Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

DTL-A ønsker fleksible aftaler

Søgeord:

19. april 2016  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

669 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Skifte i bestyrelsen.

Lørdag afholdt DTL-A generalforsamling på Trinity Hotel og Konferencecenter i Fredericia i forlængelse af DTL’s repræsentantskabsmøde. hvor Henrik Jørgensen blev nyt medlem af DTL-A bestyrelsen.

 

Formand Martin Danielsen afgav beretning for de forsamlede vognmænd. Her betonedes de udfordringer erhvervet står i, og der blev rettet en direkte appel til 3F om smidighed og vilje til justeringer, når tiden har ændret præmisserne for det aftalte:

 

-Der skal ikke være tvivl om, at vi er loyale i forhold til de aftaler, vi har indgået, men vi ser også et behov for løbende tilpasninger af dem, så de lever op til dagens og morgendagens behov. Det håber vi også, at 3F har øje for, og derfor lægger jeg også stor vægt på vores dialog med dem, sagde Martin Danielsen bl.a. og kvitterede for det gode samarbejde.

 

Formanden kom også ind på den verserende debat om regeringens forslag L118 og konsekvenserne for vognmændene, hvis regeringens lov går igennem uden ændringer:

 

Jungle af aftaler 

-Forslaget lægger op til en jungle af mere eller mindre tilfældige aftaler, som vil kunne undergrave de organiserede vognmænd og deres forpligtelse til at overholde overenskomsterne. Sat på spidsen vil en hvilken som helst overenskomst indgået mellem en arbejdsgiver og mindst to chauffører, gældende for godskørsel i Danmark, med regeringens forslag opfylde kravene, sagde Martin Danielsen og advarede mod, at konkurrencesituationen for mindre vognmænd risikerer at betyde en nedadgående spiral.

 

Martin Danielsen udtrykte samtidig tilfredshed med, at Dansk Arbejdsgiverforening er gået mere aktivt ind i spørgsmålet i forsøget på i videst muligt omfang at få genetableret godskørselslovens praksis, som den var inden Højesterets dom. Om det så lykkes, er det for tidligt at sige.

Tilbud til unge

Martin Danielsen berettede også om to igangværende projekter. Det ene projekt – ”Succes på vejen” er sat godt i værk og har fokus på det gode lærlingeforløb, hvor det gælder om at få fortalt de gode historier fra branchen og få styrket dialogen mellem skoler og praktikvirksomheder. Det andet projekt – ”Job i Transport” – er tilsvarende i fuld gang.

 

I januar blev der i forbindelse med Transportens Topmøde givet kvalificerede input til, hvordan der kan arbejdes med at fastholde og rekruttere nuværende og kommende medarbejdergrupper med forskellig baggrund: fra andre erhverv, kvinder, unge, folk med sociale udfordringer og personer med anden etnisk baggrund end dansk.

 

Der var fredsvalg til bestyrelsen, hvor Henrik Jørgensen blev nyt medlem i stedet for Carl Lauritsen. Bestyrelsen består således nu af Martin Danielsen, der blev genvalgt som formand, Ole Bang Jensen, der fortsætter som næstformand, Steen Tofteng, Winnie Grant, Henrik Jørgensen, Jens H. Petersen, Per Rasmussen, Poul Jørgensen.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com