Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Et godt år for Vejdirektoratet

Søgeord:

23. marts 2015  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

458 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Vejdirektoratet kom ud af 2014 med et positivt resultat på 6,2 millioner kroner.

 

 

 

Det fremgår af Vejdirektoratets årsrapport, der netop er blevet offentliggjort.

 

Rapporten viser, at de økonomiske resultater i 2014 har været tilfredsstillende for Vejdirektoratet. Det skriver den offentlige myndighed i en pressemeddelelse.

 

I 2014 har Vejdirektoratet haft omkostninger på store anlæg på 2.977,4 millioner kroner, hvilket svarer til 55 procent af Vejdirektoratets samlede omkostninger. Anlægsaktiviteten var dog mindre end i 2013, der var et reelt historisk højt niveau.

 

Opgaven Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter udgjorde 17 pct. af omkostningerne, mens 14 pct. af Vejdirektoratets omkostninger blev brugt på varetagelse af opgaver relateret til drift af statens veje, herunder snerydning og glatførebekæmpelse.

 

Vejdirektoratet gennemførte i 2014 seks store åbninger med sammenlagt 43 km vej. Flere af projekterne blev afsluttet før tid. Udover de store anlægsprojekter har Vejdirektoratet i 2014 åbnet flere end 30 mindre anlæg som cykelstier, rundkørsler og kryds landet over.

Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed genererede indtægter for 60,1 millioner kroner og skabte dermed et samlet IV resultat på 8,5 millioner kroner. VDs største kundegruppe er de danske kommuner, men en anden større kundegruppe er de danske baner, det vil sige både Banedanmark, Metro og letbanerne, hvor VD deler sin ekspertise til gavn for borgerne og samfundsøkonomien.

 

Årets udgifter til forskningsaktiviteter udgjorde 5,4 millioner kroner, heraf var 4,0 millioner kroner af eksterne tilskud. Forskningsprojekterne omhandler primært materialeteknologi, ofte med en miljø – og genbrugsvinkel, samt udvikling af informationsteknologi på vejområdet.

Ny strategi og organisationstilpasning

Ved begyndelsen af 2014 trådte Vejdirektoratets nye strategi i kraft med et klart fokus på at imødekomme de forventninger og behov, interessenterne har til Vejdirektoratet.

 

For at understøtte strategien har Vejdirektoratet tilpasset organisationen. Anlægs- og driftsopgaver er nu samlet i én division. Samtidig er der oprettet en ny Trafikdivision, der skal sikre fremkommelighed for trafikanterne gennem en samlet effektiv styring, afvikling og information om trafikken.

 

Med indførelsen af den nye organisering fortsætter Vejdirektoratet sit fokus på effektivitet i virksomheden. Vejdirektoratet er samtidig begyndt at insource konsulenter på IT- og trafikområdet, og der er indført videobaseret telefoni, som understøtter den geografisk spredte organisering.

 

Vejdirektoratet har også styrket sig i forhold til styring og afregning af de rådgivningsydelser, som bliver indkøbt. Det er sket ved at ensrette kontrakter over rådgiverydelser. Systemet er indført for at få en sikker og lettere daglig styring af alle rådgivningsaftaler.

Antallet af årsværk i VD er i 2014 reduceret fra 867,6 årsværk til 825,1 årsværk, hvilket skyldes fratrædelse i forbindelse med organisationstilpasningen samt tilbageholdenhed ved besættelse af vakante stillinger.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com