Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Fortsat tysk kritik af Femern

Søgeord:

14. december 2015  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

541 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Miljøorganisation rejser hård kritik.

Den tyske miljøorganisation NABU rejser hård kritik af metoder og planlægning bag Europas største infrastrukturprojekt, etableringen af en fast forbindelse under Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland.

 

Under høringerne om milliardprojektet for nylig i Kiel blev det åbenlyst, at der er væsentlige mangler ved projektet, mener organisationen og opfordrer derfor Danmark og Tyskland til, at projektet underkastes en uvildig undersøgelse.

 

-Før høringerne havde den statsejede danske projektejer Femern A/S lovet at fremlægge omfangsrig og uangribelig dokumentation. Men det viste sig at være varm luft. Ansøgningsmaterialet har eklatante fejl og mangler, hvad angår kvalitet og transparens. Det står klart, at Femern A/S er nødt til at supplere og udbedre materialet væsentligt. Vi tvivler dog stærkt på, at det i sidste ende vil være nok til at kunne tage en uangribelig beslutning om miljøgodkendelsen, siger Eick von Ruschkowski, medlem af NABU’s ledelse.

Under høringerne blev det først og fremmest tydeligt, at behovet for dette miljømæssigt meget risikable projekt ikke er begrundet i fyldestgørende og sikre trafikprognoser eller en uafhængig, samfundsøkonomisk vurdering. Det er derimod alene baseret på en statstraktat mellem Danmark og Tyskland. En fejl, som NABU fra starten af projektet har taget skarpt afstand fra. En juridisk prøvelse af mulige alternativer, herunder eksempelvis en udbygning af den eksisterende ”Jyllandsrute” over Storebæltsbroen, har heller ikke fundet sted, som det ellers er foreskrevet i europæisk lovgivning.

 

-Det er simpelthen for lidt, når så gigantisk et projekt som Femern-forbindelsen alene hviler på et stykke papir med en politisk hensigtserklæring mellem to lande. Der er milliarder af skattepenge og beskyttelsen af havmiljøet på spil. Med så spinkelt et udgangspunkt, ser vi ingen anden udvej end at lade projektet prøve ad juridisk vej, udtaler Eick von Ruschkowski.

Store infrastrukturprojekter med så vidtrækkende konsekvenser for natur og miljø, såvel som risici for samfundsøkonomien skal efter NABU’s opfattelse kunne påvise, at de er bydende nødvendige, at der ikke findes nogen alternativer, og at de er økonomisk rentable at gennemføre og drive. Den faste Femern-forbindelse har imidlertid endnu ikke kunne fremvise et solidt økonomisk grundlag.

 

Således udelader de hidtil brugte trafikprognoser stort set alle alternative trafikruter, som for eksempel færgeforbindelsen mellem Gedser og Rostock, såvel som ruten mellem Trelleborg og Travemünde. Også konkurrencen fra den fortsatte færgedrift mellem Rødby og Puttgarden ser projektplanlæggerne helt bort fra. ”Det er temmelig uforskammet at dukke op til en høring med så forældede tal, for så at bebude en ny prognose, der tager højde for færgedrift. Det er virkelig spild af deltagernes tid og energi”, siger Malte Siegert, NABU’s Femern Bælt-ekspert.

Rent retsligt er det desuden betænkeligt, at den tyske godkendelsesmyndighed (Landesbetrieb für Verkehr und Straßenbau, LBV) i Schleswig-Holstein har bestridt to forskellige roller. På den ende side er LBV projektejer for dele af Femern-forbindelsen og skal på den anden side som uafhængig myndighed samtidig kontrollere og miljøgodkende projektet.

 

-Projektejerne må forklare domstolene, hvorfor der her ikke er tale om inhabilitet. Så grove fejl ved så komplekst et projekt er ikke til at forstå, mener Malte Siegert.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com