Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Højeste godsomsætning i ni år

Søgeord:

26. marts 2018  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

116 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Aalborg Havn kom ud af 2017 med et overskud på 35 mio. kr.

2017 blev endnu et godt år for Aalborg Havn-koncernen med et samlet overskud i 2017 på 35 mio. kr. Samtidig har Aalborg Havn i 2017 formået at fastholde omsætningsniveauet fra rekordåret 2016 på omtrent 200 mio. kr.

 

- Årets resultat lever op til vores forventninger, så både ledelse og bestyrelse er godt tilfredse, siger Thomas Kastrup-Larsen, borgmester og bestyrelsesformand i Aalborg Havn A/S, og fortsætter:

 

- I de senere år har Aalborg Havn arbejdet med en strategimodel, vi kalder ”Den Intelligente Havn”. En intelligent havn er ikke kun en veldrevet virksomhed. Den styrker også sine omgivelser via tæt samarbejde med virksomheder og institutioner, der er afhængige af havnens ydelser og beliggenhed. Vi oplever, at både nye og eksisterende kunder i stigende grad benytter Aalborg Havn til både logistiske løsninger og specialiseret viden. Og det bekræfter os i, at vi er på rette spor i transformationen fra traditionel havn til videns- og udviklingsvirksomhed.

 

Aalborg Havns udvikling er en gevinst for hele regionen. Ifølge en analyse fra brancheforeningen Danske Havne er 12.000 arbejdspladser og langt over 100 virksomheder nemlig direkte eller indirekte afhængige af Aalborg Havn.

Færre containere

Godsomsætningen i 2017 tegner samme positive billede. Årets godsmængde rundede 3,10 mio. tons, hvilket er en stigning på mere end 6 procent i forhold til 2016. Hermed er 2017 ét af de år, hvor der er håndteret mest gods samlet set på Aalborg havn – kun overgået af 3,16 mio. tons i 2008 og 3,13 mio. tons i 2006.

 

Medregnes godsmængden på Aalborg Portland Havn beløber den totale godsomsætning på Aalborgs havne i 2017 sig til 5,5 mio. tons.

 

Containerforretningen må dog notere sig et mindre fald på 1,4 procent, og også antallet af skibsanløb i Aalborg havn er faldet i 2017 til 1.101 mod 1.169 anløb i 2016. Det er der dog en god forklaring på:

- Antallet af anløb er faldet en smule i forhold til 2016. Det skyldes blandt andet færre containerenheder end tidligere til og fra Grønland. Samtidig handler det i særdeleshed om, at kunderne i stigende grad benytter større og større skibe. Det samlede billede er dog positivt og vidner om, at der er godt gang i det nordjyske erhvervsliv, siger Thomas Kastrup-Larsen.

 

2017 bød endvidere på rekord i antallet af krydstogtanløb med ikke færre end 35 anløb og 31.500 krydstogtpassagerer over kajen i Aalborg.

Blomstrende godsbane

Årets højdespringer er godsbanen, hvor antallet af anløb er steget markant i 2017. Kombinationen af det nye godsbane-setup med DB Cargo og den eksisterende trafik har betydet, at der i 2017 har været 158 tog forbi Aalborg havn med 1.045 vogne imod 27 anløb og 598 vogne i 2016.

 

- Den positive udvikling på godsbanen fortsætter, og i 2017 alene har vi flyttet 55.000 tons gods på godsbanen – det svarer til omtrent 2.800 lastbiler, der er fjernet fra landevejene. Vi vurderer, at der på sigt er potentiale til op imod 300.000-500.000 tons gods årligt, så godsbane-indsatsen fortsætter med uformindsket styrke i 2018, fortæller adm. direktør i Aalborg Havn A/S, Claus Holstein.

Organiseret håndtering af risici

Netop bæredygtighed er fortsat et stort fokusområde for Aalborg Havn. Siden 2010 har miljø- og klimaarbejdet været organiseret i et miljøledelsessystem certificeret af DNV efter ISO 14001. I løbet af 2017 har Aalborg Havn imidlertid arbejdet intenst med implementeringen af et nyt ledelsessystem til håndtering af risici i bred forstand.

 

- Vi udbygger miljøledelsessystemet til at omfatte både kvalitet, miljø, risikoledelse og CSR. Netop nu er vi i gang med implementeringen hos medarbejderne, og vi forventer, at det nye ledelsessystem bliver certificeret efter ISO 9001, 14001, 31000 og 49001 allerede til sommer, siger Claus Holstein.

Investering i vækst

Det gode årsresultat i 2017 betyder, at Aalborg Havn står med en egenkapital på 517 mio. kr., hvoraf en stor del er øremærket til løbende investeringer i vækstorienterede projekter. 2017 bød på flere ny- og ombygninger, og der blev indgået en optionsaftale omkring et fremtidigt salg af udviklingsprojektet Stigsborg Havnefront. Udover at bidrage til udviklingen i postnr. 9400 med Stigsborg Havnefront er Aalborg Havn også involveret i to andre byudviklingsprojekter: Aalborg Waterfront i postnr. 9000 og Cool East i postnr. 9220. Havnens fokus på fremtidsorienterede CSR- og byggeprojekter fortsætter i 2018.

 

- Det nordjyske erhvervsliv er i vækst, og der er stor efterspørgsel på lokaler til både kontor og lager. Lige nu er vi i gang med flere byggeprojekter på Østhavnen, og det første store projekt – 4.000 kvm lagerhal – står allerede klar medio 2018. I forlængelse heraf hilser vi også udvidelsen af Tranholmvej velkommen, og vi glæder os til, at både eksisterende og nye kunder på havnen får endnu bedre arbejdsvilkår, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Aggressivt budget for 2018

Men Aalborg Havn hviler ikke på laurbærrene.

 

- Vi har en klar vækststrategi, og vi har lagt et aggressivt budget for 2018 med fokus på at styrke toplinjen. Via investeringer i nye faciliterer, samarbejder og viden er vores vision at skabe vækst sammen med de eksisterende kunder og samarbejdspartnere i postnr. 9220. Og samtidig mener vi også, at dette er midlet til at tiltrække nye aktører til havnen, afslutter Thomas Kastrup-Larsen.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com