Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

DTL roser politikere

Søgeord:

2. marts 2016  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

640 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Positive forventninger til udvalgsbehandling af overenskomstforslag.

Transportministerens lovforslag L 118 om en definition af begrebet kollektiv overenskomst i godskørselsloven og flere tilsvarende love blev førstebehandlet i går 1. marts.

 

Og der er grund til at nære positive forventninger til det kommende udvalgsarbejde, mener DTL’s adm. direktør Erik Østergaard, der særligt hæfter sig ved den åbning, som transportordfører Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti kom med fra talerstolen:

 

-Vi har noteret os, at DF på den ene side ønsker et aftalekompleks, hvor der skal være frihed for den enkelte virksomhed til at vælge sin arbejdsmarkedsrepræsentant, men på den anden side er villig til i transportudvalget at finde nogle præciseringer, som alle kan leve med, og som ikke fører til risiko for social dumping. Det er meget positivt.

Konstruktiv ånd

I det hele taget bar førstebehandlingen ifølge Østergaard præg af en konstruktiv ånd, selv om fronterne mellem rød og blå blok blev trukket skarpt op.

 

Transportordfører for socialdemokraterne Rasmus Prehn kaldte ministerens lovforslag for en ”afværgedagsorden” set i lyset af rød bloks lovforslag, der blev drøftet i december, og han brugte konsekvent udtrykket ”køkkenbordsoverenskomster”, når konsekvenserne af uklarhederne i regeringsforslaget skulle forklares i folketingssalen.

 

-Det var nødvendigt at få usikkerhederne frem i lyset, og det gjorde S-ordføreren forbilledligt samtidig med, at han var drivende i viljen til at få drøftet tingene igennem i udvalget med DF, mener Erik Østergaard.

 

DTL-direktøren har også ros til Enhedslistens ordfører Henning Hyllested og SFs ordfører Karsten Hønge for at skære tingene ud i pap – særligt omkring det forhold, at L 118 lægger op til, at begrebet ”landsdækkende” for en overenskomst meget let kan misbruges. Det kan nemlig skabe usikkerhed for hvad, der gælder, selv om ministeren og Venstre mener, at præciseringen er tilstrækkelig til at skabe en retstilstand som før den højesteretsdom, der har givet anledning til, at Folketinget har måttet revurdere lovgivningen.

Høringssvar tages alvorligt

-Det var godt at se, at SF og Enhedslisten aktivt brugte de høringssvar, der er kommet fra Dansk Arbejdsgiverforening, DI og DTL til at argumentere for, at udvalgsarbejdet bør føre til de nødvendige præciseringer, udtaler Østergaard, som også kunne lytte sig til, at både Venstres ordfører og ministeren tager høringssvarene alvorligt – et godt udgangspunkt for udvalgets drøftelser.

 

-Der er normalt under førstebehandlinger en tradition for at lægge positivt op til udvalgsbehandlingen, og det kan være mere eller mindre alvorligt ment. Men her ligger der altså henvendelser sort på hvidt fra store arbejdsmarkedsparter, man ikke bare kan sidde overhørig. Jeg har da en forventning om, at særligt DF på dét grundlag træder i karakter og holder, hvad man har tilkendegivet i Folketingssalen”, slutter Erik Østergaard.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com