Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

IMO trodser ekspertråd om NOx-krav

Søgeord:

16. maj 2013  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

2256 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Danske Maritime skuffet over IMO-kovending i spørgsmålet om skærpede krav til skibes udstødningsgasser.

Danske Maritime skuffet over IMO-kovending i spørgsmålet om skærpede krav til skibes udstødningsgasser.I 2008 vedtog IMO det reviderede MARPOL Appendix VI, som indførte strengere krav til luftemissioner fra skibe. Men nu har man på IMOs MEPC-møde tilsyneladende udskudt krav om lavere NOx på trods af, at en ekspertgruppe anbefalede det modsatte.

 

- Vi beklager meget beslutningen. IMOs signal til omverdenen er meget kedeligt, da man derved kan foranlediges til at tro, at de maritime erhverv ikke er klar med løsninger, som kan reducere NOx-emissionerne. Dette er ikke sandt. Danske leverandører har et fuldt katalog af gode løsninger til reduktion af NOx., udtaler adm. direktør for Danske Maritime, Jenny N. Braat.

- Foreningen er ikke på nuværende tidspunkt sikker på, om det juridiske grundlag for beslutningen er tilstrækkeligt og vil derfor anmode vores europæiske organisation SEA Europe om at undersøge, om dette overraskende tiltag er i overensstemmelse med konventionen.

Ballastvand

Jenny N. Braat fortsætter:

 

- Desværre har IMO i samme moment besluttet at ændre på indfasningen af krav til ballastvandsløsninger således, at ikrafttrædelsen heraf bliver yderligere forsinket til stor skade for de virksomheder, som har investeret store beløb i godkendte ballastvandsløsninger og for de rederier, som allerede har investeret i ballastvandsanlæg.

 

Danske Maritime påpeger, at det er vigtigt, at IMOs beslutningstagere ikke slækker på de miljømæssige tiltag, som er vedtaget til gavn for både klimaet og sundheden. Det kan skabe en forventning om, at IMOs krav udskydes, også efter de er vedtaget om end ikke fuldt ratificerede. Sker det vil det kunne få alvorlige konsekvenser for de virksomheder, som ønsker at forske og udvikle inden for nye grønne teknologier. Hvis lovkravene på denne måde bliver udvandet, skaber man tvivl om seriøsiteten i IMO.

Modvind i tredje-verdenslande

Skærpede krav til skibsfarten rammer typisk forholdsvis hårdere i lande, hvor handelsflåden er relativt gammel. Her vil omkostningerne ved en opgradering af de ældre skibe være forholdsvis høje. Omvendt vil lande, hvor rederierne sejler med en relativt ung handelsflåde – som Danmark – få en fordel, fordi de ofte vil lettere og derfor billigere at opgradere til de skærpede krav.

 

Derfor er der en udbredt modvilje mod skærpelser i landene i den tredje verden, der får stadigt større indflydelse i FN-systemet – herunder i søfartsorganet IMO.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com