Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Biogas nok til transportsektoren

Søgeord:

7. april 2020  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

400 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Rapport dokumenterer stort potentiale for bæredygtig biogas

 

Mens el-biler, el-varebiler og el-drevne distributionslastbiler formentlig er et realistisk bud på en CO2-neutral transport, så virker el-drevne tunge lastbiler, fragtskibe og fly stadig som en fjern - og måske umulig - fremtidsvision.

Her er forbrændingsmotorene formentlig en del af løsningen flere årtier frem i tiden. 

 

Derfor er en ny undersøgelse, der viser, at det er muligt at producere tilstrækkelig meget biogas i Danmark, til at erstatte den samlede danske naturgasforbrug.

 

Det er Syddansk Universitet  der har undersøgt potentialet for produktion af bæredygtig biogas i Danmark for Energistyrelsen under Klima-, Energi og Forsyningsministeriet. Undersøgelsen dokumenterer, at der er potentiale til at fortrænge hele det danske naturgasforbrug.

 

De danske biogasanlæg kan levere biogas nok til at dække det store behov for grøn gas, som regeringens klimapartnerskaber meldte ud midt i marts.

Transport-, industri- og energisektorerne

- Det er glædeligt, at der nu ligger en stærk dokumentation for, at den danske biogassektor kan levere tilstrækkeligt med bæredygtig biogas til at dække behovet både i energisektoren, industrien og transportsektoren, siger Henrik Høegh, formand for Biogasbranchen.

 

Samtidig konstaterer han med tilfredshed, at den danske biogas er yderst bæredygtig, da den primært er baseret på husdyrgødning og restprodukter fra fødevareindustri og husholdninger. Under fem procent af biomassegrundlaget er energiafgrøder.

 

Samlet viser rapporten et potentiale på 94 petajoule biogas, hvilket svarer til det aktuelle naturgasforbrug. Rapporten dokumenterer samtidig et stort uudnyttet potentiale for biogas baseret på husdyrgødning, der giver et særligt højt bidrag til at nå målene på klimaområdet. 

Stadig udfordringer

Det har den udfordring, at et stort vandindhold i gylle kræver, at der iblandes mere tørre biomasser. På de store fælles biogasanlæg anvendes restprodukter fra fødevareindustrien samt kildesorteret husholdningsaffald. De mindre gårdbiogasanlæg løser til en vis grad problemet ved at supplere gyllen med energiafgrøder.

 

– Som det fremgår af rapporten, ligger anvendelsen af energiafgrøder på under halvdelen af de tilladte 12 procent, hvilket er meget tilfredsstillende – specielt fordi energiafgrøderne understøtter afgasning af gylle og dermed bidrager til at opnå betydelige drivhusgasreduktioner, siger Henrik Høegh.

 

Rapporten peger på, at der er et stort fremtidigt potentiale i at anvende halm og græs til at øge tørstoffet i husdyrgødningen, men også at det kræver en markant udvikling af biogasteknologien.

– Selv om der i branchen arbejdes hårdt for at udvikle nye løsninger og teknologier, så er halm en både dyr og besværlig råvare. Meget få af de eksisterende biogasanlæg er indrettet til at håndtere halm og græs, hvorfor det ikke er en hverken teknisk eller økonomisk let løsning at erstatte energiafgrøderne med disse biomasser. Inden for de næste par år forventer vi, at biogassen har ryddet fuldstændig op i de organiske restprodukter fra fødevareindustrien og det kildesorterede affald fra husholdningerne. Derfor vil de fremtidige biogaskoncepter blive udviklet til at håndtere husdyrgødning, halm og græs, oplyser Henrik Høegh.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com