Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Dårlig idé at spare på ITS på vejene

Søgeord:

8. marts 2017  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

492 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Protester fra både DTL og ITD.

DTL og ITD advarer advarer imod de planlagte besparelser på ITS på de fleste danske vejstrækninger. Det vil koste på tidsforbruget i bilerne og forringe mobiliteten til skade for erhvervslivet og væksten.

 

De variable tavler, der ellers normalt informerer om blandt andet rejsetider, hastighedsgrænser og kø-varslinger, vil fremover være slukkede.

 

Så kort kan man opsummere Vejdirektoratets meddelelse om, at man af sparehensyn indstiller brugen.

 

-Jeg ved, at Vejdirektoratet selv forventer, at der kommer en langsommere og mindre jævn afvikling af trafikken som følge af besparelsen. Men besparelserne på ITS-løsninger i form af variable tavler vil koste. Det vil give flere spildte timer i trafikken, dårligere afvikling af trafikken, forringe trafiksikkerheden og det vil hæmme den generelle mobilitet og væksten. Vi vil stærkt advare imod denne prioritering, siger Erik Østergaard, administrerende direktør i DTL.

-Både i regeringens infrastrukturkommission og senere trængselskommission, hvor jeg selv har været medlem, var ITS et af de anbefalede områder at satse på til at sikre bedre fremkommelighed. Derfor virker beslutningen helt bagudrettet og imod de mange initiativer og tanker, der har været arbejdet med i årevis.

 

-Vi har fra vognmandsside altid set store perspektiver i intelligente transportsystemer – ITS – men må også konstatere, at der er sket alt for lidt med at få ITS rullet ud i landet. At man nu ovenikøbet ruller baglæns, er helt håbløst, fortsætter Østergaard.

 

Der er op til to procents forbedret trafikafvikling at hente ved brug af ITS på vejene. Det bliver til rigtig meget trafik over et år. Derfor er besparelsen en der vil kunne mærkes:

-Det er særligt hovedstadsområdet der rammes. I forvejen står trafikken ofte stille – og det gamle myldretidsbegreb er for længst overhalet indenom. For reelt er trafikken uhyggelig tæt langt det meste af tiden, langt de fleste dage. Her må vi med besparelserne imødese endnu større udfordringer. Det er et meget dumt sted at spare, understreger Erik Østergaard.

 

Et stort tilbageskridt

 

Vejdirektoratets udmelding om, at man vil fjerne eller slukke 180 elektroniske trafiktavler på de danske motorveje, er et stort tilbageskridt i forhold til udviklingen af fremtidens infrastruktur. Tilbagerulningen vil ikke kun ramme trafikken – den vil også ramme virksomhederne og dermed væksten, lyder det fra ITD, der kræver politisk handling på området.

- Det virker besynderligt, at man fra politisk hold i første omgang har valgt at kaste mange millioner efter at etablere de elektroniske motorvejstavler for nu at fjerne dem igen på grund af manglende driftsmidler. De elektroniske tavler er vigtige for den daglige trafik, og de er et væsentligt element i den løbende teknologiudvikling af infrastrukturen. Vi ser tavlerne som et effektiviserings- og sikkerhedsværkstøj og et vigtigt skridt i digitaliseringen af infrastrukturen, der kan bidrage til en fleksibel og flydende trafik. Det er afgørende, at de danske transportpolitikere hurtigst muligt kommer på banen og finder pengene til den fortsatte drift, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.

 

Hun beklager, at mange års arbejde for intelligente transportsystemer står til at gå tabt og bekymrer sig over, at Danmark risikerer at blive parkeret i teknologiudviklingen i forhold til resten af Europa. EU-Kommissionen arbejder netop nu målrettet på en strategi om at udnytte fremtidens teknologier og kigger allerede på næste generation af intelligente transportsystemer (ITS), de såkaldte samarbejdende intelligente transportsystemer (C-ITS). Et arbejde, ITD hilser velkommen.

- Den teknologiske udvikling og innovationen i transportsektoren fører sammen med nye forretningsmodeller til et stigende behov for nye digitale tjenester. Samtidig er der stigende krav til transportsektoren om at gøre transporten mere sikker, mere effektiv og bæredygtig. Hele denne udvikling giver en række sociale og økonomiske muligheder, som Danmark og Europa bør gribe nu, for at høste fordelene og bevare konkurrenceevnen, siger Carina Christensen.

 

Set fra transport- og logistiksektoren er det derfor vigtigt at fokusere på erhvervstransporten, når nye teknologier rulles ud og integreres i fremtidens infrastruktur, transport- og trafikstyringssystemer. Til forskel fra persontrafikken har vejtransporten ofte brug for flere faciliteter og information om plads på rasteanlæggene og har samtidig brug for præcise værktøjer til planlægning af kørslerne.

Hun understreger, at ITD gerne ser Danmark som foregangsland for implementering af ITS, C-ITS initiativer og attraktive testmiljøer, som transportminister Ole Birk Olesen også tidligere har fremført ønske om, og gerne gennem en etablering af et C-ITS forum med deltagelse af myndigheder, transportorganisationer, producenter og universiteter.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk