Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Greencarrier vil gøre en grøn forskel

Søgeord:

8. januar 2018  |  

Af Anders Per Gajhede

Læst i alt:

2490 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Ambitiøse mål om grønnere transport.

En ganske betragtelig del af de samlede CO2-udledninger på verdensplan stammer fra transport. Som en uundværlig bestanddel til at få de globale samfundshjul til at køre rundt er transportbranchen lige så vigtig, som den er svinende.

 

Netop derfor har den samlede transportbranche et kæmpe ansvar – men samtidig også en enorm mulighed – for at gøre fremtidens jordklode til et grønnere sted at opholde sig.

 

I den svenske transportkoncern Greencarrier AB er det et faktum, man ikke blot har indset – man gør også en ihærdig, proaktiv indsats ved at forsøge at lave så grønne transportløsninger til kunderne, som det er muligt.

 

Hos Greencarrier Freight Services Denmark A/S i Aarhus er filialchefen stolt over at være en del af en koncern, hvor grønnere transport er et mål i sig selv og ikke blot en tom floskel i en CSR-profil.

Grønne målsætninger

Den svenske transportkoncern Greencarrier AB har sat sig et ambitiøst mål om at reducere selskabets egen CO2-udledning med hele 30 procent i 2020 – med udgangspunkt i emissions-tallene fra 2015.

 

En sådan grøn manøvre kræver ikke alene, at selskabets ambitioner finder vej og rodfæster sig ud i alle hjørner hos samtlige 850 af koncernens medarbejdere på verdensplan. Den stiller også krav til koncernens leverandører og samarbejdspartnere, der kan forvente løbende at blive evalueret på deres grønne ambitionsniveau.

 

Den grønne målsætning skinner i den grad igennem hos selskabets filial i Aarhus; Greencarrier Freight Services Denmark A/S, der udelukkende beskæftiger sig med spedition, og som i Danmark også er repræsenteret med kontorer i Kolding og Søborg. Sidstnævnte udgør selskabets danske hovedkontor, og samlet beskæftiger Greencarrier Freight Services Denmark A/S 25 medarbejdere – hvoraf de otte sidder på Aarhus-kontoret.

Med væggene prydet af plakater med selskabets motto ”Yes, it’s possible” får man som besøgende indtrykket af, at man her har med et selskab at gøre, der hellere end gerne tager en udfordring på sig.

 

- Jeg ved, det måske lyder som en kliché, men ”Yes, it’s possible” betyder, at vi altid prøver at lave skræddersyede løsninger til kunderne, der er så grønne, som det lader sig gøre. For vi har et stort fokus på miljø, og vi forsøger virkelig at gøre en forskel, siger Claus Sørensen, der er filialchef på Greencarrier Freight Services Denmark A/S-kontoret i Aarhus.

 

Claus Sørensen blev uddannet speditør i 1993, og han var med til at åbne det aarhusianske Greencarrier-kontor tilbage i 2009.

- Kunderne har ikke altid miljø som fokusområde. Der ser vi det så som vores opgave at gøre kunderne opmærksomme på, at det ikke kun er på den finansielle bundlinie, de kan optimere, men også på den grønne bundlinie. Kunder tilknyttet Greencarriers e-løsning har også hele tiden mulighed for at trække deres egen emissions-rapport ud fra vores system, så de selv kan følge med i, hvor meget CO2 deres egne transporter udleder, siger Claus Sørensen.

Fire konkrete fokusområder

For at imødekomme selskabets ambitiøse miljøstrategi har Greencarrier på det helt konkrete plan opdelt indsatsen i fire fokusområder; internt, eksternt, leverandører og samarbejdspartnere samt produkter og tjenester.

 

På det nære interne plan har selskabet opnået certificeringerne ISO 14001 om miljøledelse og ISO 9001 om kvalitetsledelse. Derudover har alle Greencarrier-kontorer taget Green Office-standarderne til sig. Dermed har Greencarriers enkelte kontorer fokus på det samlede CO2-aftryk, der hvert kvartal indrapporteres til selskabets hovedkontor. De bedste kontorer får points, så der skabes en intern konkurrence om at være så grønne som mulige. Aarhus-kontoret lå desuden nummer to ud af 41 globale kontorer ved seneste opgørelse.

 

Eksternt har Greencarrier tilsluttet sig forskellige netværk og retningslinier som UN Global Compact – et sæt af retningslinier for virksomheders brug af samfundsansvar, Clean Shipping Network og Q3 forum for bæredygtig transport.

