Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

ITD – fra specialforening til brancheorganisation

Søgeord:

12. april 2014  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

2331 gange

Læses i øjeblikket af:

1

ITD’s generalforsamling - direktørens beretning v/Jacob Chr. Nielsen:

ITD’s generalforsamling - direktørens beretning v/Jacob Chr. Nielsen:ITD vil være branchens kraftcenter

 

ITD’s direktør Jacob Chr. Nielsen løftede sløret for brancheorganisationens planer frem mod 2020, da han aflagde beretning ved generalforsamlingen i dag.

 

- Vi har lagt identiteten som specialforening bag os og begivet os ud på en rejse, som vil skabe et helt nyt billede af ITD. Fra en specialforening for eksportvognmænd til en brancheorganisation for vognmænd af enhver art.

 

Sådan sagde ITD’s adm. direktør Jacob Chr. Nielsen, da han i dag aflagde beretning ved brancheorganisationens ordinære generalforsamling, der finder sted i Nyborg. Han understregede, at der ikke er tale om, at ITD skal bevæge sig væk fra det, organisationen kommer fra, men der skal lægges noget ekstra til, og perspektivet skal bredes ud.

Skellene er visket ud

Baggrunden for forandringerne er, at skellene mellem nationale og internationale vognmænd er blevet visket ud.

 

- I dag er vognmandstilladelsen jo den samme for alle vognmænd, uanset om de kører på den østjyske motorvej eller ned gennem Brennerpasset. Reglerne er også de samme for alle og er reguleret af EU i langt de fleste tilfælde, sagde Jacob Chr. Nielsen.

 

ITD’s fundament skal fortsat være en medlemsservice i absolut topklasse. Direktøren lagde op til, at ITD’s serviceapparat fortsat skal udvikles og strømlines.

 

-Branchen har bestemt brug for et stærkt kraftcenter for at klare sig på et stadigt mere internationalt marked, pointerede Jacob Chr. Nielsen.

Kraftcenter 2020

Han præsenterede ITD’s overordnede strategiplan, som netop har fået navnet ’Kraftcenter 2020’. De centrale elementer er, at ITD skal være drivkraft for innovation i branchen og et talerør som sikrer branchen gennemslagskraft. Alt sammen for at styrke konkurrencekraften for de danske transportvirksomheder.

- ITD skal ganske enkelt have speederpedalen helt i bund, sagde han.

 

Generalforsamlingen kvitterede for de offensive udmeldinger ved at vedtage et forslag om at etablere et helt nyt innovationsinstitut for transport og logistik under ITD’s vinger. Generalforsamlingen bevilligede seks mio. kroner til at etablere instituttet over de kommende tre år. Formålet er at drive store og små innovationsprojekter til gavn for branchens videre udvikling.

 

Det er nu ved at være fire år siden, at jeg overtog ansvaret for ITD’s daglige drift. Det skete på et tidspunkt, hvor det lå i kortene, at der skulle ske forandringer med ITD.

 

Ikke fordi det ikke gik godt med ITD. Tværtimod: Jeg kom til et ITD med helt fantastiske ressourcer og muligheder, som var skabt af et årelangt, fokuseret og professionelt arbejde af ledelsen og medarbejderne.

Men verden omkring ITD havde forandret sig. ITD’s identitet som en syddansk specialforening for eksportvognmænd var blevet overhalet af en ny virkelighed.

 

For i dag er vognmandstilladelsen jo den samme for alle vognmænd, uanset om de kører på den østjyske motorvej eller ned gennem Brennerpasset. Reglerne er også de samme for alle og er reguleret af EU i langt de fleste tilfælde: Køre- og hviletid, vægt- og dimensionskrav, etableringskrav og så videre…

 

Vi har derfor lagt identiteten som specialforening bag os og begivet os ud på en rejse, som vil skabe et helt nyt billede af ITD. Fra en specialforening for eksportvognmænd til en brancheorganisation for vognmænd af enhver art. Det er - vel at mærke - ikke en rejse, der går ud på at bevæge sig væk fra det, vi kom fra, men på at lægge noget ekstra til og brede perspektivet ud.

Og det er en rejse, vi allerede er nået rigtigt langt på. Alligevel er den kun lige begyndt.

