Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Femern Bælt byggeri skaber tusindvis af nye arbejdspladser

Søgeord:

27. juni 2013  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

2259 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Den omfattende forberedelse af den kommende faste forbindelse over Femern Bælt er i fuld gang, og planen er at selve tunnelbyggeriet skal gennemføres fra sommeren 2015 til slutningen af 2021, hvor forbindelsen skal åbne.

Den omfattende forberedelse af den kommende faste forbindelse over Femern Bælt er i fuld gang, og planen er at selve tunnelbyggeriet skal gennemføres fra sommeren 2015 til slutningen af 2021, hvor forbindelsen skal åbne.Allerede i efteråret 2013 går de første forberedende projekter i gang omkring Rødbyhavn.

 

Samlet set kommer projektet til at skabe mange tusinde nye arbejdspladser – især i Danmark, men også i Nordtyskland. Og for hver eneste direkte beskæftiget hos entreprenørerne på byggeriet af tunnelen vil der være endnu en ny medarbejder hos de virksomheder, der bliver underleverandører til projektet.

 

Det viser nye beregninger fra analysefirmaet Copenhagen Economics af den direkte og indirekte beskæftigelse for tunnelprojektet på Femern Bælt.

I alt skønnes byggeriet af verdens længste sænketunnel at skabe en beskæftigelse svarende til 55.000 mandeår i alt. Heraf ligger de 25.000 mandeår hos hovedentreprenørerne på byggepladserne på og omkring Femern Bælt, mens 30.000 mandeår er indirekte beskæftigelse hos de mange underleverandører.

 

De direkte beskæftigede på tunnelens byggepladser skal for en stor dels vedkommende arbejde med jord- og betonopgaver. Men dertil kommer en række specialopgaver i forbindelse med udgravning til tunnelrende i havbunden samt transport og nedsænkning af de store tunnelelementer.

 

Erfaringerne fra både Øresunds- og Storebæltsforbindelsen viser, at lokale og regionale leverandører og lokal industri med deres knowhow og ekspertise har meget at tilbyde som underleverandører på et byggeri som Femern Bælt forbindelsen, hvis de er velforberedte. Det gælder naturligvis håndværksfagene, men også alt lige fra hotel- og cateringbranchen, sikkerheds- og rengøringsfirmaer til lokale transportfaciliteter og meget mere.

Der kan fx være tale om servicearbejde på marint materiel som gravemaskiner og kranudstyr – typisk svejseopgaver - vedligehold af diverse skibe, personalebåde, pramme, dykkerudstyr og lignende. Byggepladserne kan også få brug for assistance til at anskaffe og montere mindre bygninger, fx til kontorfaciliteter eller som mandskabsrum. Hertil kommer kantinedrift, rengøring, taxikørsel samt vagttjeneste og opsætning af hegn omkring byggepladserne.

 

Den største del af anlægsprojektet skal udføres i Danmark. Det skyldes, at det på forhånd er besluttet at placere tunnelelementfabrikken ved Rødbyhavn. Alene på og omkring fabrikken ventes omkring 3.000 ansatte at være beskæftiget årligt, når produktionen af tunnelelementer er på sit højeste.

 

Samlet set skønner Copenhagen Economics at den direkte og den indirekte beskæftigelse i Danmark udgør 44.000 mandeår i hele projektperioden frem til 2021. Heraf udgør den direkte beskæftigelse 19.000 mandeår og den indirekte 25.000 mandeår.

I Tyskland skønnes det, at den samlede beskæftigelse i samme periode udgør i alt 7.000 mandeår. Heraf udgør den direkte beskæftigelse 4.000 mandeår – svarende til 500-600 jobs hvert år omkring Puttgarden i anlægsfasen - og den indirekte beskæftigelse fra underleverandører omkring 3.000 mandeår.

 

En mindre del af beskæftigelsen svarende til 4.000 mandeår skønnes at ligge i lande udenfor Danmark og Tyskland.

 

Femern A/S er i dialog med både arbejdsmarkedets parter og uddannelsessektoren for at forberede det kommende byggeri i god tid inden selve byggeriet starter.

 

Når byggeriet står færdig vil der også være behov for arbejdskraft til at drive forbindelsen. Femern A/S regner med omkring 350 fuldtidsstillinger i alt, når tunnelen er taget i brug. Der er bl.a. tale om teknikere, drift af betalingsanlæg, håndværkere og servicefolk, der skal drive og vedligeholde samt overvåge tunnelen døgnet rundt.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com