Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Nu skrues der ned for vejbelysningen

Søgeord:

23. september 2019  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

380 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Vejdirektoratet sparer energi og penge.

 

I den kommende tid gennemfører Vejdirektoratet som forsøg ændringer af belysningen på vejene, som vil medføre besparelser i energiforbruget på et niveau, der svarer til cirka 400 parcelhuses forbrug om året. Det vil gavne klimaet og modvirke lysforurening, lyder det fra Vejdirektoratet.

 

- Vi har i Vejdirektoratet hele tiden fokus på, hvordan vi tager hensyn til klimaet i vores løbende drift af statsvejnettet, og i den forbindelse har vi også kigget på den energi, vi bruger på belysningen af vejene. Her er det lykkedes os at identificere nogle tiltag, der giver en markant energibesparelse, og dem sætter vi nu i værk, siger afdelingsleder Michael Aakjer Nielsen fra Vejdirektoratet.

 

Konkret drejer det sig om slukning af lyset på de store vejvisningstavler på motorvejene. Siden februar sidste år har Vejdirektoratet på forsøgsbasis slukket lyset på motorvejsportalerne ved Aarhus og på Fyn. Erfaringerne har vist, at det ikke påvirkede trafiksikkerheden eller afviklingen af trafikken. Det skyldes, at moderne bilers lygter er væsentligt bedre end tidligere, samt at mange bilister bruger navigationssystem. Derfor bliver lyset nu slukket på størsteparten af de tilbageværende motorvejstavler. Dette bringer os på linje med vores nabolande Sverige, Norge, England og Tyskland, hvor man som udgangspunkt ikke anvender portalbelysning. Samtidig nedbringer det lysforureningen af nattehimlen, lyder det.

Desuden drejer det sig om reduktion af belysningen på indfaldsvejene til København. Belysningen på indfaldsvejene i Hovedstadsområdet blev for en stor dels vedkommende etableret for mange år siden, og dens effekt er på visse strækninger yderst begrænset.

Vejdirektoratet vil derfor i løbet af efteråret 2019 reducere en del af belysningen på motorvejene i det Storkøbenhavnske område.

 

Tilsammen vil disse tiltag spare 1850 MWh om året, hvilket altså svarer til energiforbruget fra godt 400 parcelhuse. Derudover betyder det mindre energiforbrug også, at Vejdirektoratet opnår en årlig besparelse på cirka 3,5 mio. kr.

 

- Det er klart, at det også har en betydning, at vi kan spare penge på at nedsætte energiforbruget fra belysningen af vores veje.Som statslig myndighed har vi et ansvar for at sikre, at vi hele tiden bruger skattepengene så fornuftigt som muligt. Men det klimamæssige aspekt ved besparelserne i energiforbruget har også vejet meget tungt, siger Michael Aakjer Nielsen./anga.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com