Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Fuld supply chain på højværdigods

Søgeord:

3. november 2016  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

1006 gange

Læses i øjeblikket af:

1

DSV Solutions-direktør om DSV-koncernens højværdigodsaktiviteter.

DSV’s specialister i tredjeparts logistikløsninger, DSV Solutions, håndterer hver dag højværdigods, der stiller særlige krav til håndteringen i hele forsyningskæden. DSV Solutions adskiller sig fra de øvrige dele af DSV-koncernen ved, at divisionen tilbyder kunderne komplette supply chain-løsninger. Det vil sige, at den kan håndtere centrallagre og lokale lagre, og distributionen af kundens varer mellem hubs og ud til slutmodtageren.

 

Håndteringen af højværdigods er i stor udstrækning reguleret af særlige lovkrav, og branchestandarder. Dertil kommer, at kunderne ofte har særlige krav.

 

- Når vi taler om højværdigods og sikkerhed, så handler det ikke bare om overvågning, jern og låse, der holder uvedkommende ude. Det handler i mindst lige så høj grad om de processer, man opbygger omkring opgaven, og de de fysiske rammer, logistikken og transporten afvikles under, forklarer Henrik Mørch, der er adm. direktør i DSV Solutions i Danmark.

Lagre og terminaler

Der findes en række internationale klasser for sikkerhed, som man skal leve op til, hvis man skal håndtere højværdigods – TAPA og flere forskellige andre, der afhænger af varekategori m.m. DSV Solutions’ tre primære højværdi-varegrupper er cigaretter, elektronik og farmaceutiske produkter.

 

- Højværdigods er typisk elektronik – der historisk har haft en meget høj værdi, og som stadig er dyre varer – cigaretter og farmaceutiske produkter. Det er de tre primære grupper af varer, som vi passer særligt godt på, fordi de tiltrækker kriminelle. Det, der kræver allermest sikkerhed, er cigaretter og medicin i narkotika-gruppen, fordi her er en lovgivning, der stiller krav til håndteringen og ikke mindst lager- og terminalbygningernes konstruktion, beskyttelse og endelig bemandingsmodel, siger Henrik Mørch.

Når det gælder de fysiske rammer, så skal lager og terminalfaciliteterne opfylde en række krav til bygningens konstruktion og forstærkning af døre og porte. Dertil kommer krav om særlig kameraovervågning og infrarøde laserfølere, alarmer og adgangskontrol.

 

- Det er simpelthen krav, som man må investere i at opfylde, hvis man vil være med på det særlige marked. Vi har flere forskellige hubs i Danmark og rundt omkring i hele verden, der opfylder kravene til højværdigods, hvor vi kan modtage gods og omlade det inden videre forsendelse.

Personale

De fysiske rammer og al sikkerhedsteknologien gør det ikke alene. DSV Solustions har også særligt fokus på rekrutteringen og uddannelsen af det personale, der skal arbejde med højværdigods.

 

- Vi arbejder internt med fast bemanding. Vi bruger længere tid på oplæring af nye medarbejdere, det gælder også vikarer. Det er simpelthen et krav, at der er særligt fokus på personalet og samarbejdet omkring højværdigods, , fortæller Solutions-direktøren.

 

Kunde-setup

DSV Solutions har faste specialiserede teams, der varetager håndteringen af højværdigodset for de kunder, der har faste løsninger. Det vil sige et fast distributionsflow og faste lagerløsninger.

 

- Her opbygger vi et set-up, der passer til kundens behov og det marked, varerne skal distribueres på. Så uanset, hvad der dukker op af overraskelser, så har vi et flow, der kan håndtere dem. Det kan eksempelvis være en kunde, der har ét central lager, der distribuerer til hele det nordiske marked.

DSV Solutions’ maskinrum til højværdilogistik er konstrueret, så det er sikkert og nemt at udføre logistik- og transportløsninger for højværdigods-kunderne. Det sker ved at opbygge et fast og effektivt setup på markedet.

- Det betyder også, at vi let kan integrere en ny kunde, der skal have distribueret højværdi-varer på det marked. Den falder bare ind i flowet, fordi det hele er planlagt i forvejen, siger Henrik Mørch, der understreger at håndteringen af højværdigods også kræver, man er forberedt på uforudsete problemer.

