Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

DTL: Robust vejpakke

Søgeord:

1. juni 2017  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

467 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Mere fair transport i udsigt.

I dag kom EU-Kommissionen med den første del af den længe ventede Vejtransportpakke. Den samlede pakke vil, når den har været gennem alle instanser og forhandlinger, komme til at påvirke hele transportsektoren. Men der er gode takter i udspillet, mener DTL.

 

Vejtransportpakken vil få betydning for etablering af transportvirksomheder, for adgangen til EU-markedet for transportvirksomheder, regler for de sociale forhold, der skal gælde for chaufførerne, for så vidt angår løn, køre- hviletid og arbejdstid, regler mod postkasseselskaber og rammer for datterselskaber, vejbenyttelsesafgift og et nyt system for overvågning af CO2-udslip og meget mere.

 

-Vi skal have nærstuderet forslagene, for Kommissionen lægger op til en revidering af en lang række detaljer og en række tilføjelser til de gældende regler. Desuden kommer der en længere proces hvor både nationalstaterne og Europa Parlamentet skal gøre deres indflydelse gældende. Men som udgangspunkt rummer forslagene helt klart intentionen om mere klare og robuste regler for området, siger DTL-direktør Erik Østergaard i en kommentar til det samlede udspil.

Kontrol og håndhævelse afgørende

-Men som vi kender det allerede i dag, så bliver hele spørgsmålet om myndighedskontrol og håndhævelse af reglerne helt, helt afgørende for, hvilken konkret betydning et nyt sæt regler vil få. For at sige det helt kort: Hvis ikke man er parate til at sætte magt bag lovgivningen, så kan mange af problemerne med postkasseselskaber, fusk med køre- hviletidsbestemmelserne, underbetaling af øst-chauffører osv. osv. fortsætte. Så der ligger en selvstændig opgave, i kølvandet på Vejtransportpakkens konkrete forslag, for at sikre at de ikke bare vedtages, men også kommer til at virke efter intentionen.

 

-Jeg har noteret mig – ved flere lejligheder – at transportkommissær Violeta Bulc har sagt, at Vejtransportpakken ikke skulle liberalisere transportmarkedet yderligere. Dét vil vi fra DTLs side holde kommissæren og ikke mindst hendes embedsværk fast på. Som pakken ser ud lige nu, så er der et par steder hvor det ikke står helt klart om forslaget til ændrede regler kan indebære en yderligere liberalisering mod kommissærens intentioner om det modsatte. Også her er spørgsmålet om viljen til myndighedskontrol og håndhævelse essentielt. Det kommer derfor til at påhvile de danske politikere, både på Christiansborg og i Bruxelles, at sikre dette.

Cabotageture og ugehvil

Et centralt forslag i pakken vedrører antallet af dage og antallet af ture, hvor der kan køres cabotage. Her lægger Kommissionen dog op til skærpet kontrol fra nationalstaterne, og det bliver afgørende. Der lægges også op til at det regulære ugentlige hvil ikke må afholdes i bilen, men skal ske under ”passende forhold”.

 

-Det er godt, at Kommissionen tager fat om disse åbenlyse problemer, og i DTL er vi enige i intentionerne. Der bliver nu en lang proces og en række forhandlinger, og vi må afvente det endelige resultat, før vi fælder en endelig dom. DTL vil i alt fald bruge kræfterne de næste par år på at sikre, at de forhold der skal til for at sikre at intentionerne kan realiseres, bliver tænkt med inden en vedtagelse, siger Erik Østergaard.

Kommissionens Vejtransportpakke foreslår konkret fri cabotagekørsel i fem dage, i forlængelse af en international tur. Men samtidig foreslår Kommissionen, at udstationeringsdirektivet træder i kraft øjeblikkeligt, og at chaufføren skal have løn- og arbejdsvilkår, der svarer til de nationale regler i det land, hvor cabotagekørslen udføres. Ved international kørsel har chaufføren max. tre dage pr. kalendermåned i samme land, inden de nationale løn- og arbejdsforhold skal overholdes.

 

Kræver analyse

Dermed foreligger der en helt ny situation, hvis konsekvenser og effekter kræver en nøjere analyse. Samlet set vurderer DTL dog, at det utvivlsomt vil blive både vanskeligere og dyrere for de virksomheder, der har bygget en forretningsmodel op på at kunne operere med øst-chauffører på langt ringere vilkår og mere eller mindre permanent væk fra hjemlandet. Udfordringen bliver at sikre kontrollen og myndighedshåndhævelsen.

-Det er en prioritet for DTL, at vi ikke alene får kortere og bedre regulerede perioder for cabotagekørsel, men at vi også sikrer, at de nye regler skal gælde for chauffører og lastbiler, der opererer i mange medlemslande i lange perioder. For det vil ikke være acceptabelt, hvis det fortsat bliver muligt, at undslippe regler ved at shoppe rundt mellem landene – nogle dage hér, nogle dage dér – uden at bil og chauffør skal returnere til oprindelseslandet. For så er vi lige vidt. De nye regler må og skal sikre at det indre marked og arbejdskraftens fri bevægelighed ikke misbruges, slår Erik Østergaard fast.

Første skridt mod varebilsregulering

DTL noterer sig med tilfredshed, at Vejtransportpakken tager et første skridt i retning af en regulering af varebilsområdet, og dermed et skridt i retning af mere fair konkurrence.

 

Kommissionen lægger også op til, at der i forhold til vejbenyttelsesafgift fremover bør være fokus på antallet af kørte kilometer. Det er en ambitiøs dagsorden, med øget fokus på CO2-udslip. Det må dog vurderes som noget usikkert, om alle medlemslande vil være parate til dette skridt.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk