Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Første CO2-neutrale danske havn

Søgeord:

13. marts 2017  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

1553 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Aalborg Havn får CO2-regnskabet til at gå i nul.

 

Aalborg Havn kom ud af 2016 med et CO2-neutralt regnskab – som den første havn i Danmark. Den store limfjordshavn har siden 2010 arbejdet målrettet på at gøre havnens drift CO2-neutral. Når havnen allerede nu er nået i mål, så skyldes det overtagelsen af havnefacliliteterne ved Nordjyllandsværket, hvor der fulgte en 2 MW Siemens vindmølle med i købet.

 

»I 2016 producerede møllen ca. 4 mio. kWh el, og med møllens produktion som en del af havnens samlede energiregnskab, så gik CO2 balancen i nul i 2016,« skriver Aalborg Havn.

 

Men vindmøllen er kun ”dråben”, der fik CO2-regnskabet i klimavenlig balance.

 

Forinden har Aalborg Havn gennemført en lang række tiltag, der har reduceret havnens CO2-udledning markant.

Intelligente tiltag

Da målet om at blive en CO2-neutal havn blev sat i 2010, var der ellers lang vej igen. Det årlige energiforbrug medførte i 2010 en CO2-udledning på 1.240 tons, som primært kom fra forbruget af diesel til bugserbåde, mobilkraner og andre køretøjer, samt et stort elforbrug til blandt andet vej- og pladsbelysning.

 

Derfor er der siden 2010 blevet iværksat en lang række små og store tiltag, som har medført betydelige energibesparelser og reduktioner i udledningen af CO2. Men investeringerne har ikke blot gavnet miljøet: De energibesparende investeringsprojekter er blevet behandlet som enkeltstående business cases på lige fod med andre investeringer.

 

- De fleste energibesparende tiltag kan fint konkurrere økonomisk med alle andre typer af investeringer, hvorfor det hele går op i en højere enhed og understøtter vores strategi om at være Danmarks Intelligente Havn, siger Claus Holstein, adm. direktør i Aalborg Havn A/S.

Miljø-certificering

Rejsen mod at blive Danmarks første CO2-neutrale havn begyndte for alvor i 2010, da Aalborg Havn valgte at blive certificeret efter den internationale standard for miljøledelse, ISO 14.001. Certificeringen indebar nogle meget ambitiøse miljømål, som er nået gennem en række konkrete tiltag. Samtidig ønskede Aalborg Havn herigennem at forestå som et godt eksempel for kunder og samarbejdspartnere.

 

Nyt materiel

Det er forbruget af diesel, el og fjernvarme, der tæller i Aalborg Havns samlede CO2-regnskab, og diesel udgør langt den største og sværeste post. Dieselforbruget er reduceret løbende gennem udskiftning af køretøjer og maskiner. Seneste initiativ er opsætning af tre elladestandere på havnens område samt udskiftning af den vagthavendes tjenestebil med en elbil. Samtidig har havnen intensiveret brugen af overvågningskameraer, som er med til at spare en del køreture.

 

- Og da elbilen bruger vindmølle- og solenergi bliver det simpelthen ikke meget mere bæredygtigt, siger Brian Dalby Rasmussen, miljøkoordinator i Aalborg Havn Logistik A/S.

Passivhus og belysning

I 2012 blev havnens driftskontor mv. renoveret efter den skrappeste energistandard ”passivhusstandarden”, som blandt andet reducerede varmeforbruget i bygningen med hele 85%.

 

Samme år tog havnen hul på renovering af plads- og vejbelysningen. Der blev indført lysstyring, hvor alle driftsmedarbejdere kan regulere lyset via smartphone, og lyskilderne på det første større havneområde på 45.000 m2 blev udskiftet med energieffektiv LED-belysning. Herefter er størstedelen af belysningsanlæggene på Aalborg Havn systematisk blevet renoveret og er overgået til LED-belysning.

 

I 2014 blev havnens fire store mobilkraner erstattet af tre nye kraner. Samtidig med at kraner har et betydeligt lavere el- og dieselforbrug, er kapaciteten nu tilpasset bedre til de nuværende opgaver. Til trods for en betydelig vækst i kranarbejdet i 2016, så er det samlede energiforbrug lavere end tidligere.

I 2015 blev endnu en milepæl sat, idet godsbanegården på Aalborg Havn blev renoveret og genindsat i drift. Godsbanen erstatter mange lastbiltransporter ned i Europa, og forbruger langt mindre energi pr. flyttet tons gods.

 

- Gevinsten kommer miljøet og kunderne til gode, men tæller ikke med direkte i havnens grønne regnskab. Ikke desto mindre er det nok det miljøtiltag, vi er mest stolte af, siger Brian Dalby.

 

Vind, sol og skinner

I 2013 opførte Aalborg Havn desuden Nordjyllands dengang største solcelleanlæg med en årlig produktionskapacitet på 80.000 kWh, hvilket er nok til at dække elforbruget i Aalborg Havns driftsafdeling og administrationsbygninger.

- Ved udgangen af 2015 kunne Aalborg Havn se tilbage på 4-5 år med fuld fart på miljøarbejdet. Vi havde opnået en reduktion på knap 40% i elforbruget og en tilsvarende 41% reduktion i udledningen af CO2 fra det samlede forbrug af el, diesel og fjernvarme, siger Brian Dalby.

Oven i kom som tidligere nævnt Siemens-vindmøllen ved Nordjyllandsværket.

Dieselafløser søges

På spørgsmålet om, hvad det næste bliver, kommer svaret prompte:

 

- På energisiden, så er vi jo nu CO2-fri, så næste skridt er at blive fri for de fossile brændsler, altså dieselolien. Første skridt er jo taget med indkøb af den første elbil, men de næste skridt kender vi ikke endnu. Derudover så får vi fra 2018 faciliteter til at modtage spildevand fra især krydstogtsskibene, så det kan renses i land fremfor at blive udledt til havs. Vi arbejder også målrettet på at få flyttet mere gods via jernbane eller med container via havnens containerterminal. Vi har også indledt et fast samarbejde med Aalborg Universitet, som skal hjælpe os med at definere og udfolde bæredygtighed som forretningsstrategi. Vi skal fortsætte med at udvikle mere bæredygtige ydelser til vores kunder og til gavn for hele erhvervsområdet her i 9220 og resten af regionen… og så fortsætter vi selvfølgelig med de vanlige energiprojekter, eksempelvis projekterer vi lige nu på endnu et solcelleanlæg på én af havnens større kontorbygninger, slutter Brian Dalby

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com