et fælles brev til regeringen.

Brevet er sendt til fire danske ministre - herunder transportminister Magnus Heunicke - med en påpegning af, at den tyske fremgangsmåde er uhensigtsmæssig for det danske transporterhverv og for EU’s indre marked i almindelighed. Organisationerne opfordrer regeringen til at tage sagen op over for de tyske myndigheder.

 

- Den nye tyske lov er efter vores opfattelse en alvorlig udfordring for EU’s indre marked og varernes frie bevægelighed. Der bør fra dansk side sendes et klart signal om, at EU’s grundprincipper om fri bevægelighed af arbejdskraft, varer og tjenesteydelser ikke de facto sættes under pres som følge af den tyske mindstelønslov, hedder det i brevet.

Kædeansvar

Organisationerne henviser i øvrigt til regeringens rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping fra oktober 2012, hvoraf det fremgår, at ”Som et overordnet princip ved international kørsel, er chaufføren undergivet de løn- og arbejdsvilkår, der gælder i det land, hvor lastbilen er registreret. ”

 

Sammen med mindstelønnen har tyskerne indført et kædeansvar, så det ikke blot er chaufførens arbejdsgiver, som står på mål for, at chauffører får deres mindsteløn, men også køberne længere oppe i kæden.

 

- Dette kædeansvar er vi ligeledes stærkt betænkelige ved at indføre overfor international transport, hvor det kun er en del af kørslen, der foregår i Tyskland, påpeger organisationerne med henvisning til, at det i praksis er umuligt for transportkøberen at se, hvad chaufføren har fået i løn på den tyske strækning, når en tur er gået igennem flere lande.

De nye tyske regler trådte i kraft fra årsskiftet. Overtrædelse medfører bøder på helt op til 500.000 euro.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com