Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

DFDS fortsatte fremgang i tredje kvartal

Søgeord:

20. november 2013  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

2302 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Færge- og ro-ro-rederiet DFDS forbedrede driftsresultatet før afskrivninger med fem procent til 530 millioner kroner.

Færge- og ro-ro-rederiet DFDS forbedrede driftsresultatet før afskrivninger med fem procent til 530 millioner kroner.Samtidig kan DFDS A/S ledelse notere et resultat før skat, der er forbedret med 13 pct. til 307 mio. kroner.

 

Kvartalets omsætning var på godt 3,3 milliarder kroner mod 3,17 mia. kr. i samme kvartal sidste år. EBITDA før særlige poster blev som nævnt ovenfor forbedret til 530 mio. kroner – en fremgang på 27 mio. kroner i forhold til samme periode sidste år.

 

Fremgangen var ifølge en selskabsmeddelelse fra rederiet drevet af øgede fragtmængder på Nordsøen og højere indtjening på passagerruten Amsterdam-Newcastle.

Transport og logistik

Resultatet for de øvrige shippingaktiviteter var lavere, primært som følge af aftagende efterspørgsel på det russiske fragtmarked og en fortsat uholdbar konkurrencesituation på Kanalen.

Resultatet for transport- og logistikaktiviteterne var som helhed på niveau med sidste år.

 

- Vi er tilfredse med resultatfremgangen på baggrund af den fortsat svage vækst på de fleste nordeuropæiske markeder og generelt hård priskonkurrence. Vi holder derfor fokus på vores effektiviserings- og forbedringsprojekter, som er med til at skabe fremgangen. Resultatforventningen til hele året fastholdes og lavere investeringer styrker cash flow’et,” udtaler administrerende direktør Niels Smedegaard.

Udbytte til aktionærer

Med baggrund i den finansielle styrke, som er opnået gennem de senere år, samt forventninger om fortsat resultatfremgang har bestyrelsen for DFDS drøftet koncernens kapitalstruktur og udlodningspolitik.

 

Bestyrelsen har fastsat som mål for kapitalstrukturen, at den rentebærende gæld (netto) udgør mindst 2,0 gange og højst 3,0 gange driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA). Hvis gælden bliver lavere end 2 gange EBITDA, udloddes den overskydende kapital til aktionærerne. Hvis forholdet overstiger 3, reduceres udlodningen.

Ovenstående mål kan midlertidigt fraviges i forbindelse med større investeringer, herunder virksomhedskøb, og andre strategiske begivenheder.

 

Ved udgangen af 3. kvartal 2013 udgjorde gælden 2,0 gange EBITDA for de seneste 12 måneder, og ved udgangen af året forventes forholdet at være på samme niveau.

 

Udlodning sker ved udbetaling af et årligt udbytte på DKK 14 pr. aktie á nominelt DKK 100. Derudover udloddes overskydende kapital i forhold til målet for kapitalstrukturen, jf. ovenfor, i form af ekstra udbytte og/eller opkøb af egne aktier, baseret på en aktuel vurdering af relevante forhold, herunder markedsprisen på selskabets aktier.

 

Det nævnte udbytte på DKK 14 pr. aktie svarer til udbyttet for regnskabsåret 2012, som udgjorde DKK 208 mio. (inkl. egne aktier). DFDS udloddede desuden DKK 628 mio. ved køb af egne aktier i forbindelse med A.P. Møller – Mærsks salg af sin ejerandel i september 2013.

- Vores nye kapitalmål og udlodningspolitik er udtryk for den finansielle styrke, DFDS har opnået. Det er samtidig et signal til vores aktionærer om tiltro til fremtiden, siger Bent Østergaard, formand for bestyrelsen.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com