Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Hvidbog bag ny Nordhavnstunnel klar

Søgeord:

30. november 2016  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

403 gange

Læses i øjeblikket af:

1

144 høringssvar modtaget.

Hvidbog bag ny Nordhavnstunnel klar

144 høringssvar modtaget.

Vejdirektoratet har offentliggjort hvidbogen bag en kommende Nordhavntunnel mellem Østerbro og Nordhavnen. Hvidbogen samler de i alt 144 høringssvar, der er kommet i forbindelse med VVM-undersøgelsen om tunnelen, og Vejdirektoratets svar.

 

Projektets VVM-redegørelse blev sendt i offentlig høring den 7. juni 2016, og høringen løb indtil den 29. august 2016.

 

Et beslutningsgrundlag

Hvidbogen er samtidig en del af det beslutningsgrundlag, som Københavns politikere skal bruge for at beslutte, hvilken løsning til den kommende tunnel, man foretrækker, herunder i hvilket omfang Svanemøllehavnen skal blive påvirket under byggeriet.

 

Hensigten med en Nordhavnstunnel er at skabe en bedre og mere direkte adgang til byudviklingsområderne i ydre og indre Nordhavn. Den vil også styrke adgangen til og fra Nordhavn - ikke mindst for den tunge trafik, som ledes uden om Østerbro og får en smidigere adgang til havneaktiviteterne i området.

Alle henvendelser gennemgået

-Vi er glade for den store interesse, der har været om Nordhavnstunnelen. Vi har grundigt gennemgået hver enkel henvendelse fra borgerhøringen og samlet vores svar i hvidbogen. Vi håber, at den vil blive læst af både borgere og politikere, så København kan få et projekt, som tager de nødvendige hensyn og vil komme hele byen til gavn, siger Ole Kirk, der er strategisk chef i Vejdirektoratet.

 

Udover tunnellens forløb, og hvordan den skal udformes, så skal den politiske beslutning også omfatte, hvor en eller flere erstatningshavne skal placeres i anlægsperioden, og om der eventuelt skal etableres en stiforbindelse, og om den i givet fald skal etableres som klapbro, højbro eller tunnel.

144 høringssvar

De 144 høringssvar til projektet berører både disse emner og mange andre, som Vejdirektoratet har behandlet og besvaret. Der drejer sig blandt andet om:

 

•Indsigelser mod at lukke havneindsejlingen, mens vejtunnelen etableres

•Holdninger til placering af erstatningshavn

•Modstand mod en evt. stiforbindelse udformet som en klapbro

•Bekymring for luftforurening

•Bekymring fra lokale beboere om gener under byggeriet af en Nordhavnstunnel

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com