Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Højere vogntogsvægt på vej

Søgeord:

20. juni 2013  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

2254 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Efter ønske fra forligskredsen bag aftalen om ’En grøn transportpolitik’ (regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) har Vejdirektoratet udarbejdet et oplæg vedrørende konsekvenserne af at øge akseltrykket og totalvægten for lastvognstog.

Efter ønske fra forligskredsen bag aftalen om ’En grøn transportpolitik’ (regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) har Vejdirektoratet udarbejdet et oplæg vedrørende konsekvenserne af at øge akseltrykket og totalvægten for lastvognstog.Trafikstyrelsen og Kommunernes Landsforening har været med i forløbet, der er sluttet af med DUT-forhandlinger (Det Udvidede Totalbalanceprincip) vedr. en forøgelse af den højest tilladte vogntogsvægt for seksakslede vogntog kan hæves fra 48 til 50 ton, en ændring der forventes at ville kunne få virkning fra årsskiftet.

 

Samtidig er der en analyse i gang som vil munde ud i en rapport, som fokuserer på konsekvenserne ved at hæve den højest tilladte vogntogsvægt for syvakslede vogntog fra 54 til 56 ton.

Denne forhøjelse vil være helt naturlig, idet de fleste treakslede lastvogne i dag kan godkendes til 26 ton totalvægt og en tilkoblet fireakslet påhængsvogn kan godkendes til 30 ton. I sammenkoblet stand er køretøjerne dog begrænset af den nuværende vogntogsgrænse på 54 ton.

 

Det samme gør sig gældende for de fleste syvakslede kombinationer.

 

Ved at ændre denne grænse til 56 ton, vil vognmænd og lastvognsejere kunne opnå en bedre udnyttelse af materiellet til gavn for såvel økonomien som miljøet, idet forbruget af brændstof og den deraf følgende udledning af emissioner, ikke vil stige forholdsmæssigt i samme takt.

 

Analysematerialet skal belyse forhold omkring vejslid, broer og lignende bygværker, trafiksikkerhed, effekter for erhvervet, miljøet og samfundsøkonomien i relation til den påtænkte forhøjelse af vogntogsvægten.

Lastvognstoget som det på billedet vil uden de store udfordringer kunne hente yderligere to tons nettolast ved overgang fra 54 til maks. 56 tons vogntogsvægt.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com