Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Ikke uden torne

Søgeord:

15. maj 2015  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

1369 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Erhvervsuddannelsesreform: HHX-speditørelever indtil 2020.

 

Den længe ventede reform af erhvervsuddannelserne er nu endeligt blevet offentliggjort. Men selv om der er mærkbar lettelse i brancheorganisationen Danske Speditører over, at det forsat er muligt at rekruttere HHX-studenter som speditørelever – det ville regeringen oprindeligt helt stoppe til fordel for EUX-elever, der har en væsentligt ringere faglig ballast – så indeholder reformen stadig torne.

 

»Efter (megen) lang tids venten, er bekendtgørelsen for den nye erhvervsuddannelsesreform endelig blevet offentliggjort, og set ud fra et helhedsindtryk er resultatet ok,« skriver Danske Speditører i et ”fragtbrev” til medlemmerne.

 

Uddannelsen af speditørelever med en HHX-eksamen fortsætter som en overgangsordning frem til 2020, hvor uddannelsen af speditører skal revideres.

 

Dertil kommer, at Undervisningsministeriet – trods protester fra Danske Speditører – har fastholdt, at HHX-speditørelever fremover skal gennemgår et ekstra grundforløb på skolebænken af én til fem ugers varighed – før de kan starte som speditørelever.

 

Erhvervsuddannelsesreformen betyder også, at speditørerne fremover sideløbende skal rekruttere speditørelever med en EUX-uddannelse i bagagen. Her har Undervisningsministeriet indvilliget i en evaluering af EUX-elevuddannelsen i 2019, hvor man skal undersøge om EUX-eleverne formår at opbygge den nødvendige faglige ballast til at arbejde som speditører.

I praksis

Danske Speditører har i tæt samarbejde med IBC i Kolding, Århus Købmandsskole og Roskilde Handelsskole kommet frem til følgende løsninger:

 

Ekstra skoleforløb for HHX’ere:

 

- Såfremt I ansætter elever senest pr. 31. juli 2015 gælder de samme regler som i dag, og derfor skal jeres HHX elever ikke igennem et ekstra skoleforløb.

   Ansætter I elever efter 1. august 2015 gælder den nye ordning, og jeres elever skal igennem et ekstra skole­forløb af 1 -5 ugers varighed.

- Det 5 ugers skoleforløb er SU berettiget.

- Elevforløbet som I kender i dag er fortsat af 2 års varighed med det antal undervisningsuger I har i dag. Det ekstra skoleforløb er udover det 2 årige elevforløb.

- I skal ved ansættelse af eleven gøre vedkommende opmærksom på, at aftalen om elevplads kun igangsæt­tes såfremt eleven har bestået eksamen i det ekstra skoleforløb.

- De tre handelsskoler som Danske Speditører samarbejder med (IBC Kolding, Århus Købmandsskole og Roskilde Handelsskole) udvikler et ekstra skoleforløb som er målrettet Speditionsbranchen. Dvs. at de vil forsøge at målrette undervisningen til vores branche så meget som muligt

- Første opstart af det ekstra skoleforløb på alle tre handelsskoler er den 3. august 2015 (uge 32). I kan derfor ansætte eleverne med opstart i virksomheden pr. 7. september 2015 og fremefter.

- De tre handelsskoler vil løbende afvikle det ekstra skoleforløb, og I kan derfor løbende optage elever som I gør i dag. Check dog med den nærmeste af de tre handelsskoler, hvornår de afvikler et nyt forløb, inden I ansætter en elev.

- For at deltage i det målrettede ekstra skoleforløb, skal I tilmelde jeres elever direkte til en af de tre handels­skoler.

- Handelsskolerne kan give fuld eller delvis merit for det ekstra skoleforløb til elever, som de mener og har yderligere relevante kompetencer. Det kan eksempelvis være, hvis eleven har erhvervserfaring, anden uddannelse el. lign.

 

Andre ændringer:

 

- Faget Spedition salg og service bliver et nyt fag integreret i det eksisterende elevforløb.

- Erhvervsøkonomi tilbydes som nyt valgfag.

- Det bliver muligt udover de eksisterende elevfag også at tage ét akademifag (eksempelvis SCM) i elev forlø­bet.

- Voksenelever har en elevtid på max 1 ½ år.

-Voksenelevers elevtid kan afkortes yderligere, såfremt de får yderligere merit for tidligere uddannelser/jobs.

Ikke optimalt

»Da ovenstående ændringer blev præsenteret for fagudvalg uddannelse, var alle enige om, at det er noget vi som branche kan leve og arbejde med. Det er ikke optimalt, men da vores tre samarbejdspartnere alle arbejder aktivt på at minimere udfordringerne for os, hænger det sammen.

 

Der var ligeledes stor enighed om, at vi som branche skal kæmpe for at bevare Speditørelevuddannelsen, da det er en rigtig god uddannelse som alle er glade for. Yderligere går der også rygter om, at nogle handelsskoler påtænker at indføre de kompetencer det ekstra skoleforløb indeholder i HHX pensum.

 

Konklusionen er, at dette selvfølgelig er et bump på vejen, men vi har fået et set up, som gør, at vi fortsat kan tage HHX’ere ind som elever, og vi har forsøgt at gøre det så let som muligt for jer.

Afslutningsvis kan jeg sige, at vi i fagudvalg uddannelse også besluttede, at vi til efteråret begynder at arbejde på en plan B – et eget trainee forløb. Dette skal være et alternativ, som er klart i 2019, såfremt vi til den tid ikke får mulighed for at fortsætte med at rekruttere HHX’ere, eller hvis det viser sig, at EUX’erne ikke er dygtige nok,« hedder det i Danske Speditørers ”Fragtbrev” til medlemmerne.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com