Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

IMO leverede resultater på miljøfronten

Søgeord:

31. oktober 2016  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

532 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Redereforeningen er tilfredse.

Rederiforeningen finder det meget positivt, at FN’s søfartsorganisation, IMO, i sidste uge tog en række afgørende miljøbeslutninger, der efter flere års usikkerhed endelig skaber klarhed for danske rederier.

 

Da IMO’s miljøkomité mødtes i London i sidste uge, blev der truffet en række afgørende beslutninger til gavn for klimaet og miljøet. Rederiforeningen bakker op om beslutningerne, der i flere tilfælde har været længe undervejs.

 

Enighed om tidsplan for reduktion af drivhusgasser

IMO vedtog efter flere års arbejde et dataindsamlingssystem for CO2-udledninger fra skibe. Det er et afgørende tiltag, da systemet vil give IMO konkrete data, der skal spilles ind i arbejdet med reduktion af drivhusgasser.

 

Det lykkedes også at vedtage en konkret tidsplan for en international strategi for reduktion af drivhusgasser fra skibe. I 2018 skal IMO lancere en foreløbig strategi, der indeholder konkrete reduktionsmekanismer for drivhusgasser. På baggrund af den indsamlede brændstofdata fra de enkelte skibe skal strategien revideres og endelig vedtages i 2023.

Der var usikkerhed om, hvorvidt IMO kunne blive enige om en tidsplan, og derfor var det et gennembrud, da der var uventet bred opbakning til handling. Rederiforeningen støtter beslutningen, som er i tråd med, at skibsfarten skal bidrage til Parisaftalens globale klimamål.

 

-Vi har ventet ganske længe på, at IMO kom i gang med at arbejde konkret med reduktionsmål for CO2. Derfor er den vedtagne tidsplan et vigtigt skridt henimod, at IMO fastlægger en klimastrategi for skibsfarten. Til foråret skal IMO så drøfte ambitionsniveauet for CO2-reduktioner og reduktionsmekanismer. Der mangler fortsat substans i strategien, og vi opfordrer derfor alle lande til at gå aktivt ind i debatten, så skibsfarten kan levere i forhold til Parisaftalen, siger Jesper Stubkjær, fungerende underdirektør i Danmarks Rederiforening.

Svovlgrænsen sænkes markant i 2020

IMO har længe været splittet i forhold til, hvorvidt de nye globale regler for svovludledning skulle træde i kraft i 2020 eller 2025. Til miljømødet var der udarbejdet to studier, der gav modsatrettede bud på, om der ville være tilstrækkeligt med miljøvenligt brændstof til rådighed i 2020. Derfor var det ikke givet, da et overvældende flertal af medlemslandene støttede, at reglerne skulle gælde allerede fra 2020.

 

Med de nye regler rykkes grænsen for svovlindholdet i skibsbrændstof fra 3,5 pct. til 0,5 pct. Reglerne vil gælde overalt, og svovlreduktionen vil gavne både sundhed og miljø på hele kloden.

 

-Det er meget positivt, at branchen nu får klar besked om, hvornår svovlskærpelsen træder i kraft. Givet at der kun er en treårig horisont, skal vi nu seriøst i gang med at sikre, at der også er en effektiv håndhævelse af reglerne, så konkurrencevilkårene forbliver ens for alle, siger Jesper Stubkjær.

Østersøen og Nordsøen udpeget som NOx-zoner

Efter at have været flere år undervejs blev både Østersøen og Nordsøen udpeget som miljøzoner for kvælstofudledning - de såkaldte NECA’er. Fra 2021 skal alle nybyggede skibe sænke deres udledning af kvælstofilter, de såkaldte NOx’er, med hele 75 pct., når de sejler i miljøzonerne.

 

-Det er positivt, at der nu er kommet afklaring efter mange års usikkerhed, og miljøfordelene ved de skærpede NOx-regler er glædelige. Med de forskellige beslutninger i sidste uge, tager verdens søfartsnationer nu et stort skridt mod bedre miljø og folkesundhed, siger Jesper Stubkjær.

Transport Tidende på mobilen:

Download Transport Tidendes gratis app i App Store eller Google Play

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com