Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Dansk kartelsag?

Søgeord:

30. september 2016  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

2140 gange

Læses i øjeblikket af:

1

ITD: Kartel-erstatningskrav kan blive en realitet.

 

Danske vognmænd kan have penge til gode i forbindelse med den verserende kartelsag mod en række europæiske lastbilproducenter. Men kravet er klar dokumentation. Det viser en juridisk gennemgang af sagen, som ITD har foretaget. ITD beder derfor virksomheder, som mener, de har penge til gode i kartelsagen, om at henvende sig.

 

På baggrund af flere henvendelser fra ITD’s medlemmer, har ITD screenet mulighederne for eventuelle erstatningskrav – herunder eventuelt som gruppesøgsmål – i sagen om kartelvirksomhed hos en række europæiske lastbilsproducenter. Den foreløbige vurdering hos ITD er, at det er muligt at rejse erstatningskrav ved eventuelt at samle sagerne og fremføre dem som gruppesøgsmål. Kravet er veludbygget dokumentation fra medlemmernes side.

- I praksis afhænger gennemførelsen af et eventuelt erstatningskrav i høj grad omfanget af den dokumentation, de enkelte købere kan fremskaffe for købet af de berørte køretøjer i perioden 1997-2011. Desuden må køberne være indstillet på at påtage sig en vis risiko, da der er en række udgifter til advokater og andre sagkyndige forbundet med et sådant søgsmål. Fra vores side er det ikke muligt at estimere de præcise omkostninger, før hele sagens omfang er belyst, ligesom det ikke er muligt at forudsige, hvor stor erstatning der eventuelt kan blive tale om, eller for den sags skyld om det i det hele taget kan lykkes at hjemtage erstatning, siger Jørn-Henrik Carstens, chefkonsulent i ITD.

Flere modeller

ITD undersøger som udgangspunkt flere modeller for potentielle sagsøgere herunder blandt andet det setup, ITD’s tyske søsterorganisation, UVL, har foranlediget. UVL er ved at samle en række sager i tre forskellige retskredse (Hamburg, Bremen og Schleswig-Holstein). Den løsning vil generere et større antal potentielle sagsøgere og samtidig reducere omkostningerne for den enkelte. ITD har allerede afholdt møde med de tyske kolleger og aftalt rammerne for det videre samarbejde, hvis det viser sig at være den rigtige løsning.

 

- Det videre forløb, kravene til dokumentation af tab og de samlede omkostninger afhænger af indholdet i den endelige rapport fra EU-Kommissionen, som endnu ikke foreligger. De samlede omkostninger for den enkelte virksomhed afhænger af rapportens resultater, hvilken model gruppen vælger og af hvor mange virksomhede, der deltager. Vi følger naturligvis sagen tæt og hjælper med at samle trådene omkring et eventuelt gruppesøgsmål, siger Jørn-Henrik Carstens.

Baggrund

Baggrunden for kartelsagen er, at EU-Kommissionen tilbage i 2014 bekendtgjorde, at den ville undersøge seks lastbilproducenter for kartelvirksomhed. Fem af producenterne (MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco og DAF) har den 19. juli 2016 indgået forlig med EU-Kommissionen og har erkendt, at de har overtrådt konkurrencereglerne i perioden 1997-2011. Som følge heraf skal producenterne samlet betale en bøde på knap tre milliarder euro. Scania er ikke en del af forliget, men undersøges fortsat af kommissionen. Forliget åbner mulighed for at søge erstatning for tab som følge af prisaftalerne.

 

For at få et klart overblik over potentielle interessenter og for at kunne vælge den rigtige model for et eventuelt søgsmål hører ITD derfor gerne fra virksomheder, der er interesserede i at deltage i et gruppesøgsmål. Hvis man har spørgsmål af juridisk karakter vedrørende denne sag, så skal man rette henvendelse til jurist Simon R. Bøgesvang.

ITD ser frem til at høre fra interesserede virksomheder senest fredag den 7. oktober 2016 gerne via mail til itd@itd.dk.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com