 

- Når man håndterer højværdigods, og især når der er tale om temperaturfølsomme varer, så skal man også forberede sig på, at der er ting der kan gå galt. Her gælder det om, at sørge for man har alternativer i baghånden, hvis uheldet er ude.

Projekter

DSV Solutions er naturligvis også i stand til at klare pludseligt opståede logistikopgaver for kunderne, selv om de ligger uden for det faste setup.

 

- Hvis en kunde pludseligt har brug for en fragt til eksempelvis Hongkong, så håndterer vi det som et projekt. Her har vi folk, der kender kundens krav, og som kan skabe en løsning til netop den transport. Men det er naturligvis ikke noget, vi kan fikse fra den ene dag til den anden. Men kunden når ikke at opleve, at vi skal ud og lave en særlig løsning, fordi vi er så store, at vi altid kan tilbyde kunden en løsning, forklarer Henrik Mørch.

Transportører

Håndteringen af højværdigods i hele forsyningskæden stiller særlige krav til de eksterne transportører, som speditøren vælger.

 

- Det gælder også særlige krav, når vi booker transporter af højværdivarer i transportledene. Vi stiller særlige krav til det udstyr, som transportøren kører med. Vi booker også efter en helt anden model, end man normalt gør, hvor man stort set kan anvende enhver transportør med en lastbil. Transport af højværdigods kræver simpelthen, at tilliden til transportøren og dennes procedurer er væsentligt større.

 

DSV Solutions holder også stram snor i transporterne.

- Vi står også selv for ruteplanlægningen ved transport af højværdigods. Vi disponerer, hvor og hvornår der skal køres, vi sikrer at der ikke holdes pauser på ruterne. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så søger vi for, at der er to chauffører på bilen. Alternativt sørger vi for, at der kun anvendes særligt sikrede og overvågede rastepladser, som vi har valgt til hvilet. Vi følger naturligvis også med via GPS-overvågning, for at sikre at chaufføren følger de instrukser, vi har givet for transporten.

- Der er på farma-området transporter, der er særligt temperaturfølsomme, og hvor varerne har en særligt høj værdi. Her sikrer vi kølekæden ved at lade en ekstra reserve-lastvogn med den korrekte temperatur i kølekassen eller på køletraileren følge bagefter transporten, så et eventuelt nedbrud af kølemaskinen ikke får konsekvenser for kunden, fordi vi kan lynhurtigt omlade og fortsætte transporten.

Topkvalitet

De høje krav til håndteringen af højværdigods smitter af på kvaliteten.

 

- Vi har fuldstændigt styr på de her varer i alle led, pluk, pak og kørsel. Der er simpelthen så meget kontrol og en grundighed fra det personale, der arbejder med det her, at fejl er meget sjældne. Vi kørte et lager for en kunde, hvor vi havde så høj en pluk-præcision, at vi kun lavede én plukfejl på et helt år. Det er uhørt, hvis man sammenligner med almindelige logistik-ydelser, at man kan levere en så høj kvalitet. Det er kun muligt, fordi vi har stramme procedurer som dobbeltscanning af serienumre og en ekstremt høj opmærksomhed hos medarbejderne på, at tingene skal gøres korrekt. Det er samspillet mellem de systemer, vi har opbygget – hvoraf nogle er et lovkrav, og andre noget vi selv har valgt at opbygge – og det personale vi har. Når det hele spiller sammen, så kan man lave en logistik, der er så god, at man næsten får tårer i øjnene, siger Henrik Mørch.

Merpris

De høje krav og det særlige setup betyder i sagens natur, at logistikservices og –transporter inden for højværdigods er et tilsvarende dyrere produkt.

 

- Vi er simpelthen nødt til at bruge flere ressourcer på håndteringen og transporterne. Det kræver også væsentligt flere kræfter at planlægge og overvåge højværdigods gennem hele forsyningskæden.

 

- Højværdigods har generelt et stabilt flow, fordi det sjældent er varer, der bliver solgt som slagtilbud. Men ændrer flowet sig i vores faste setup, så kan vi også hurtigt tilpasse vores netværksløsning, så det kan håndtere øgede mængder.

 

Den overordnede tendens på markedet for højværdilogistik er dog, at mængderne bliver mindre.

