Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Flere modulvogntog på vejene

11. maj 2015  |  

Modulvogntog står for en stadig større andel af vejgodstransporten.

Der kørte knap 650 modulvogntog rundt i Danmark eller mere end 4,5 gange så mange som i 2008. Det viser Årsrapport 2015 fra ITD.

 

Det svarer til over en firdobling af antallet af modulvogntog på seks år. Fremgangen skyldes blandt, at  Danmark i 2008 startede et forsøg med modulvogntog på det overordnede vejnet i bestræbelserne på at reducere lastbiltransportens CO2-udledning. Forsøget er af to omgange forlænget og løber frem til 2030 i tæt samarbejde mellem branchen og Vejdirektoratet.

 

- Flere modulvogntog betyder større, men færre lastbiler på vejene, simpelthen fordi de kan flytte mere gods. Og det giver god mening i transporterhvervet, hvor dieselpriser og gods på ladet er vigtige parametre i forhold til at kunne køre en god forretning. Det er i mine øjne en vigtig forklaring på, hvorfor modulvogntog er blevet så populære blandt vognmænd, siger Jørn Henrik Carstens, chefkonsulent i ITD.

Modulvogntog er en god forretning

 

Han uddyber, at hvis man udnytter arealet i de 645 danske modulvogntog, som har kørt i Danmark i 2014, så flytter de det samme gods som 968 almindelige sættevogntog. Der er derfor god forretning og mindre slid på materialet set fra et vognmandssynspunkt. Samtidig er vejinfrastrukturen blevet forbedret mange steder landet over, så det er nemmere og mere fleksibelt at komme frem.

 

- Det er klart, at bedre fremkommelighed på vejene, og det arbejde Vejdirektoratet har lagt i at finde vejinfrastrukturløsninger for modulvogntogsfærdsel, gør, at brugbarheden af modulvogntog er vokset markant de senere år, siger Jørn Henrik Carstens.

 

Grøn besparelse

 

Derudover betyder den øgede brug af modulvogntog også noget for klimaregnskabet. Ifølge Jørn-Henrik Carstens kan et modulvogntog reducere CO2-udledningen med helt op til 30 procent i forhold til samme mængde vejgods transporteret af standardlastbiler.

- Besparelsen på op til 30 procent er selvfølgelig meget afhængig af, hvilket gods der ligger på ladet. Men i udgangspunktet viser erfaringerne os, at det giver god mening at indsætte flere modulvogntog, fordi det giver god mening både trafikalt, økonomisk og miljømæssigt, siger Jørn Henrik Carstens.

 

Den voksende mængde af modulvogntog skyldes blandt andet forlængelsen af forsøgsordningen frem til 2030, som giver transportvirksomhederne en fornuftig investeringshorisont. Men også den tætte dialog mellem branchen og Vejdirektoratet om udvidelse af vejnettet til efterhånden at omfatte alle statsveje samt mere fleksible ordninger for tilslutning til virksomheder og industriområder er med til at fremme brugen af modulvogntog.

IconIcon

Søgeord:

Læst i alt:

878 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com