Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Gastankstation til tung transport på vej til København

Søgeord:

4. juli 2013  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

2267 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Olieselskabet OK og energikoncernen E.ON har indgået aftale om opførelsen af 2-3 gastankstationer til renovationslastvogne, busser og personbiler.

Olieselskabet OK og energikoncernen E.ON har indgået aftale om opførelsen af 2-3 gastankstationer til renovationslastvogne, busser og personbiler.Allerede inden årsskiftet vil busser, renovationskøretøjer og sågar privatbiler kunne få fyldt gastanken op på hovedstadsområdets første gastankstation. En af de tre første gastankstationer forventes opført ved OK’s tankanlæg på Jydekrogen i Vallensbæk.

Forbedret luftkvalitet

Gassen til tankstationen hentes direkte fra naturgasnettet, så i første omgang er der ikke den store CO2-besparelse ved at gå fra diesel til gas.

 

Til gengæld vil flere gaskøretøjer i de tætbebyggede områder i og omkring København allerede på kort sigt kunne reducere udledningen af sundhedsskadelige partikler og dermed begrænse luftforureningen.

 

- Vi ser i det hele taget projektet som en trædesten på vejen til et bedre miljø. Når vi får mulighed for at levere biogas på naturgasnettet, vil gasdrift være en klar miljøgevinst. Energiforliget indeholder jo også en målsætning om, at andelen af biogas i naturgasnettet på sigt skal stige betragteligt, og vores projekt med tankstationerne ligger fint i tråd med den ambition, siger OK’s administrerende direktør Jørgen Wisborg.

Marked søges

Samarbejdet mellem E. ON og OK opfylder de to første betingelser for at gøre gassen til et reelt alternativ på transportsiden, nemlig produktion af gassen og etablering af tankstation, hvor den er tilgængelig. Den tredje betingelse, nemlig, at der etableres et marked, kræver at flådeejere og virksomheder får klare og politiske vilkår og økonomisk incitament.

 

- Her spiller staten og kommunerne en afgørende rolle. Ikke mindst hvad angår de betingelser, som stilles i de offentlige udbud, fastslår administrerende direktør i E.ON Danmark, Tore Harritshøj.

Svensk forbillede

Netop ”offentlige” kunder har været afgørende for udbredelsen af en gasdrevet vognpark i Sverige. Her er mange kommuner og regioner eksempelvis stillet krav om gasdrevne busser og renovationskøretøjer i forbindelse med udbud. Det har sammen med en gunstig beskatning på gasdrevne personbiler betydet, at en anselig andel af trafikken på de svenske veje i dag sker med gasdrevne køretøjer. Da Sverige også har formået at stable en ikke ubetydelig biogasproduktion på benene, så pynter den – fortsat primært natur- – gasdrevne vognpark faktisk også på det svenske CO2-regnskab.

Biogas-produktionen i Sverige har efterhånden nået et niveau, der danner basis for ambitionen om, at alle bybusser i Malmø skal køre udelukkende på biogas fra 2015.

 

- I København og de fleste andre større danske byer er naturgassen umiddelbart tilgængelig, og det er derfor oplagt at udnytte det meget veludbyggede naturgasnet til at distribuere energi til køretøjerne i byområderne, ikke mindst når man samtidig kan mindske luftforureningen, fastslår Tore Harritshøj.

 

Mens der sidste år kørte omkring 1,7 millioner gasdrevne køretøjer på det europæiske vejnet, så kører der praktisk taget ingen i Danmark. Det skyldes ifølge OK og E.ON, at de danske rammevilkår for gasdrevne køretøjer er for ringe.

 

- Køretøjer på gas er dyrere end dieselkøretøjer, og der er brug for en økonomisk tilskyndelse, hvis større flådeejere, som fx busselskaber, der typisk anvender diesel i køretøjerne, skal skifte til gas. Et mulighed kunne også være at give gaskøretøjer præferencestatus i byområder, der er plaget af luftforurening, mener Tore Harritshøj fra E.ON Danmark.

Parterne mener også, at reglerne for den grønne ejerafgift bør tilpasses, så de miljøvenlige gasdrevne motorkøretøjer beskattes mere lempeligt.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com