Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Havneanbefalinger med bagside?

Søgeord:

22. maj 2018  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

1217 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Skibsmæglerforeningen: Er ekspertudvalgets anbefalinger begyndelsen til disruption på havne?

 

Danmarks Skibsmæglerforenings foreløbige konklusion er, at udvalgets arbejde og anbefalinger støtter sig til en sober, juridisk, økonomisk om kommunalretlig udredning samt hensyntagen til EU-retlige regler. Dog læner den sig i alt for stor udstrækning op ad Danske Havnes ønsker om mere aktiv deltagelse i erhvervsrettet virksomhed på havnene qua havnenes beliggenhedsmonopol.

 

Det skriver Skibsmæglerforeningen i en pressemeddelelse, der her bringes i sin helhed:

 

Anbefalingerne om to organisationsformer løser ikke havnebrugernes, herunder de mange private shipping-, stevedore-, og spedition/logistikvirksomheders ønsker om en klar og utvetydig rollefordeling. Tværtimod vil det bringe nyt ved til bålet.

 

Dernæst er vi uforstående over for og finder det bemærkelsesværdigt, at ekspertudvalget og Struensee & Co. helt har udeladt dialog med havnebrugerne og dermed ikke taget højde for disses interesse.

Der har igennem årene især været to store knaster, nemlig kommunale havnes organisering i tre kategorier samt konkurrence mellem private virksomheder i havnesektoren og de kommunale havne.

 

Den første knast løses af ekspertudvalget ved anbefaling om ændring i de offentligt ejede havnes struktur og organisationsform ved etableringen af et infrastrukturselskab, som lever op til gældende regler om statsstøtte samt EU-forordningen.

 

Anden knast

Den anden knast omkring fair og lige konkurrence forsøges løst gennem anbefaling om oprettelse af et Suprastrukturselskab til varetagelse af de mere kommercielle opgaver såsom havnetjenester, som den pågældende havn udførte på tidspunktet for omdannelse til aktieselskab. Herudover udfases havnetjenester, som hidtil kun har været muligt for havne med ”grand-father-rights”. Hertil kommer bemærkning om, at suprastrukturselskaberne under visse forudsætninger fremover også ville kunne udbyde andre tjenesteydelser, såfremt markedet på havnene ikke fungerer effektivt.

Altså udvides og styrkes mulighederne for, at suprastrukturselskaberne i langt større omfang vil få mulighed for at udvide udbuddet af havnetjenester.

Enhver med blot en lille smule kendskab til, hvordan mekanismerne i havnen fungerer, ved, at den anbefalede opdeling på ingen måde kan sikre lige vilkår og velfungerende havne, tværtimod. Der kan ikke sikres velfungerende havne uden et tillidsfuldt samarbejde mellem private havnetjenester og havnene.

 

Så bliver disse tanker ført ud i livet, går alle private havneaktører en meget svær tid i møde – måske med en langsom lukning og slukning, som én af vore markante skibsmæglere udtrykte sig.

 

Måske mangler der en helt principiel drøftelse af, hvorvidt man overhovedet ønsker private aktører fremover i de danske havne?

Derfor forslaget om, at skrotte idéen om suprastrukturselskaberne og se på andre muligheder for hele havneklyngen ved at lade havnene varetage/udbygge deres grundlæggende infrastruktur- samt forvaltningsopgave og lade det private erhvervsliv tage sig af alle de kommercielle tjenesteydelser i de danske havne.

 

Det stemmer også godt overens med udmeldingen fra regeringens arbejdsgruppe om fair og lige konkurrence og sikring af, at den offentlige sektor ikke påtager sig opgaver, der ligger ud over det offentliges kerneopgave, slutter pressemeddelelsen fra Danmarks Skibsmæglerforening.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com