 

Endemålet er en stærk, tidssvarende og dynamisk branche for vejtransport i Danmark, og ITD har alle forudsætningerne for at være et kraftcenter for denne branche. Vi kan – vi vil – og vi tør!

Lastbiltransport for styrket samhandel

Danmark er et købmandsland, hvor vi lever af samhandel med hinanden og med udlandet. Samfundet som et hele lever ikke af lastbiltransport. Men vi er afhængige af lastbiltransport. Over 90 procent af danskernes indenrigs godstransport foregår med lastbil - ligesom omkring en tredjedel af vores import og eksport. Uden lastbiler går samfundet i stå i løbet af få dage.

Som branche har vi derfor et kæmpe ansvar for, at samfundets logistik sker så effektivt som overhovedet muligt. Hvis transporten bliver et fordyrende og forsinkende led, sætter vi dansk samhandel og økonomi tilbage i konkurrencen.

 

Den barske sandhed er, at vi ikke blot skal levere varen ved rampen – men vi er også nødt til at effektivisere, optimere og tænke i ekstra servicetilbud konstant for at bevare branchens berettigelse. Det er de hårde men spændende kendsgerninger i dag og endnu mere fremover.

ITD hjælper!

Men den opmuntrende del af historien er, at ITD ikke bare er parat til at hjælpe og støtte jer i dag, men også til at lægge endnu mere energi i den støtte vi tilbyder branchen i de kommende år.

Vi har set den vision, som bestyrelsen har formuleret for ITD frem mod 2020.

 

Vi er brændende optaget af at gøre ITD til en af Europas mest dynamiske og innovative brancheorganisationer. Det fortjener det danske transporterhverv. Og branchen har bestemt også brug for et stærkt kraftcenter for at klare sig på et stadigt mere internationalt marked.

Strategiplan

Vi har formuleret en strategiplan for, hvordan vi opfylder vores vision for ITD frem mod 2020, og den har vi valgt at kalde for ’Kraftcenter 2020’.

 

Det handler om at få de gode ideer til at spire og udvikle sig - det skal ITD være en drivkraft for. Det handler også om at øge branchens positive gennemslagskraft. ITD skal sætte de rigtige dagsordener og sikre mere attraktive rammevilkår for dem, der kan og vil. Vi bliver allerede hørt, men vi skal tale med endnu større styrke og endnu mere vægt. Alt sammen handler om at øge medlemmernes konkurrencekraft. For konkurrencen om godset bliver næppe mindre frem mod 2020.

Og skulle nogen være i tvivl, så har vi også masser af handlekraft til at sætte de nødvendige tiltag i værk. Hellere nu end i morgen!

 

ITD skal ganske enkelt have speederpedalen helt i bund for at hjælpe med af drive transporterhvervet frem i Danmark. Det er essensen i vores ’Kraftcenter 2020’ strategi!

Medlemsservice i topklasse

Udgangspunktet er og bliver et serviceprodukt, som fortsat skal være i absolut topklasse. Vi vil levere ’value for money’. Som medlem skal du kunne regne med ITD – ikke bare i skåltaler og på bonede gulve, men hver eneste dag, og lige præcis når du har brug for hjælp og rådgivning.

 

Vores filosofi er, at et medlemskab af en brancheorganisation er en investering, som skal have en positiv og synlig effekt hos hvert eneste medlem.

Ansvaret er dit

Men ITD er selvfølgelig hverken en gavebod eller en vuggestue, hvor vognmænd kan smide ansvaret fra sig og forvente, at andre redder alle kastanjer gratis ud af ilden for dem.

 

Vores udgangspunkt er, at vores medlemmer er ansvarlige virksomhedsledere, som selv driver forretningen og sætter sig ind i de ting, der kræves for at drive en transportvirksomhed. ITD hjælper, servicerer og rådgiver. Men vi er ikke en nem omvej uden om ansvaret, og det bliver vi aldrig.

Samme serviceniveau – større organisation

Vi er i dag knap 650 medlemmer i ITD. På godt tre år har vi tæt på fordoblet tallet. En så kraftig vækst er selvfølgelig enormt positiv og et tegn på, at vores kurs er rigtig. Men der følger også nye udfordringer med at blive større.

I dag har vores medlemmer i endnu højere grad forskellige behov. Nogle trækker på os i stort omfang, mens andre har mindre kontakt med os til daglig.

 

En af udfordringerne i fremtidens ITD bliver at fordele sol og vind lige. Man kunne forestille sig en grundpakke med et antal rådgivningstimer eller ’klip’, som det enkelte medlem kan trække på årligt. Overskrides antallet af klip, kunne man sætte et taxameter i gang.

 

På den måde sikrer vi, at alle får nogenlunde det samme for det kontingent, de betaler. Givetvis mere retfærdigt end i dag, men også en vej til at sikre effektiv og målrettet udnyttelse af ITD’s ressourcer til størst mulig gavn for alle.

Det er en virkelighed, vi så småt har gjort os klar til i det forgangne år. Vi har fornyet vores interne IT systemer, så vi i højere grad bliver i stand til at følge med i det enkelte medlems ressourcetræk. Med en stadigt større og bredere medlems- og kundeportefølje bliver det nødvendigt.

 

Det fortsatte mål er at være helt tæt på alle medlemmer, yde en top service og sikre en fortsat høj tilfredshed blandt jer medlemmer.

Nye services og innovation

Jeg tør godt love, at der også kommer nye services til i de kommende år. Et løft til vores juridiske service i form af egentlig advokatbistand er efterspurgt af mange. Det er én af de ting, vi konkret er i gang med at kigge på.

Et helt nyt tiltag, som i dag er til afstemning her på generalforsamlingen, er at etablere et såkaldt Center for Innovation i Logitik og Transport. Ideen er at sætte ressourcer af til at bane vejen for nyudvikling og nytænkning i vores erhverv.

 

Alene i de seneste fire-fem år har vi oplevet en betydelig skærpelse af prispresset og konkurrencen på godsmarkedet. ITD vil kæmpe med næb og klør for, at danske transportører og vognmænd også i fremtiden sidder på godset. Men det indebærer, at danske vognmænd skal helt frem i førerfeltet, når det gælder innovation og nytænkning. Vi skal levere lidt mere og være lidt mere effektive end de andre. Forslaget om et innovationscenter er ment som en håndsrækning til branchen i denne retning. Det kommer vi ind på senere.

ITD skal kunne stå selv

Et solidt økonomisk fundament står selvfølgelig også som et vigtigt pejlemærke i den fremadrettede strategi. Og her forlader vi os ikke kun på indtægterne fra den internationale forretning i FDE og Vialtis. Målet er helt klart, at ITD i sig selv skal være økonomisk bæredygtig.

 

ITD’s kommercielle forretning, ITD Servicepartner, tilbyder blandt andet forsikringer, bogføringsservice, transport-it og tele-aftaler. Disse aktiviteter yder et godt tilskud til foreningens økonomi ved siden af medlemskontingenterne.

 

Men der er ingen tvivl om, at der er et endnu større forretningspotentiale, som vi vil opdyrke mere offensivt over de kommende år. ITD har et godt kommercielt navn i transportkredse, og det skal vi bruge til at øge vores salg og brede vores kommercielle servicetilbud yderligere ud – selvfølgelig med af sæt i kundernes ønsker og behov.

Branchens talerør

ITD har også et erhvervspolitisk ben, og det bliver ikke mindre vigtigt på vejen mod 2020. ITD skal være et endnu mere effektivt talerør for den professionelle og ansvarlige del af branchen.

 

Vi har allerede overhalet de traditionelle organisationer i størrelse. Med op imod 17.000 danske job og omkring 15.000 lastbiler i drift, er ITD’s medlemmer en ganske betydelig faktor i dansk økonomi og erhvervsliv. Og selv om et gennemsnitligt antal ansatte på 25 personer hos medlemmerne tyder på, at vi især har fat i den større del af de danske vognmandsvirksomheder, skal vi huske, at spredningen er stor – fra den lille enkeltbilsvognmand til den store transportkoncern med flere hundrede medarbejdere.

