Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Oktober gav lille fald i industriproduktion

Søgeord:

12. december 2022  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

189 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Udviklingen skal ses i lyset af global usikkerhed, lyder det fra Danmarks Statistik.

 

Industriens samlede produktionsindeks faldt 2,3 procent fra september til oktober.

 

Det oplyser Danmarks Statistik.

 

Produktionen kan svinge en del på månedsbasis, men set over perioden august-oktober steg produktionen med 1,0 procent i forhold til de foregående tre måneder. Udviklingen skal ses i lyset af den globale usikkerhed som følge af Ruslands invasion af Ukraine, samt de stigende råvarepriser og forsyningsvanskeligheder, lyder det fra statistikbureauet.

 

Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling. I forhold til oktober 2021 er produktionsindekset steget med 11,2 procent i ikke-sæsonkorrigerede tal.

 

Med faldende produktion i syv af industriens brancher var faldet i det samlede produktionsindeks bredt funderet. Det var branchens fremstilling af elektrisk udstyr, der i oktober havde det største procentvise fald i produktionen på 15,2 procent. Det var dog maskinindustri, der bidrog mest til faldet i det samlede indeks med et fald i produktionen på 13,9 procent og en vægt på 14,0 procent. I medicinalindustri faldt produktionen med 2,0 procent i oktober.

Stigning i produktionen i fem brancher i oktober

Fem af industriens brancher oplevede stigende produktion i oktober. Den største stigning på 8,7 procent oplevede branchen elektronikindustri. Derudover var der mindre stigninger i føde-, drikke- og tobaksvareindustri, kemisk industri og olieraffinaderier mv., plast-, glas- og betonindustri samt transportmiddelindustri, med en samlet vægt på 29,7 procent i produktionsindekset.

 

Faldende omsætning i oktober

Industriens samlede omsætning faldt med 3,3 procent fra september til oktober, men lå i perioden august-oktober 1,7 procent over omsætningen i de foregående tre måneder. I oktober faldt omsætningen 3,2 procent på eksportmarkedet og 3,4 procent på hjemmemarkedet. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

/anga.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk