Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Femern arbejder videre

Søgeord:

23. november 2015  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

715 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Høringsmøder afsluttet i Tyskland.

Den 19. november 2015 afsluttede den tyske høringsmyndighed (LBV-Kiel) den sidste række af høringsmøder i forbindelse med myndighedsbehandlingen af Femern-projektet.

 

Høringsmøderne har givet privatpersoner, interesseorganisationer og virksomheder mulighed for at diskutere den 11.000 sider lange projektansøgning og de skriftlige høringssvar, der fremkom i forbindelse med den lovpligtige høring hen over sommeren 2014.

 

Der blev afholdt i alt otte heldagsmøder. På det første møde var der omkring 150 privatpersoner og repræsentanter for de anerkendte, tyske miljøorganisationer og virksomheder, herunder Scandlines. Antallet af deltagere de følgende dage var væsentligt lavere.

 

-Høringsmøderne er forløbet godt, og hurtigere end ventet. Der var afsat 12 dage til høringsmøderne, men det viste sig, at vi kunne svare på alle spørgsmål på kun otte. Der var også langt færre deltagere, end man kunne have ventet. Efter den første dag var der i gennemsnit cirka 30-40 deltagere i salen, hvor der ellers var afsat plads til over 450 personer, siger Claus Dynesen, projektdirektør i Femern A/S.

 

Især repræsentanterne for de tyske miljøorganisationer og Scandlines havde mange spørgsmål til projektansøgningen og de afgivne høringssvar.

 

-De har krævet yderligere dokumentation for valg af metoder, beregningsforudsætninger og datagrundlagets fuldstændighed. Altså mange formalia, men ikke nogen grundlæggende tvivl om, at Femern A/S har udført et grundigt fagligt arbejde, siger Claus Dynesen.

Scandlines med fremme

Miljøorganisationerne og Scandlines havde engageret juridisk og faglig ekspertise, som drøftede de mange forskellige emner, som projektet berører, spændende over formaljura, til finansiering, sejladssikkerhed, trafikal sikkerhed og beredskab, undersøgelses- og beregningsmetoder, miljøpåvirkninger i relation til særligt beskyttede arter, Natura-2000-områder og badevandskvalitet, osv. Der har således været rejst mange spørgsmål, og kritikerne af projektet fremsatte deres indvendinger over stort set alle emner.

 

Projektansøgerne, LBV Lübeck og Femern A/S deltog i høringsmøderne med et hold på ca. 30 tyske og danske eksperter, der svarede på de mange spørgsmål, der kom op i løbet af høringsmøderne.

 

Høringsmyndighederne i Kiel vil nu vurdere resultatet af høringsmøderne og i starten af det nye år fremlægge en plan for den videre proces.

-Vi har ikke hørt noget under møderne, der kunne bringe ansøgningen i tvivl. Derfor forventer vi også at få en tilladelse til at bygge. Men først skal vi i gang med at lave en række justeringer af ansøgningen, ligesom godkendelsesmyndigheden skal vurdere, om der er behov for at fremlægge yderligere dokumentation, som begæret af kritikerne af projektet. Opdateringen af ansøgningen planlægges at være klar i starten af det nye år, og så er det op til de tyske myndigheder, hvordan processen ser ud, indtil vi kan regne med at få byggetilladelsen i Tyskland, siger Claus Dynesen.

Dokumentation i orden

Med afslutningen af høringsmøderne er den videre proces igen i hænderne på LBV-Kiel.

 

-Vi er fortsat sikre på, at vi har dokumenteret, at vi har planlagt en god og sikker løsning, der ikke vil have væsentlig indflydelse på natur og miljø i og omkring Femern Bælt.

 

Danmark og Sverige har gode erfaringer fra Øresund, som er en sænketunnel ligesom Femern-tunnelen. Øresund blev ikke bare en trafikal og økonomisk succes for Danmark og Sverige, den beviste også, at man sagtens kan bygge en sænketunnel på en miljøansvarlig måde, siger Claus Dynesen.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com