- De rigtige store volumener kæmper afskiberne naturligvis med at få ned i en kategori, så de ikke behøver at blive sendt som højværdigods. Dertil kommer, at markedet for forbrugerelektronik, hvor dimserne bliver stadigt mindre. Et godt eksempel er fladskærme. De kunder, der køber højværdilogistik, de er her stadigvæk. Deres varer fylder bare mindre. Det er smartphones og lignende, der placerer en høj værdi på en enkelt palle, forklarer Henrik Mørch og fortsætter.

- Udviklingen er en udfordring, fordi mindre volumener betyder, at prisen stiger, hvis det ikke er muligt at transportere højværdigodset sammen med noget andet. Ser vi på cigaret-markedet, så er det en kæmpe udfordring, fordi markedet er for nedadgående. Men det er jo en del af den dynamiske udvikling, der gælder for hele transport- og logistikområdet. Det nytter ikke noget at pive over det. Man må hele tiden korrigere og tilpasse sit setup til markedet. Hvis man får dobbelt så mange forsendelser på en bil, så skal der planlægges dobbelt så mange stop – vel og mærke i modtagerens åbningstid. Der stilles hele tiden større og større krav, fordi de også skruer op for sikkerheden. Men det er ikke et marked, der forsvinder. Der vil altid være højværdivarer, der kræver særlige foranstaltninger, slutter Henrik Mørch.

 

--

 

Præventiv indsats

DSV Solutions: Tæt samarbejde med politi og sikkerhedsbranchen

Kriminelle har altid haft et godt øje til godstransporten. Interessen er ikke blevet mindre med årerne og udfordringerne er i stadig udvikling. Derfor har DSV Solutions også konstant fokus på udviklingen i kriminaliteten.

 

- I og med sikkerhedskravene stiger, og sandsynligheden for at varerne forsvinder stiger med værdien, så er stor årvågenhed en nødvendighed på det her område. Derfor er vi løbende i tæt dialog med politiet og andre aktører i sikkerhedsbranchen, hvor vi udveksler erfaringer om, hvordan man sikrer sig bedst muligt. Det er nødvendigt, fordi tingene udvikler sig hele tiden, og de kriminelle bliver mere og mere organiserede og professionelle, siger adm. direktør Henrik Mørch, DSV Solutions i Danmark.

- Det kan være svært for en dansker at forstå, hvor voldsom udviklingen er. Men når man ser på erfaringerne fra udlandet, hvor væbnede overfald på transporter og lagre er mere udbredt, så må vi lytte til politi og sikkerhedseksperterne og foretage de investeringer, det kræver at være på forkant med udviklingen. Vi er nødt til at gøre, hvad vi kan, for at de kriminelle vælger andre mål.

 

Svære valg

- Vi ville naturligvis helst være forskånet for de her udfordringer – ikke mindst af hensyn til vores personale, der nødigt skal udsættes for så voldsomme oplevelser. Det er en svær balancegang i forhold til, hvordan vi uddanner vores personale. Skal vi træne medarbejderne i at håndtere røverier, eller skal vi satse på at bevare den gode stemning, og ikke antage at det sker, siger Henrik Mørch.

 

- Her har vi valgt at lave en arbejdsdeling. Vores personale laver logistik og plukker varer, mens mere udsatte opgaver udføres af eksterne vagter, der er trænet i at håndtere den slags situationer. De ved, hvordan man skal agere, mens vi koncentrerer os om at pakke varer.

Kræver omtanke

- I de sjældne tilfælde, hvor vi bliver udsat for røveri, kan der desværre være tale om en intern forbindelse. Det er ikke særligt rart, fordi alle er mistænkte, indtil man har fundet kilden. Det er ubehageligt for alle og skader arbejdsmiljøet. Det kræver ekstra omtanke – også ledelsesmæssigt – når man skal håndtere en sådan hændelse, understreger Henrik Mørch og tilføjer:

 

- Det bedste man kan gøre er at sørge for de fristelser, der er, bliver overgået af, at man har et godt job. Det er jo noget af det, vi er rigtigt gode til i Danmark. Hvis man har en høj medarbejderloyalitet og et godt arbejdsklima, så bliver det sværere for de kriminelle at friste medarbejderne. Også derfor er det præventive arbejde ekstremt vigtigt, og det syntes jeg faktisk, at vi er rigtigt gode til.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com