Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Byrødder svarer på ITD-spørgsmål

Søgeord:

21. november 2017  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

216 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Kommunalvalg 2017: Hvilke kandidater vil sikre gode vilkår for transporterhvervet?

 

ITD har i anledningen af kommunalvalget stillet godstransport-spørgsmål til udvalgte kandidater til landets byråd.

ITD starter i en pressemeddelselse med at påpege, at de politikere, der vælges, får ansvaret for transportbranchens vilkår i kommunerne og regionerne i de næste fire år. Har du undersøgt, hvad dine lokale kandidater vil gøre for transporterhvervet og erhvervslivet i din kommune eller region?

 

Har du tænkt over, hvor vigtig kommunalvalget i morgen kan være for dig og din virksomhed? Ved du, hvad dine lokale kandidater mener om transportbranchen og dens vilkår? Hvad vil de gøre for virksomhederne? Hvis det ikke er tilfældet, så skulle du måske ofre lidt tid i dag på at undersøge, hvilke kandidater i din kommune eller region, der har en særlig interesse i transportemner og erhvervslivets vilkår?

Vi taler ofte om transport- og erhvervspolitik på landsplan eller EU-niveau, men de 98 byråd og fem regionsråd i Danmark har ganske stor indflydelse på en del emner, der helt sikkert også berører dig og din virksomhed. Derfor kan kommunalvalget have stor betydning for din virksomhed.

 

For eksempel har Danmark 70.713 km kommuneveje og kun 3.803 km statsveje. Så derfor er det meget relevant at stille spørgsmål til kandidaterne til byrådene om, hvad de vil gøre for asfalten i din kommune: Skal hullerne i vejene lappes, skal der laves nye vejføringer, hvordan vil de sikre bedre tilkørselsforhold og lignende, som har betydning for din transportvirksomhed? Det er også byrådet, der bestemmer, hvilke tidspunkter du må læsse og losse varer på i byområderne uden for normal åbningstid, og kommunalpolitikerne kan også afgøre, hvor fremtidige transportvirksomheder må bygge. Regionerne har ansvaret for den regionale kollektive trafik og den regionale udvikling vedrørende for eksempel miljø, erhverv, beskæftigelse, uddannelse og udvikling i regionernes udkantsområder og landdistrikter. Så kommunal- og regionsrådskandidaterne kan tage en lang række beslutninger, der har direkte indflydelse på din forretning.

 

»Vi opfordrer til, at du stemmer og sætter dit transportkryds det helt rigtige sted,« skriver ITD.

Tre stemmer

Politikerne har ofte klare meninger og holdninger til lokale transportemner, og vi har lavet en lille voxpop med tre tilfældige lokalpolitikere. Herunder kan du læse, hvad Cecilia Lonning-Skovgaard, Venstres spidskandidat i København, Bünyamin Simsek, Venstres spidskandidat i Århus og John Snedker, Socialdemokratiets spidskandidat i Esbjerg, mener:

 

Hvilke planer har du for transporterhvervet i næste valgperiode?

 

Cecilia Lonning-Skovgaard, Venstres spidskandidat i København siger:

- Vi skal selvsagt sikre, at virksomheder, hoteller og offentlige institutioner kan få deres leverancer på en effektiv og ordentlig måde. Vi bør gå i dialog om, hvornår leverancerne kan foregår under skyldig hensyntagen til især morgenmyldretiden. Som eksempel kunne det tænkes, at dagrenovation ikke foregik mellem kl. 7.00 og 9.00 i Indre By på de indfaldsveje, der er hårdest belastede, som for eksempel Sølvgade. Byens tilgængelighed er vigtig, og vejnettet i Københavns gader er nedslidt og har et kraftigt efterslæb. Det har givet dårlige belægninger, huller og andet, som også generer transporterne.

Bünyamin Simsek, Venstres spidskandidat i Århus siger:

- Vi ønsker, at der skal investeres massivt i vores infrastruktur, så den er opdateret til anno 2017. Det vil vi gøre ved at sikre, at der er plads til alle trafikanter og sikre prioritering af midler, der kan gå til investering i mobilitet. Vi mener for eksempel, at busbaner skal udnyttes bedre, og derfor har vi foreslået, at taxaer kan benytte dem i en forsøgsperiode. Vi kom igennem med dette i forhold til Busgaden i Århus.

 

John Snedker, Socialdemokratiets spidskandidat i Esbjerg siger blandt andet:

- Mit overordnede mål er at videreudvikle Esbjerg som Danmarks EnergiMetropol, og at Esbjerg Kommune bliver Danmarks tredje vækstcenter. Det nye byråd skal udarbejde en ny vækstplan 2025, hvor vi skal videreudvikle de seks vækstskabere, som vores nuværende vækststrategi bygger på, og hvor infrastruktur og transport indgår som én af de vigtigste drivere. De vigtigste konkrete planer er bedre togforbindelser, herunder timedrift mellem de store byer. Samtidig er det vigtigt, at vi fortsat arbejder med en udbygning af A11 langs den jyske vestkyst og ikke mindst en bedre forbindelse mellem Esbjerg City og Billund Lufthaven. Endelig er vi snart i mål med en særtransportkorridor/rute for store, tunge transporter til Esbjerg Havn.

Hvilke initiativer vil du igangsætte for vejinfrastrukturen i den næste valgperiode?

 

Cecilia Lonning-Skovgaard, Venstres spidskandidat i København siger:

- Venstre vil fortsat kæmpe for den endelige beslutning om en havnetunnel, som kan sikre, at dele af trafikken ledes uden om byen, og som kan afmontere dele af de propper, vi oplever på de to myldretider hver dag fem dage om ugen. Vi vil ikke nedlægge flere parkeringspladser, men finde løsninger, som gør, at borgere og gæster i byen kan finde pladser. Vi er imod lukninger af flere centrale gader eller reduktion i fremkommeligheden, som det er set med Nørrebrogade og Amagerbrogade (som er undervejs).

 

Bünyamin Simsek, Venstres spidskandidat i Århus siger:

- Vi vil opgradere vores hovedtrafikårer til fire spor på alle hovedindfaldsveje, som minimum til Ringvejen og gerne Ringgaden. Derfor har vi sikret, at Viborgvej bliver til fire spor, og at Berring Beder vejen ikke etableres i 2050, men i 2022. Vi vil lave niveaufri skæring på Ringvejen med viadukter, således at man kommer under Silkeborgvej, Viborgvej og Randersvej, ligesom ved E-45/Ringvejen. Ligeledes vil vi udvide dele af Lystrupvej til fire spor. Vi vil kæmpe for og stemme imod de planer, der er om at gøre Silkeborgvej til to spor, ligesom et flertal er lykkedes med at gøre Edwin Rahrsvej til to spor.

John Snedker, Socialdemokratiets spidskandidat i Esbjerg siger:

- Trafikplan for Esbjerg midtby ser jeg som en yderst vigtig prioritering. Dernæst bør det nye byråd prioritere en trafik- og mobilitetsplan for Esbjerg by med særlig fokus på trængsels- og fremkommelighedsudfordringer. Endelig er det vigtigt, at vi fortsat har fokus på forbedringer af den kollektive transport, herunder sammenhæng mellem bus, tog (såvel fjern- og nærbane), færge og lufthavne.

 

Hvilke muligheder ser du for natdistribution i din kommune i næste valgperiode?

 

Cecilia Lonning-Skovgaard, Venstres spidskandidat i København siger:

 

- Det er absolut en udmærket idé, hvis det kan ske i et samarbejde med modtagerne af varer og under skyldig hensyntagen til beboerne i de berørte områder. Detailhandlen kunne måske indgå i et samarbejde, hvor vareleverancer blev foretaget sidst på dagen mellem for eksempel kl. 18.00 og 22.00 i stedet for mellem kl. 6.00 og 11.00 om morgenen. Strøget er fyldt med varebiler frem til kl. 11.00 hver dag, og det er uhensigtsmæssigt.

Bünyamin Simsek, Venstres spidskandidat i Århus siger:

- Der skal først og fremmest tænkes flere pladser ind, hvor man kan læsse på og læsse af uden at genere trafikken. Vi vil i samarbejde med brancheorganisationer afdække behov og få dem i samarbejde med forvaltningerne til at beskrive behovet, så der politisk kan besluttes og gives rygdækning til en løsning, der tilgodeser flest mulige, hvor begrænsninger ikke skal kvæle erhvervet eller fordyre opgaven, som pålægges slutproduktet.

 

John Snedker, Socialdemokratiets spidskandidat i Esbjerg siger:

- Natdistribution er en vigtig del af en aktiv erhvervskommune som Esbjerg, så det skal også være en mulighed. Dog vil jeg planmæssigt sætte visse begrænsninger i forhold til natdistribution og levering af varer til købmandsbutikker i boligområder, men som udgangspunkt ikke i forhold til erhvervsområder.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk