Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

EU-kombisag mod Danmark

Søgeord:

11. august 2015  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

5496 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Regeringen vil ikke udvide cabotage-smuthul.

 

EU-Kommissionen har indledt en såkaldt pilotprojektsag mod Danmark om fortolkningen af et 23 år gammelt direktiv om kombinerede transporter.

 

Årsagen er, at Danmark fortolker direktivet sådan, at det kun er kombinerede transporter indenfor EU, der er er omfattet af direktivet. Det vil sige, at en kombineret transport som starter i eksempelvis Kina ikke har fri markedsadgang i Danmark – inklusive de op til 150 kilometers lastbiltransport, som direktivet tillader i starten og slutningen af en kombineret transport.

 

Ministerrådets kombi-direktiv (92/106/EØF) fra 1992 skal sikre gunstige vilkår for kombinerede transportløsninger, hvor en fragt transporteres på en kombination af skib, flodskib og ikke mindst godstog, samt lastbil.

 

Den mere en to årtier gamle politiske velvilje skyldes ønsket om at gøre andre godstransportformer end lastbilen mere attraktive. Dels af hensyn til trafikbelastningen på vejene og dels af hensyn til miljøet.

Regeringen står fast

Det er transportminister Hans Chr. Schmidt (V), der i et brev orienterer Folketingets trafikudvalg om pilotprojektsagen mod Danmark.

Kernen i striden er direktivets bestemmelse om, at kombinerede transporter må omfatte op til 150 kilometers lastvognstransport i starten og slutningen af en kombineret fragttransport.

 

Denne lastbiltransport er ikke underlagt andre markedsmæssige begrænsninger og den udgør derfor et smuthul uden om cabotage-reglerne for lastbiltransport. Ifølge transportministerens brev til Trafikudvalget, så betyder det at sådanne lastbiltransporter i ubegrænset omfang, kan foregå internt i et EU-medlemsland uden om eksempelvis krav om danske løn- og arbejdsvilkår.

 

Danmark har siden direktivet blev implementeret i dansk lovgivning i 1993 fortolket EU-reglerne sådan, at de fragtede varer skal have oprindelse i et EU-land, før betingelserne for udvidede adgang til cabotagekørsel er opfyldt.

Det mener Europakommissionen ikke er tilfældet.

Kampklar minister

Men Transportministeriet erklærer sig villig til at tage en EU-sag om spørgsmålet.

 

Transportminister Hans Chr. Schmidt henviser til en dom fra EU-Domstolen fra 5. oktober 1995 (sag C-96/94), hvor domstolen udtaler, at »Rådets direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne finder ikke anvendelse på kombineret transport af varer mellem tredjelande og medlemsstaterne.«

 

»Danmark vil i overensstemmelse med dommen fastholde sin fortolkning i svaret til Kommissionen,« slutter transportministeren.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com