Særligt giver det dog udslag på den grønne bundlinie, når det kommer til fokusområderne omkring Greencarriers konkrete udførelser af transporter og de krav, selskabet stiller til leverandører og samarbejdspartnere.

 

Greencarrier har udviklet eget spørgeskema med 102 spørgsmål til leverandører og samarbejdspartnere om blandt andet miljø og medarbejdere, som selskabet bruger som udgangspunkt til en evaluering om, hvorvidt samarbejdet skal fortsætte. For nye faste leverandører foregår en indledende screenings-proces, og for eksisterende sker der løbende evalueringer.

 

- Hvis leverandøren ikke overholder de krav, vi stiller, kan vi vælge at stoppe med at bruge dem. Det er der set eksempler på. Omvendt har vi også været ude for at identificere leverandører, der ikke arbejder så meget med miljøaspektet, men hvor vi har gået ind og hjulpet dem, hvis de har haft en ambition om det, siger Claus Sørensen.

 

Hvad angår selve udførelsen af transporter, evaluerer selskabet løbende emissions-rapporterne. Derudover benytter Greencarrier sig kun af Euro 6-lastbiler i Storbritannien og har brugt mange kræfter på intermodale løsninger – herunder med et særligt fokus på banegodstransporter og i særdeleshed Greencarriers banegodsforbindelse på ”den nye silkevej” mellem Asien og Europa.

Ny rute på silkevejen

Selskabets unikke baneforbindelse-setup på den nye silkevej er en transportløsning, der ligger Claus Sørensens hjerte meget nært. Han besøger selv Kina et par gange om året, og er derfor mere end begejstret for Kinas storstilede plan om genoplivning af silkevejen, hvilket omfatter udvidelser af handelsruter til vands og til lands – herunder etableringen af en lang række godstogsforbindelser. En genoplivning, der, ifølge udenlandske medier, kan løbe op i omegnen af svimlende 9.500 mia. kr. Til sammenligning lød Danmarks bruttonationalprodukt i 2016 på 2.061 mia. kr.

 

- Vi kan se, at der er et behov for banegodsløsninger mellem Asien og Europa. Kineserne har også indset, at der er et behov for flere og bedre adgangsveje til og fra landet, siger Claus Sørensen og tilføjer, at langt størstedelen af transporterne indtil videre fortsat er eksport ud af Asien.

Greencarriers silkeruteforbindelse går fra flere forskellige kinesiske havne og baneterminaler og videre til Warszawa i Polen, hvor Greencarrier har egen terminal – specialbygget til selskabets banegods-setup. En rejse, der tager i omegnen af 14 dage.

 

Ifølge Claus Sørensen kan baneforbindelsen bruges som et alternativ til virksomheders supply chain og egner sig i særlig grad fortrinligt som alternativ til luftfragt.

 

- Hvis der transporteres 20 tons gods fra en havn i Kina til en havn i Danmark, bruger et fly 139 tons CO2, mens et tog bruger 5 tons CO2. Det gør banegodstransport til et interessant miljømæssigt alternativ til luftfragt, og med toget har man en løsning, der er meget stabil. Der er sjældent forsinkelser, og det kan køre næsten uagtet af vind og vejr, siger Claus Sørensen.

Han tilføjer, at han især opfordrer de kunder, der benytter sig af luftfragt, til at overveje at tage toget.

 

- Hvis en kunde eksempelvis ikke når at få godset med skib, vil de måske vælge fly, der koster meget mere, men som til gengæld kommer hurtigt hjem – måske for hurtigt. Der tilbyder vi så banegodsforbindelsen, siger filialchefen.

 

Grøn stolthed

På det personlige plan er Claus Sørensen stolt over at være en del af en virksomhed som Greencarrier, der har helt klare miljømæssige ambitioner.

 

- Den finansielle bundlinie er selvfølgelig meget vigtig, men at have miljøet med som en del af vores dna føles godt. Når vi arbejder med transportløsninger, der er så milde for miljøet, som det er muligt, mener vi, at vi etisk kan se os selv i spejlet, siger Claus Sørensen og tilføjer:

- Personligt har jeg det godt med at være i en virksomhed, hvor man ved, der er en klar politik omkring miljøet. At vi bidrager til at tage os bedre af vores verden og give en lidt grønnere verden videre til vores børn. Det føles godt, siger Claus Sørensen.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com