Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

DTL: Brug af nødspor god løsning

Søgeord:

23. august 2017  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

1401 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Kan afhjælpe trængsler på Fyn.

 

For at få bugt med den omfattende trængsel i myldretiden på vejstykket, har Vejdirektoratet vurderet, at en model med åbning af nødsporet i myldretiden kombineret med en hastighedsbegrænsning er mulig at etablere i løbet af tre år.

 

Hos DTL hilser adm. direktør Erik Østergaard en sådan nødløsning velkommen – ikke mindst fordi erhvervstrafikken sammen med de øvrige trafikanter dagligt lider under flaskehalsen over Vestfyn:

 

-Propperne forhindrer en effektiv logistik. Det påvirker chaufførernes lovbestemte hviletider, og det skaber usikkerhed om leveringer, siger DTL-direktøren.

 

-Ikke mindst har den trængte situation på Fyn givet endnu skub til den almindelige opfattelse af, at lastbilerne ved deres blotte tilstedeværelse er hovedårsagen til den reducerede fremkommelighed. Når krybben er tom, så bides hestene som bekendt. Vi vil være lige så interesserede i et tredje spor som privatbilisterne, for det vil skabe mere ro i overhalingssituationer og give en mere flydende trafikafvikling.

Modellen med kørsel i nødsporet i myldretiden, kombineret med et begrænset ITS-system og en hastighedsbegrænsning på 100 km/t er vurderet til at være samfundsøkonomisk rentabelt.

 

Regeringen afsætter derfor 231 mio. kr. på sit finanslovsudspil til etablering af kørsel i nødsporet på Vestfyn. Erik Østergaard opfordrer til, at forslaget får den fornødne politiske tilslutning.

 

-Det er en forholdsvis beskeden merudgift, og effekterne vil bidrage positivt til trafikafviklingen. Brugen af nødsporet kan i praksis ske på flere måder, som vi godt vil drøfte nærmere med myndighederne. Derfor håber vi dels på politisk tilslutning og dels en dialog om gennemførelsen af nødløsningen.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk