Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

ITD efterlyser vækstfokus

Søgeord:

13. december 2017  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

204 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Finanslovsforlig høster ros og ris fra brancheorganisation.

 

Finansloven har gode takter på infrastruktur og kontrol, men vækstambitionerne mangler

ITD glæder sig over flere gode elementer i finansloven for 2018 med udvidelse af dele af E20 til 3 spor og lavere takster på Storebælt. Overordnet set er finansloven dog langt fra ambitiøs nok på transportområdet. ITD savner en klar og offensiv prioritering af vejgodstransporten og en langsigtet vækststrategi for transporterhvervet generelt.

 

Finansloven for 2018 rummer gode takter i forhold til infrastruktur og kontrol, men der er stadig mangel på vækstambitioner for transporterhvervet. I den positive ende glæder ITD sig over, at infrastrukturen får et væsentligt løft med beslutningen om, at strækningen på E20 mellem Nr. Aaby og Odense Vest udvides til tre spor. Anlægsarbejdet skal gennemføres så hurtigt som muligt, strækningen skal stå klar i 2022.

- Det er til gavn for vores medlemmer og for væksten i hele Danmark, at E20 fra Nr. Aaby til Odense V nu udvides til tre spor. Vi havde dog gerne set, at man i aftalen havde medtaget en udvidelse af strækningen på E20 syd om Odense for at få den samfundsmæssigt set største gevinst af investeringen. Motorvejen over Fyn er bindeleddet i det danske motorvejsnet, og E20 er afgørende for sammenhængskraften og transporten mellem øst og vest, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.

Takstdrop

Med finanslovsaftalen nedsættes taksterne over Storebælt med 15 pct. fra 1. januar 2018. Herefter foretages den sidste takstnedsættelse den 1. januar 2023, således at den samlede takstnedsættelse er 25 pct. i faste priser. I ITD glæder man sig over takstreduktionen:

 

- En nedsættelse af taksterne på Storebælt er positiv for transportbranchen, men den er først og fremmest positiv for det danske erhvervsliv, som transport- og logistikvirksomheder hver dag året rundt servicerer med transportløsninger på tværs af landet. Vi hilser takstnedsættelserne velkommen, siger Carina Christensen.

 

Finansloven rummer også finansiering til en VVM-undersøgelse af en udbygning af E45 fra 4 til 6 spor på strækningerne Skanderborg S – Vejle, vest om Aarhus og Aarhus N – Randers. Der er også enighed om en opgraderingen af hastighedsgrænserne til 90 km/t på udvalgte landeveje og 130 km/t på udvalgte motorvejsstrækninger.

Regeringen og Dansk Folkeparti er også enige om, at der fremover skal være fastmonterede ANPG-kameraer (automatisk nummerplade genkendelse) ved samtlige 13 grænseovergangssteder ved den dansk-tyske grænse, der kan passeres i køretøjer. Tiltaget skal ses i sammenhæng med en øget kontrol af ulovligheder på vejene. ITD er enig i, at kontrol skaber bedre forhold også i transport og logistikbranchen.

 

- Med den automatiske kontrol kan vi en gang for alle få klarhed over, hvordan færdselsbilledet ser ud, og om der bliver snydt. Samtidig kan en øget kontrol give os nogle vigtige svar på, hvor mange biler der kører over grænsen, og data der kan bidrage positivt til udviklingen af transport- og logistiksektoren. Så selv om formålet primært er kontrol, så ser vi flere muligheder i at afdække og få data på branchens udvikling, siger Carina Christensen.

P-begrænsning

ITD er til gengæld skeptisk over for beslutningen i finansloven om at indføre tidsbegrænset parkering for lastbiler på de statslige rastepladser på motorvejsnettet. Ifølge aftaleteksten skal det forhindre, at særligt udenlandske lastbiler langtidsparkerer på danske rastepladser. ITD opfordrer politikerne til at foretage en grundig vurdering af konsekvenserne af forslaget, inden de udmønter beslutningen.

 

Tidsbegrænsning på brug af rastepladser på statsvejnettet kan skabe store problemer for transporterhvervet og have omfattende afledte konsekvenser. Ifølge loven skal alle chauffører holde hvil, og med en tidsbegrænsning på parkering på de statslige rastepladser kan chaufførerne se sig nødsagede til at holde deres lovpligtige hvil i for eksempel industrikvarterer eller ved motorvejsafkørsler. ITD advarer mod en begrænsning af brugen af rastepladser.

Transporterhvervet har tværtimod brug for udvidelser og forbedringer af rastepladserne.

 

- Vores medlemmer ønsker flere velfungerende rastepladser med relevante servicetilbud landet over - både langs og uden for motorvejsnettet. Behovet for udvidelser og forbedringer af rastepladerne bliver kun større, og vi har her og nu brug for en gennemarbejdet analyse af det fremtidige kapacitetsbehov. Som vi ser det, er en begrænsning af parkering på rastepladser et skridt i den helt forkerte retning, siger Carina Christensen.

 

Overordnet set er finansloven langt fra ambitiøs nok på transportområdet. ITD savner en klar og offensiv prioritering af vejgodstransporten og en langsigtet vækststrategi for transporterhvervet generelt.

 

- Samlet set rummer finansloven for 2018 desværre ikke de store vækstambitioner for vejgodstransporten. Udvidelse af E20 og lavere takster på Storebælt er ganske udmærket, men det batter intet i forhold til at udløse det vækstpotentiale, der ligger i dansk vejgodstransport. Vi havde håbet på nye investeringer i både fysisk og digital infrastruktur samt nye midler til vækstorienterede innovative satsninger inden for digitalisering, slutter Carina Christensen.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com