Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Danmark stævnet i cabotage-sag

Søgeord:

20. december 2016  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

915 gange

Læses i øjeblikket af:

1

DTL: Vakler regeringen?

EU-Kommissionen indstævnede 25. oktober 2016 Danmark ved EU-Domstolen for at tilsidesætte sine forpligtelser på området for cabotagekørsel i henhold til EU-reglerne.

 

Det gælder alene spørgsmålet om, hvorvidt en cabotagetur kan bestå af flere læssesteder og flere lossesteder – men ikke begge dele, som den danske regering også har holdt fast i.

 

Fristen for Danmarks indgivelse af svarskrift i sagen er fastsat til den 6. januar 2017, og nu har regeringen i et notat til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalg kridtet banen op med hensyn til chancerne for at vinde sagen. Og står det til regeringen er chancerne små:

 

Regeringen vurderer nemlig, at der er en ”væsentlig risiko” for, at Kommissionen kan få medhold i sin påstand om, at Danmark har tilsidesat forordningen ved at fastsætte, at en cabotagekørsel kan bestå enten af flere læssesteder eller af flere lossesteder, men ikke begge dele.

DTL – stå fast

-Det her notat kan læses som om, regeringen vakler i troen, men jeg vil stærkt opfordre den til at stå fast, udtaler DTLs adm. direktør Erik Østergaard, der ikke mener, at man på den måde kan analysere sig til chancerne ved EU-domstolen.

 

-Den seneste tids debat om, at EU-domstolen i stigende grad gennem årene har tiltaget sig kompetence til at fastlægge ”principper”, der hverken er hjemlet i det ene eller det andet er et meget godt vink om, at det er nødvendigt at stille op ved barren for at få fremprovokeret de argumenter, der lige så godt kan være gældende som al mulig andet.

 

Regeringen henviser i notatet til, at cabotagekørsel efter Kommissionens opfattelse kun kan anses for at være i overensstemmelse med forordningen, hvis der bl.a. foreligger et klart bevis for ”hver transport”, ”afsenderens navn” og ”modtagerens navn”. Samtidig lægger Kommissionen ifølge notatet til grund, at hver cabotagekørsel skal kunne dokumenteres med ét transportdokument. Regeringen konkluderer, at det må være på den baggrund, at Kommissionen finder, at en cabotagekørsel kan indebære både flere læssesteder og flere lossesteder.

Værten bestemmer musikken

Kommissionen er af den opfattelse, at forordningen udtømmende regulerer transportvirksomheders adgang til at udføre cabotagekørsel på de betingelser, der er fastsat i forordningen – tre cabotagekørsler på syv dage – og at det derfor er i strid med forordningen, når Danmark begrænser antallet af losse- eller læssesteder, som heller ikke er nævnt i forordningen. Vi siger, at forordningen overordnet set giver anledning til tvivl om, hvad der egentlig menes med begrebet en cabotagekørsel, og der må bestå en ret til at udfylde dette begreb hos den stat, der så at sige er ”værtsland” for den udenlandske aktivitet. Værten bestemmer med andre ord musikken. At dette i praksis øger risikoen for et kludetæppe skal ikke klandres landene men EU i sig selv, mener Erik Østergaard.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com