Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

En milliard til toldområdet

Søgeord:

29. august 2016  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

948 gange

Læses i øjeblikket af:

1

”Toldvæsenet” genopstår som selvstændig styrelse.

 

Skandalerne i SKAT får nu regeringen til at udskille en række områder i selvstændige styrelser – herunder toldomådet. Det sker for at sikre en organisation, der har det fornødne fokus på kerneområdet.

 

Samtidig afsættes der én milliard kroner til digitaliseringen af toldbehandlingen, så danske toldmyndigheder kan leve op til EU’s nye toldkodeks, der gradvist indføres frem til 2020.

 

- Siden regeringen præsenterede ’SKAT ud af krisen’ sidste efterår, har vi arbejdet på at komme til bunds i problemerne i SKAT. De er desværre store og ser kun ud til at vokse, hvis ikke vi gør noget. Derfor tager vi nu konsekvensen. Vi vil bygge et helt nyt skattevæsen, hvor vi deler skattevæsenet op i mindre – men stærkere og mere specialiserede – styrelser, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

»Regeringen vil gennemføre en omfattende modernisering af det danske toldvæsen. Det skyldes, at et nyt EU-toldkodeks kræver, at Danmark gennemfører meget store og omfattende ændringer af de nuværende regler, processer og it-systemer på toldområdet. Sker det ikke, risikerer danske virksomheder at blive afskåret fra at handle både på det europæiske marked og med lande uden for EU.

Med moderniseringen skal det samtidig sikres, at danske virksomheders konkurrenceevne styrkes, at toldvæsenet bliver mere kundeorienteret, samt at kontrollen af ulovlige og farlige varer ved grænsen øges, og at sikkerheden i forhold til fx illegal handel dermed styrkes,« hedder det i en pressemeddelelse fra Skatteministeriet.

Modernisering og digitalisering af Told

Ifølge Skatteministeriet består toldreformen af følgende initiativer:

 

- Toldområdet placeres i en ny og specialiseret toldstyrelse med en stærk og selvstændig ledelse, og hvor organisation og processer mv. er tilrettelagt fra bunden til at varetage toldopgaven.

 

- Der investeres i udviklingen af et helt nyt it-toldsystem og i den sammenhæng at få tilrettelagt data på området både til brug for produktions- og analyseformål. Det vil bidrage til en mere smidig og digitalt understøttet service over for virksomheder og borgere samt en mere målrettet kontrol.

 

- Toldområdet tilføres et markant ressourceløft, som blandt andet skal gå til flere medarbejdere og nye it-systemer.

Nyt toldkodeks

Toldområdet er reguleret fra EU, og i oktober 2013 vedtog EU et nyt toldkodeks (EUTK). EUTK er en direkte gældende rammeforordning. EUTK finder anvendelse trinvist fra den 1. maj 2016 og frem mod udgangen af 2020, hvor EUTK skal være fuldt implementeret og it-understøttet.

 

EUTK indebærer imidlertid meget store og omfattende ændringer af regler, processer og særligt tilhørende it-systemer på toldområdet i EU, bl.a. fordi EUTK i væsentligt omfang ændrer og stiller nye krav til de data, der skal anvendes i systemerne. Implementeringen kompliceres af, at tolden skal køre stabilt ”24-7”, og at it-systemerne skal udvikles op imod en fælleseuropæisk regulering med tilhørende fælles it-systemer.

 

Implementeres det nye toldsystem ikke, risikerer danske virksomheder at blive afskåret fra at handle både på det europæiske marked og med lande uden for EU. Det nye toldkodeks implementeres som en del af moderniseringen af det danske toldvæsen.

Selvstændig toldstyrelse

Moderniseringen af det danske toldvæsen og Implementeringen af EUTK skal munde ud i et helt nyt toldsystem. Der er tale om en meget omfattende og kompleks opgave, herunder en af de største it-udviklingsopgaver i staten nogensinde.

For at sikre, at moderniseringen foregår så effektivt og målrettet som muligt oprettes en selvstændig udviklingsorganisation – Implementeringscentret for Told (ICT), der forankres i den nye udviklingsstyrelse.

 

ICT skal frem mod udgangen af 2020 ændre toldprocesserne og sikre en ny it-understøttelse,

der i videst muligt omfang tager højde for dansk erhvervslivs behov og understøtter

en mere målrettet toldkontrol.

 

For at styrke fagligheden på toldområdet, samt give et større ledelsesmæssigt fokus, vil regeringen desuden oprette en selvstændig toldstyrelse, der løbende skal tage de nye processer og it-systemer i brug over de kommende år.

 

En selvstændig styrelse vil give optimale betingelser, der kan sikre, at det nye system kommer til at fungere effektivt med det fornødne ledelsesmæssige fokus, de rette ressourcer og kompetencer samt den nødvendige faglighed.

Flere medarbejdere

Samtidig styrkes toldområdet via investeringer i den fremadrettede drift, nye it-systemer og flere medarbejdere.

De nye medarbejdere skal dels styrke den generelle drift af toldområdet, dels stå for ekstraordinær,sagsbehandling, som følger af de nye EU-krav. Som følge af EUTK skal et meget stort antal toldtilladelser – såkaldte bevillinger – således gennemgås manuelt.

 

Der er på nuværende tidspunkt tale om helt op til 6.700 bevillinger, hvilket vil kræve et stort antal ekstra medarbejdere. Samtidig er det afgørende, at der er tiltrækkelige medarbejdere til at foretage kontrol af de mange ansøgninger.

 

 

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com