Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Din GPS til EU’s transportområde

Søgeord:

31. oktober 2016  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

608 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Region Syddanmark finder vej til støttemidler i EU.

 

Infrastruktur, energioptimering, droner, drivhusgasser og meget mere – transportsektoren spænder vidt i EU. Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles kan være din navigation mod det støtteprogram, projekt eller partnerskab, der matcher dig, din organisation eller virksomhed i Syddanmark.

 

548 mia. euro. 4,8 procent af bruttoværditilvæksten. Eller 11 mio. jobs. Den værdi udgør det samlede transportområde på tværs af de 28 medlemslande i EU. Transport er en vigtig sektor i Europa, og EU ønsker at udvikle og fremme en transportpolitik, der er effektiv, sikker og bæredygtig på tværs af landegrænser, og som skal bane vej for en konkurrencedygtig industri, arbejdspladser og vækst.

 

Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles har før sommerferien oprustet med en ny EU-konsulent til energi- og transportområdet.

Lars Berg Schovsbo, der sammen med EU-konsulent Thomas Jensen skal arbejde i kontorets team for Energi og Transport, kommer fra en stilling i DSB og Deutsche Bahn. Han er begyndt i sit nye arbejde i Bruxelles den 1. maj, og har gennem en årrække beskæftiget sig med transport i Danmark og Europa. Med det udgangspunkt er Lars allerede godt i gang med at koble syddanske transportaktører til EU’s programmer, og ifølge ham er der et uforløst potentiale – og herunder bl.a. støttekroner – at hente i EU.

- For at få løst de transportmæssige udfordringer, som vi har i Europa, har EU lavet indkaldelser, som er interessante for syddanske virksomheder, kommuner og andre aktører. Indkaldelser er definerede rammer for projekter og partnerskaber, som kan udvikle regionale indsatsområder indenfor transport, fx når det gælder offentlig transport, trængsel, værfter, droner og mere, fortæller Lars Berg Schovsbo og fortsætter,

 

- Konkret er der fx et transportprojekt i gang i Esbjerg Kommune. Her er man netop nu ved at gentænke hele måden, som byens busdrift er sat sammen på. Skal man tænke i nye former for drivkraft af busser, kan der fx indgås samarbejde med universiteter, der kan koble evidensbaseret forskning op på et transportprojekt. Af andre eksempler, hvor arbejde med EU-indkaldelser giver mening, er der større anlægsprojekter, fx af letbaner, hvor assistance og støttemidler fra European Investment Bank være helt relevante at se på, fortæller Lars Berg Schovsbo.

 

Læs om Cool4Sea succes med EU-støtte

Logistik som socialt værktøj

Tænker man transport lidt bredere, er der ifølge Lars Berg Schovsbo mulighed for at få støtte fra EU til projekter, der forbedrer sociale forhold til borgerne i Europa. Fx kan en transportinvestering gøre udsatte grupper mere mobile ved øget fokus på transport til uddannelse eller arbejdspladser.

 

- Her kan transport i mere end én forstand flytte folk fra et sted til et andet, fortæller Lars Berg Schovsbo, der kobler hele energiområdet tæt sammen med EU’s prioriteter indenfor transport. Det gælder både i forhold til drivkraft, men også i forbindelse med logistikken, bl.a. når det gælder offshore-sektoren, værfter og skibe. To konkrete projekter, der har fået støtte, er en kommende el-færge til Ærø, der vil blive søsat med 120 mio. kroner i ryggen fra EU og fynske Tuco Marine Group, der netop har fået 1,8 mio. euro i støtte til erhvervsbåde i kulfiber.

- På tværs af de forskellige EU-programmer skal den enkelte idé være innovativ og have et sigte, der bidrager til et grønnere EU. Det er udgangspunktet for at få støtte, fortæller Lars Berg Schovsbo. Specifikt peger han på følgende indkaldelser som aktuelle for transportaktører i Syddanmark.

 

- Den europæiske investeringsbank EIB har iværksat ELENA-programmet, der fokuserer på transport. EIB støtter opstarten af projekter indenfor grøn transport, der bidrager til at reducere CO2-udledningen. Støtten er på 90 procent af opstartsomkostninger, og bliver givet til blandt andet til projektledelse, konsulentbistand, forundersøgelser og analyser, fortæller Lars Berg Schovsbo.

 

Ifølge ham er der større mulighed for at få støtte via andre EU-programmer, som f.eks. Horizon 2020, hvis man har fået godkendt støtte til et projekt i opstartsfasen. Horizon 2020 er ifølge Lars Berg Schovsbo også et relevant program at se på, hvis man arbejder i transportsektoren – og hvis man ser EU-muligheder i et projekt.

Fakta: Dit støtteprogram i transportsektoren

ELENA: Programmet støtter i udgangspunktet projekter på 30 mio. euro eller derover. Mindre projekter, der er skabt i forbindelse med en større investering eller infrastrukturudbygning, kan også få støtte.

 

Horizon 2020 er EU’s største forsknings- og innovationsprogram med et samlet budget på 80 milliarder. De giver til projekter frem til 2020, der bidrager til at nå EU’s målsætninger blandt andet om nedbringelse af CO2-udledningen. Under Horizon 2020 er der I øjeblikket bl.a. en indkaldelse om brugen af big data i transport, en om det at øge fokus på innovative løsninger til bæredygtig mobilitet og en indkaldelse med der fokuserer på tilgængelighed, inkluderende mobilitet og kapital til offentlige transportprojekter.

Fakta: Transport i Europa

  • Trængsel: Årligt koster trængsel på veje og i luften i Europa omkring 1 procent af det årlige BNP – og eksperter forventer, at både gods- og passagertransporten vil stige yderligere over de kommende år.
  • Olieafhængighed: Transportområdet er blevet mere energieffektivt, men olien tegner sig stadig for 96 procent af det samlede energibehov. Olie bliver en knap ressource i de kommende årtier og kommer i stigende grad fra ustabile dele af verden. I 2050 forventer man, at prisen på olie vil være over dobbelt så høj som i 2005.
  • Drivhusgasemissioner: Inden 2050 skal EU reducere emissionerne med 60 procent for transportsektoren – sammenlignet med 1990 – hvis vi skal begrænse stigningen i den globale opvarmning til kun 2º C.
  • Konkurrence: EU's transportsektor står over for stigende konkurrence på andre regionale transportmarkeder, der er i rivende udvikling.
  • Infrastrukturen er meget forskellig på tværs af Europa. Indenfor togdrift anvendes der fx forskellige elektriske systemer, andre steder anvender man diesel på forskellige strækninger. Der er også forskel på sporvidderne på tværs af de europæiske lande.

 

Transport Tidende på mobilen:

Download Transport Tidendes gratis app i App Store eller Google Play

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com