Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

DFDS satser millioner på scrubber-teknologien

Søgeord:

26. august 2013  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

2295 gange

Læses i øjeblikket af:

2

DFDS investerer 300 millioner i rensning af røgen fra rederiets skibe for at leve op til nye skærpede krav til svovlindholdet i udstødningsgasserne fra skibsfarten i Østersøen og Nordsøen.

DFDS investerer 300 millioner i rensning af røgen fra rederiets skibe for at leve op til nye skærpede krav til svovlindholdet i udstødningsgasserne fra skibsfarten i Østersøen og Nordsøen.Med beslutningen om investering af yderligere 300 millioner kroner i scrubbere til rederiets skibe har DFDS iværksat investeringer for samlet 400 mio. kroner i ny teknologi, der kan rense røgen fra skibe for svovl.

 

Baggrunden for den massive miljøinvesteringer er de nye svovlkrav, der træder i kraft 1. januar 2015, som får afgørende betydning for skibsfarten i Østersøen, Nordsøen, Den Engelske Kanal og dermed hele transportnetværket i Nordeuropa.

 

Det kommende regelsæt stiller krav om, at skibe i dette område kun må anvende olie med max. 0,1% svovl, der er væsentligt dyrere end den olie med 1% svovl, der anvendes i dag. Det vil derfor fordyre indkøbet af brændstof meget kraftigt og dermed også transportomkostningen til søs, så godset potentielt tvinges ind på de europæiske veje med yderligere trængsel og miljøproblemer til følge.

Derfor har rederierne arbejdet hårdt på at finde løsninger på denne situation, og nu har DFDS besluttet at investere 300 millioner kroner i 2014 i installation af såkaldte scrubbere i yderligere otte af rederiets skibe. En scrubber er en ca. 70 tons stor installation, der kan rense svovl ud af røgen fra skibets motorer, og de kommende miljøregler åbner netop for alternative løsninger, der kan dokumentere samme miljøeffekt som brug af olie med lavt svovlindhold.

 

DFDS har tidligere investeret i en flerårig test af en prototype af en scrubber på et af vore skibe og vil i år færdiggøre installationen på yderligere tre skibe, der også ombygges til det nye svovlrensningssystem. Dermed vil vi med en investering på samlet 400 millioner kroner have forberedt 12 af vores skibe til de kommende miljøregler. Samtidig overvejes installering af scrubbere på yderligere de otte af DFDS’ skibe, der egner sig til en scrubber, så den samlede investering i scrubbere vil kunne komme op på ca. 750 millioner kroner.

Dermed er DFDS blandt de rederier, der er kommet længst med at forberede sig til de nye miljøregler.

Brug for fælles indsats og klare overgangsregler

- Samfundet og rederier som DFDS har en fælles interesse i at forbedre miljøet, men også for at undgå, at søtransport fordyres unødigt, og at store mængder gods tvinges fra vandvejene over på landevejene, som i forvejen er belastede. Vi ønsker også alle at opretholde ruter og arbejdspladser i transportnetværket, som knytter landenes erhvervsliv sammen. Men det kommende regelsæt kommer til at betyde dyrere søtransport fra 2015, og det kommer til at påvirke såvel rederierne som deres kunder. Ikke alle rederier har mulighed for at foretage så store investeringer, som en scrubber kræver, og i øvrigt er det kun ca. halvdelen af alle skibe, der egner sig til en scrubber. Det meget omtalte LNG (flydende naturgas) er også reelt kun en løsning for nye skibe, siger DFDS’ administrerende direktør Niels Smedegaard.

- Derfor haster det med at finde løsninger og gerne overgangsregler for de mange skibe, der ikke egner sig til en scrubber, eventuelt via midlertidige undtagelser, hvis rederierne i øvrigt bidrager med investeringer i løsninger, hvor det er muligt. Og dels skal vi sammen sikre, at der udvikles langsigtede løsninger, klare og hensigtsmæssige regler for benyttelse af scrubbere og ikke mindst regelsæt, der giver rederierne et sikkert grundlag at beslutte investeringer på. Ellers vil det være uforsvarligt af rederierne at foretage så store investeringer til gavn for miljøet og infrastrukturen i Europa, siger Niels Smedegaard.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com