Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Flaskehalse skal væk

Søgeord:

6. juli 2016  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

700 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Analyse: Potentiale for en ny ringkorridor.

Vejdirektoratet har på foranledning af transport- og bygningsministeren gennemført en trafikal analyse af vejtrafikken i hovedstadsområdet, som blandt andet har fokus på behovet for nye ringforbindelser. 

 

Vejdirektoratet har i sin analyse givet en kort status for den trafikale situation i hovedstadsområdet i dag og beskrevet en række scenarier for, hvordan trafikken udvikler sig, afhængigt af om og i hvilket omfang hovedstadens overordnede vejnet udbygges.    

 

Analysen bygger ovenpå forudsætningen fra tidligere undersøgelser om, at der allerede i dag er fremkommelighedsproblemer i hovedstadsområdet, som ventes at stige – ikke mindst på de tværgående forbindelser.

Trafik-mængden stiger

 -Vi kan ud fra vores analyser se, at mange har behov for at komme på tværs i hovedstadsområdet. Det kan for eksempel mærkes på Motorring 3. Den kan uden trængsel gennemkøres fra syd til nord på ca. 11 ½ minut, men mellem kl. 7 og 8 tager det mere end dobbelt så lang tid, og ifølge vores analyse vil det tage næsten en halv time ved udgangen af dette årti. Da mulighederne for at udvide kapaciteten på Motorring 3 og Motorring 4 er forholdsvist begrænsede, viser vores analyse, at det kan være nødvendigt at bevare muligheden for at lave en ny ringforbindelse engang i fremtiden, siger Vejdirektoratets planlægningsdirektør Helga Theil Thomsen.

Anledningen til, at ministeren har bedt om analysen, er blandt andet en aktuel politisk debat om den eksisterende transportkorridor rundt om Hovedstadsområdet.

 

Om den siger Vejdirektoratets planlægningsdirektør:

 

-Transportkorridoren, som vi kender den, har den fordel, at den holder mulighederne åbne i en situation, hvor vi ikke præcist ved, hvor presset på den nuværende infrastruktur bliver størst. Omvendt vil en indskrænket korridor være til gavn for borgere og kommunerne langs strækningen. Ønsker politikerne at opgive eller væsentligt indskrænke transportkorridoren, er vores anbefaling, at der igangsættes en konkret planlægning, så der sikres en fremtidig motorvej i et nyt landsplandirektiv for hovedstadsområdet.

 

Vejdirektoratets analyse peger også på, at der kan være fornuftige alternativer til en udbygning i en Ring 5 igennem hele den eksisterende transportkorridor. Blandt dem er en sydlig Ring 5 i form af motorvej mellem Køge Bugt Motorvejen og Frederikssundsmotorvejen, der kan kombineres med nye ringforbindelser og/eller udbygning af veje vest for Ring 5.

Glad for analysen

-Den sydlige Ring 5 vil give en stor aflastning af især Køge Bugt Motorvejen med op til 20.000 køretøjer mellem Køge og Greve, og presset på Frederikssundsvej vil også falde. Der er mange forskellige alternativer, som bør undersøges nærmere, siger Helga Theil Thomsen.

 

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt hilser analysen velkommen:

 

-Jeg er glad for, at vi med den trafikale analyse af hovedstadsområdet nu er blevet lidt klogere på perspektiverne i en Ring 5-motorvej og en ophævelse af transportkorridoren. Jeg vil tage både den trafikale analyse og alle de gode input, jeg har fået i forbindelse med behandlingen af denne sag, med mig. Begge dele er meget relevante bidrag til det videre arbejde med erhvervs- og vækstministerens varslede revision af Fingerplanen, som også vil omhandle transportkorridorerne, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com