Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Flere særtransporter på vejene

Søgeord:

7. marts 2018  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

612 gange

Læses i øjeblikket af:

1

ITD: Ny tolkning vil skabe store trængselsproblemer.

 

 

Ny skærpet tolkning af særtransportbekendtgørelsen betyder flere tusinde ekstra særtransportvogntog på de danske veje.

 

Det er vurderingen fra brancheorganisationen ITD, der mener, at den nye fortolkning er helt skæv – og at den vil skabe store trængselsproblemer på vejnettet.

 

Hensynet til trafiksikkerhed, trængsel, klima, miljø og effektivitet bør veje langt tungere, når der gives tilladelser til særtransport. ITD har bedt Rigspolitiet om at få skrivelsen på dagsordenen i forbindelse med et branchemøde i dag onsdag den 7. marts 2018.

 

Rigspolitiet har i en ny skrivelse skærpet sin tolkning af særtransportbekendtgørelsen. Den nye fortolkning vil resultere i væsentligt flere særtransporter på de danske veje:

 

1. Man skærper fortolkningen af bestemmelsen om, at der kun transporteres ét stykke gods i forbindelse med særtransport – med mindre yderligere gods kan medbringes uden at dimensionerne forøges.

2. Man skærper fortolkningen af, hvornår der skal anvendes specialfremstillede køretøjer, der for eksempel kan skråtstille godset eller transportere godset på højkant. I praksis betyder skrivelsen, at transport af gods, der er bredere 2,55 meter, som udgangspunkt skal transporteres skråtstillet og dermed ét stykke gods per transport eller på højkant, hvis det kan lade sig gøre.

 

- Virkningen af den skærpede tolkning strider mod al sund fornuft. For hvis man håndhæver disse regler, så betyder det langt flere særtransporter på vejene. Når vi taler om transport af stålplader, armeringsnet, betonelementer, og hvad der ellers transporteres til byggeri og industri, så er der potentielt tale om flere tusinde ekstra vogntog på de danske veje. Vi opfordrer Færdselsstyrelsen til at ændre bestemmelserne, hvis ikke politiet vil fortsætte den mere pragmatiske tolkning, der har været brugt indtil nu, siger Jørn-Henrik Carstens, chefkonsulent i ITD.

Også villavejene

Og det er ikke kun på vejene, at de nye regler vil skabe trængsel. Det vil også ramme villakvartererne.

 

- Hvis man for eksempel skal bygge nyt hus med 12 tagspær, så kommer der i dag én lastbil med de 12 tagspær, men med de nye regler, vil der komme 12 lastbiler for at levere hvert spær enkeltvis. Det tror jeg, at villaejerne og bygherren, der skal betale transporterne, vil blive trætte af, fordi det ikke giver mening, siger Jørn-Henrik Carstens.

 

Argumentationen, der lægges til grund i skrivelsen, tager udgangspunkt i vindmølleflanger på op til 6,5 meter i diameter, hvor det anføres, at bredden af transporten udgør en væsentlig risiko for færdselssikkerheden.

- Der er ingen tvivl om, at transporter, der er 6,5 meter brede, kræver særlig opmærksomhed og bør vurderes fra sag til sag, men at transportere for eksempel 10-15 flanger med en diameter på 3,5 meter stablet på ét vogntog lyder for mig som en langt bedre ide end 15 vogntog med hver én flange, siger Jørn-Henrik Carstens.

 

Kig på rimeligheden

ITD opfordrer politiet og Færdselsstyrelsen til at vurdere intentionerne i særtransportbekendtgørelsens §16, der siger, at tilladelse til særtransport forudsætter, at transporten ikke med rimelighed kan kræves gennemført på anden måde.

 

- Netop ordet rimelighed og paragraffens uddybende sætninger om hensynet til færdselssikkerhed, samfundsmæssige tab og omkostninger, den aktuelle strækning, praktisk gennemførelse med videre bør efter ITD’s opfattelse veje tungere end den nuværende tolkning. Både for særtransporter på enkelttilladelse, strækningstilladelser, generelle tilladelser og mindre omfangsrige særtransporter der kan gennemføres uden særskilt tilladelse, slutter Jørn-Henrik Carstens.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk