Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Ekstra ledsagebil er nu påkrævet

Søgeord:

13. juli 2016  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

1484 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Rigspolitiet skærper regler ved tunge transporter.

Rigspolitiet oplyser, at det fremadrettet ved udstedelse af særtransporttilladelser til kørsel med særligt tungt gods må påregnes, at der i tilladelsen i medfør af særtransportbekendtgørelsen § 23, stk. 5, stilles krav om, at der skal anvendes ekstra ledsagerkøretøj bagved transporten, når kørslen sker på broer på motorvejsstrækninger, hvor passagen skal ske med meget lav hastighed.

 

Baggrunden herfor er, at der sådanne steder på grund af broens bæreevne er fastsat krav om meget langsom kørsel, typisk helt ned til 10 km/t, hvilket kan skabe en trafikfarlig situation.

 

For at forhindre færdselsuheld og farlige situationer på motorveje, hvor en langsomt kørende tung transport passerer en sådan bro med meget lav hastighed, mens den øvrige trafik kører med den gældende motorvejshastighed, vil politiet derfor fremover kræve, at der som minimum anvendes et ekstra ledsagekøretøj på den del af strækningen, hvor der skal ske passage af broen.

Det kan oplyses, at hensigten er, at det bagerste ledsagekøretøj forud for passagen af broen (og dermed hastighedsnedsættelsen) skal placere sig et stykke bag transporten, således at andre bilister i god tid kan blive opmærksomme på den langsomme transport. Det er ikke hensigten, at det bagerste ledsagekøretøj skal køre med samme lave hastighed, idet dette i sig selv vil medføre en farlig situation. Derimod er det tanken, at det bageste ledsagekøretøj ved at placere sig et stykke bag transporten på almindelig vis vil indhente denne i forbindelse med at hastigheden nedsættes ved passage af broen.

 

Endvidere vil der som hovedregel blive stillet krav om, at disse transporter skal foregå i tidsrummet mellem kl. 2000 og kl. 0600 på motorvejsstrækninger, hvor transporten skal passere broer med max 10 km/t.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com