Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

DMS Import - tæt dialog og tidspres

Søgeord:

1. juli 2020  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

251 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Toldstyrelsens direktør fremhæver tæt dialog med erhvervslivet som vejen til den bedst mulige løsning.

 

Toldstyrelsen har 19. juni valgt konsortiet Netcompany-Intrasoft som leverandør af DMS Import, der er den første store systemordre, der skal sikre, at EU’s nye toldkodeks kan implementeres i Danmark.

 

Den første del af “DMS Import” skal ifølge planen være klar til brug allerede fra nytår. Men det er i skrivende stund endnu uvist, om de tilbudsgivere, der blev fravalgt, har tænkt sig at klage over valget af det dansk-belgiske konsortium.

 

- Vi gav leverandørerne besked fredag 19. juni, og de har 10 dage til at indgive en eventuel klage. Hvis der ikke er nogen klager, kan vi som planlagt underskrive kontrakten med det vindende konsortium 3. juli, siger Charlotte Møller, direktør i Toldstyrelsen, til Transport Tidende.

- Vi ved ikke, hvor lang tid det vil tage at behandle en eventuel klage. Derfor kan jeg heller ikke sige, hvad det vil have af konsekvenser for tidsplanen for projektet. Det det kommer lidt an på klagens karakter og domstolens vurdering. Der er en masse regler, for hvordan sådan noget sådant skal foregå og de vil naturligvis blive fulgt, siger Charlotte Møller, der heller ikke ligger skjul på, at Toldstyrelsen naturligvis håber projektet kan fortsætte uden forsinkelser.

DMS Import skal implementeres gradvist indtil udgangen af 2022. Men den første del, skal implementeres allerede 1. januar 2021 - om kun godt seks måneder.

 

- Det er den del, der hedder “HI”, som skal håndtere de nye momsregler - den såkaldte lavværdimoms - som skal være klar ved årsskiftet. EU-Kommissionen har foreslået, at datoen rykkes frem til 1. juli 2021. Hvis det bliver vedtaget, vil det naturligvis dæmpe tidspresset på implementeringen af vores nye løsning mærkbart. Men vi ved endnu ikke om det bliver vedtaget. Derfor arbejder vi benhårdt på at få vores løsning klar til 1. januar 2021, siger Toldstyrelsens direktør.

Dialog og samarbejde

Toldstyrelsen afholdt det første dialogmøde med erhvervsvirksomheder i januar i år. Det er planen, at der skal følge mange flere efter. Herunder møder i arbejdsgrupper med private virksomheder, der blev nedsat ved mødet i januar i år.

 

Skatteministeriet har ikke altid haft lige meget held med at sætte nye IT-løsninger i drift.

 

Toldstyrelsen har gennemført udbuddet i tæt samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Det valgte konsortium har i forvejen erfaring med at udvikle digitale toldløsninger.

 

- En ting er selve udviklingen af systemerne. Men når de skal tages i brug, er der behov for et tæt samarbejde med brugerne ude i de virksomheder, der skal anvende systemet. Det blev allerede sat i gang med et informationsmøde i januar i år. Der blev også nedsat nogen arbejdsgrupper sammen med erhvervslivet, der skal deltage aktivt i dialogen om implementeringen, siger Charlotte Møller, der flere gange understreger, dialogen med de eksterne brugere som afgørende for projektets succes.

- Der vil blive afholdt en række møder i de arbejdsgrupper, der er nedsat og der vil også blive afholdt flere orienteringsmøder, hvor vi fortæller hvor vi er i processen, så virksomhederne er tæt på udviklingen. De vil også blive inddraget i at teste de nye systemer, så de får den kvalitet de skal have.

 

- Jeg syntes, at vi i fælleskab har gode muligheder for at sammensætte løsninger, der ikke bare opfylder EU’s regler og dansk lovgivning, men også tilpasse dem til virksomhedernes behov.

 

Hele vores udgangspunkt er, at vi kan få meget mere holdbare og bæredygtige løsninger, hvis vi som myndighed er klog på virksomhedernes behov. I dialogen er der også mulighed for, at virksomhederne får bedre indsigt i de lovgivningsmæssige rammer, som vi arbejder inden for, fortæller Charlotte Møller.

Store og mindre klumper

Digitaliseringen af toldbehandlingen i EU er en kompleks opgave. Ud over DMS Import skal der implementeres flere delsystemer.

 

- Vi har et andet stort udbud på vej nu til kontrol og risiko (der skal effektivisere kontrolindsatsen og risikovurderingen af forsendelserne red. bemærkning). Her forventer vi at prækvalificere leverandører i løbet af efteråret og så gennemføre selve udbuddet på den del. Længere fremme kommer der et stor udbud på et system, der kan håndtere eksport og EU-forsendelser. Det er de tre store klumper. Så vil der være flere mindre systemprojekter og her er vi endnu ikke helt klar over, hvor mange der er tale om. Specifikationerne fra EU er endnu ikke klar for alle dele, fortæller Charlotte Møller.

Hun understreger afslutningsvis, at Toldstyrelsen er helt klar over vigtigheden af en effektiv og stabil toldbehandling og vender endnu engang tilbage til samarbejdet med brugerne i erhvervslivet.

 

- Vi lægger rigtigt meget vægt på, at vi får så tæt et samarbejde med erhvervslivet som muligt, fordi vi kun kan få de bedste mulige systemer for alle på den måde. Løsningerne skal være gode for virksomhederne og de skal være gode for os. Det er rigtigt vigtigt fordi Danmark er en lille åben økonomi, der er dybt afhængig af, at vi kan håndtere samhandlen med udlandet på en ordentlig og effektiv måde.

 

(Denne artikel er også bragt i Transport Tidende nummer 13/2020 - i temaet om told, jura, forsikring og revision).

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com