Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Eksporten faldt i maj

Søgeord:

11. juli 2016  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

647 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Men stadig overskud på handelsbalancen.

Fra april til maj steg importen med 0,3 pct., mens eksporten faldt med 2,2 pct. Faldet i eksporten er især båret af et fald i salget af maskiner undtagen transportmidler på 11,5 procent, oplyser Danmarks Statistik.

 

Set over de seneste tre måneder er eksporten af maskiner dog steget 4,7 procent, hvilket har bidraget til, at den samlede eksport steg 0,5 procent i perioden. Overskuddet på handelsbalancen var i maj 5,5 mia. kr. Det viser tallene for udenrigshandel med varer eksklusive skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

 

Set over de seneste tre måneder er både importen og eksporten til lande udenfor EU faldet. Eksporten er i denne periode faldet med 3,9 procent.

Dette skyldes især et fald i eksporten til USA på 8,7 procent, som er båret af et fald i salget af bl.a. lægemidler og vindmølledele. Kina trækker i den modsatte retning med en stigning på 9,5 procent som følge af et øget salg af minkskind. Importen fra lande udenfor EU er tilsvarende faldet 6,5 procent de seneste tre måneder. Her er faldet båret af et fald i importen fra USA på 13,4 procent fordelt på forskellige varegrupper. I samme periode steg eksporten til EU-landene med 3,5 procent, og importen faldt med 0,1 procent.

Udsving i eksporten til Tyskland

De seneste tre måneder er eksporten til Tyskland steget med 4,6 procent. Der er dog stadig et fald i eksporten til Tyskland på 15,2 procent for perioden januar til maj 2016 sammenlignet med samme periode sidste år. Det er maskiner og især maskindele, der ligger bag denne udvikling. Danmarks eksport af varer til Tyskland består i perioden januar til maj 2016 primært af færdigvarer og maskiner inkl. transportmidler.

 

For året 2015 er importen nedjusteret med 0,4 mia. kr., mens eksporten er opjusteret med 0,5 mia. kr. For januar-april 2016 er importen nedjusteret med 0,8 mia. kr. og eksporten med 1,0 mia. kr.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com