Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Bred politisk aftale af nye store vejprojekter

Søgeord:

14. december 2016  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

539 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Undersøgelser går i gang.

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået aftale om igangsættelse af undersøgelser af ny midtjysk motorvej og Hillerødmotorvejens forlængelse.

 

Forligskredsen bag aftale om en grøn transportpolitik (V, LA, K, S, DF, RV og SF) er blevet enige om at udmønte 12 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse.

 

Regeringen (V, LA, K) er ligeledes blevet enig med S, DF og RV om at udmønte 65 mio. kr. til undersøgelser af en ny midtjysk motorvej.

 

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen udtaler i den forbindelse:

 

- Jeg er meget tilfreds med, at vi er blevet enige om at få sat gang i undersøgelserne af en ny midtjysk motorvej og af Hillerødmotorvejens forlængelse. Det er to vigtige projekter at få igangsat.

Ny midtjysk motorvej

Regeringen (V, LA, K) følger nu op på sit regeringsgrundlag og har sammen med S, DF og RV besluttet at igangsætte en forundersøgelse på strækningen fra Hobro over Viborg til Give og en VVM-undersøgelse på strækningen Give-Billund-Haderslev. Og det er noget transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen glæder sig over:

 

- En ny midtjysk motorvej vil få stor betydning for vækst og arbejdspladser i hele Jylland. Det er der slet ingen tvivl om. Det er godt projekt, der vil kunne skabe ny mobilitet i den jyske transportkorridor, og som vil kunne bidrage til at aflaste E45.

 

- Derfor er det en stor glæde for mig, at vi med en VVM- og forundersøgelse nu endelig tager hul på arbejdet med den konkrete planlægning og dermed kommer et skridt nærmere at gøre en ny motorvej fra Sønderjylland og hele vejen op gennem Midtjylland til virkelighed, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

 

Undersøgelserne vil kunne gennemføres på 2-3 år.

Hillerødmotorvejens forlængelse

Der har længe været et stort lokalt ønske om en forlængelse af Hillerødmotorvejen fra Allerød og helt til Hillerød og nu har forligskredsen bag aftale om en grøn transportpolitik (V, LA, K, S, DF, RV og SF) besluttet at igangsætte en VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse.

 

Projektet går ud på at undersøge en udvidelse af den eksisterende motortrafikvej til en 4-sporet motorvej på hele strækningen. Motortrafikvejen er forberedt til udvidelse til motorvej.

 

- Motortrafikvejen fra Allerød til Hillerød er en af de mest belastede motortrafikveje i hele landet. En forlængelse af Hillerødmotorvejen vil kunne aflaste denne trængsel. Det betyder, at tid, der bliver brugt på at sidde i kø, i stedet kan bruges på arbejde eller sammen med familien.

 

- Jeg glæder mig over, at vi nu igangsætter en undersøgelse af en forlængelse af Hillerød-motorvejen, som kan danne grundlag for en politisk stillingtagen til projektet siger Ole Birk Olesen.

Modulvogntog i Fredensborg

Parterne bag aftalen om en grøn transportpolitik er i dag blevet enig om at imødekomme Fredensborg Kommunes ønske om en ændret rute via Isterødvejen og Helsingørmotorvejen under forudsætning af, at kommunen tilvejebringer den fornødne finansiering og indhenter accept fra de øvrige kommuner til at køre modulvogntog på deres del af Isterødvejen.

 

- Der har lokalt i Fredensborg været udtrykt skepsis ved, at modulvogntog skal køre igennem byen, og kommunen har derfor foreslået en alternativ rute. Forligskredsen har derfor besluttet at gøre det muligt for kommunen at realisere den alternative løsning, hvis kommunen selv vil betale ekstraregningen og sørger for at få accept fra nabokommunerne, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com