Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Hollandske krav til cabotagekørsel

Søgeord:

8. februar 2017  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

714 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Regler præciseres.

Holland indførte i sommeren 2016 ny national lovgivning, der gennemførte EU’s udstationeringsdirektiv på hollandsk territorium.

 

For transportområdet har det betydet, at udførelse af cabotagekørsel i Holland er underlagt en række krav. International kørsel til/fra Holland, samt Holland og tredjelande og transitkørsel gennem Holland er undtaget fra reglerne, oplyser DTL.

 

IRU har med hjælp fra det hollandske TLN lavet en oversigt over krav til virksomheder, der udfører cabotagekørsel:

 

Chauffører, der udfører cabotagekørsel i Holland, skal aflønnes i henhold til den hollandske kollektive overenskomst for transportområdet i Holland. Dette gælder, så længe den kollektive overenskomst for området er gældende i Holland. Måtte overenskomsten ophøre med at være bindende, gælder særlige hollandske nationale regler om mindsteløn.

Lønniveauet efter hollandsk kollektiv overenskomst er efter det for DTL oplyste 13,91 Euro pr. time for en udenlandsk chauffør, og minimumslønniveauet er efter det oplyste 8,96 Euro pr. time.

 

Øvrige ansættelsesvilkår ved cabotagekørsel

I henhold til udstationeringsdirektivet vil følgende nationale ansættelsesvilkår desuden være gældende ved cabotagekørsel i Holland:

•Arbejdstid      

•Feriepenge    

•Overarbejdsbetaling

•Betingelser for udlejning af chauffører – særligt brug af chaufførvikarer

•Arbejdsmiljø

•Graviditet og barsel

•Ligestilling og forskelsbehandling

 

Dokumentationskrav

Nedenstående dokumentation skal opbevares i virksomheden eller eventuelt i køretøjet og skal kunne fremlægges på anmodning fra de hollandske myndigheder – eventuelt ved digital fremsendelse:

• Ansættelsesbevis

•Lønsedler – herunder dokumentation for, at lønnen er overført til chaufføren

•Arbejdstidsopgørelser for den tid, chaufføren har kørt indenrigskørsel i Holland

•Dokumentation for, at kravene om social sikkerhed er opfyldt

Der er ikke krav om, at dokumentationen skal være oversat til hollandsk.

Anmeldelsespligt

Pr. 1. januar 2018 vil der blive indført et elektronisk registreringssystem, hvor arbejdsgivere, hvis chauffører udfører cabotagekørsel i Holland, vil være forpligtet til forudgående at anmelde de pågældende cabotageture. Indtil da vil der ikke være anmeldelsespligt.

 

Kontaktperson

Arbejdsgiveren skal udpege en kontaktperson i Holland, som de kontrollerende myndigheder i påkommende tilfælde kan henvende sig til.

 

Ansvar for overholdelse

En ny hollandsk lov om bekæmpelse af fiktiv virksomhed trådte i kraft den 1. januar 2017. Loven indfører princippet om delt ansvar i sådanne forhold. Loven giver mulighed for, at afskiberen/speditøren kan holdes ansvarlig, hvis arbejdsgiveren hos den udførende fragtfører ikke opfylder kravene om aflønning. Som udgangspunkt vil chaufførens arbejdsgiver dog være hovedansvarlig for, at aflønning sker i henhold til hollandsk overenskomst eller minimumsløn.

Selvkørende vognmænd

Selvkørende vognmænd vil være forpligtet til at stille al nødvendig dokumentation til rådighed for de kontrollerende myndigheder med henblik på at sikre, at der reelt er tale om selvstændig virksomhed og ikke såkaldte ”falske selvstændige”.

 

Dokumentationen kan eventuelt oversendes til myndigheden digitalt. Når det elektroniske registreringssystem sættes i kraft, vil selvkørende vognmænd også være omfattet af kravet om anmeldelse.

 

Der foregår i øjeblikket i Holland en politisk debat om, hvorvidt de nævnte krav til udførelse af cabotagekørsel i landet på sigt også skal omfatte international til/fra kørsel. Det betyder, at situationen kan ændre sig.

 

DTL vil holde sig orienteret via IRU og NLA om eventuelle yderligere detaljer om de gældende regler samt udviklingen på området i øvrigt.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com