Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Godt regnskab fra Postnord

Søgeord:

13. februar 2015  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

1830 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Kommentar fra Håkan Ericsson, adm. direktør og koncernchef.

2014 var et begivenhedsrigt år. Vi har inden for rammerne af vores strategi implementeret en ny integreret organisation, lanceret et fælles varemærke og udviklet et kundetilpasset totaltilbud. Derudover er der gennemført et omfattende omstillingsarbejde i hele koncernen. Alt sammen for at sikre langsigtet lønsomhed og konkurrenceevne.

 

Vores arbejde med at udvikle mere kundetilpassede totaltilbud går godt. I logistikvirksomheden har vi bl.a. indgået aftale med Blue Water Shipping i Danmark om logistik med pakker og paller i Norden. Vi har i kvartalet også indgået en række store aftaler med kunder i det hurtigt voksende e-handelssegment. PostNord fik på bæredygtighedsområdet guld for sit kvalitative miljøarbejde af IPC, International Post Corporation.

 

Julens e-handel satte ny rekord med øgede pakkemængder. Brevmængderne faldt som forventet yderligere som følge af den fortsatte digitalisering og blev reduceret med 8% sammenlignet med 4. kvartal 2013, heraf 17% i Danmark og 6% i Sverige. De tilsvarende tal for 2014 som helhed viser et fald på 5% i koncernen, heraf 12% i Danmark og 4% i Sverige.

EU-Kommissionen har stævnet den svenske stat ved EU-domstolen for ikke at have implementeret EU's momsdirektiv. Det er i dag uvist, hvornår EU-domstolen kan forventes at afsige dom i sagen, men det anses for sandsynligt, at det sker i 2015.

 

Vores finansielle mål blev opdateret og vedtaget på generalforsamlingen 2014. Målene er langsigtede og skal vurderes over en periode på 3-5 år. Målene er at opnå en forrentning af operativ kapital på 10,5%, en nettogældsætningsgrad på 10-50% og udbetaling af udbytte på 40-60% af årets resultat. Vi nåede ikke alle målene, men med den strategi, vi har vedtaget, er jeg overbevist om, at vi har afstukket den rigtige kurs på det eksisterende marked.

JANUAR-DECEMBER 2014 (DK i parentes)

•Nettoomsætningen udgjorde SEK 39.950 mio. (39.533 mio.).

•Det justerede driftsresultat udgjorde SEK 861 mio. (826 mio.).

•Driftsresultatet udgjorde SEK 351 mio. (662 mio.).

•Periodens resultat udgjorde SEK 176 mio. (306 mio.).

•Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 670 mio. (1.657 mio.).

•Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte SEK 0 (129 mio.).

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com