Her parkerer vi særinteresserne udenfor

I dag såvel som fremover agter vi at varetage interesserne for dem alle. I ITD parkerer vi særinteresserne udenfor. Vi kæmper ikke ensidigt for den lille nationale vognmand. Og vi kæmper heller ikke ensidigt for den store. Lige så lidt kæmper vi ensidigt for de tolv procent af medlemmerne, der har etableret sig i udlandet med udenlandske biler. Vi kæmper for dem alle! Og én ting skal være glasklart: Vi kæmper ikke imod nogle enkeltgrupper af vognmænd, så længe de holder sig inden for rammer og regler. Hetz imod enkelte vognmænd eller grupper af vognmænd, som lovligt og professionelt konkurrerer på de betingelser, der nu engang er for markedet, er uværdigt for en brancheorganisation, og det bliver aldrig noget, I kommer til at opleve fra ITD.

Ingen skal køre på frihjul

Dem, der ikke kan finde ud af reglerne, hjælper vi. Men dem, der får hjælp, og stadig ikke retter ind, skal vi blive skarpere på at håndtere i ITD.

 

Vores succesrige køre- og hviletidsservice er et godt eksempel. Alle medlemmer der vil, kan koble sig på systemet og få tilsendt månedlige rapporter over eventuelle overtrædelser. De foreløbige statistikker viser, at det hjælper. Antallet af overtrædelser rasler ned. Der er dog nogle få medlemmer, hvor der ikke rigtigt sker fremskridt på trods af de værktøjer, vi stiller til rådighed. Her vil vi fremover begynde at øge kravene.

 

Vores linje er enkel: Regler er til for at overholdes. Dem der snyder på vægten, konkurrerer med unfair midler og presser markedet. Det er uacceptabelt, uanset om det gælder overlæs, køre- og hviletid, cabotageregler eller andet.

Tiden er kommet til at få ryddet op. Vi skal have lagt et større pres på dem, der kører på frihjul. Men vi skal også være ærlige – specielt overfor os selv. Budskabet er herfra: Fej for din egen dør, før du murrer over konkurrentens fejl. Og fej hele vejen rundt! Kører du selv med overlæs, eller skærer du selv et par hjørner i ny og næ omkring køre- og hviletid, skulle du måske bruge krudtet på at få styr på det frem for at klage over unfair konkurrence fra højre og venstre.

Sammenhold om ansvarlighed

Det er en af ideerne bag de etiske retningslinjer, som vi fremlægger til debat og afstemning senere i dag: Alle har et ansvar. Det, der for alvor rykker branchens image opad, er, når vi alle sammen erkender det ansvar og holder sammen om at løfte det hver eneste dag. Det udbredte piberi over ’de andre’ og branchens almindelige mudderkastning er et tegn på manglende sammenhold. Jeg håber, at I vil være med til at give hinanden håndslag på et stærkere sammenhold her i dag – her kan og skal vi gå forrest!

Det vi er fælles om

I langt de fleste sager har store og små, internationale og nationale, særtransportører, dyretransportører og distributionskørere den samme interesse, nemlig nogle klare og logiske regler, som ikke sætter danske vognmænd tilbage i konkurrencen i forhold til andre. De fleste ønsker også effektive og fair kontroller af reglerne samt rimelige og retfærdige sanktioner mod dem, der overtræder reglerne. Det er i bund og grund, hvad vi dagligt kæmper for på den erhvervspolitiske front.

 

Ud fra denne kurs har ITD opnået nogle bemærkelsesværdige resultater i det forgangne år.

Hovsa-loven

Den mest kritiske sag, hvor ITD var særdeles aktiv, var sagen om beskatning af arbejdsudleje - den såkaldte ’hovsa-lov’.

Reglerne om arbejdsudlejebeskatning blev besluttet i 2012 af en bred forligskreds i Folketinget. Men ingen havde tænkt på, hvordan reglerne skulle administreres inden for lastbiltransporten. Pludselig lagde SKAT - med et brev rundsendt til en række virksomheder i maj 2013 - op til, at indlejede udenlandske lastbilchauffører skulle dobbeltbeskattes for den løn de tjente, mens de kørte på danske vejstræk.

 

Det ville betyde en tung administrativ byrde til danske vognmænd, mens udenlandske vognmænd ville slippe for samme byrde, når de lejede nøjagtigt den samme chauffør og lastbil til at udføre nøjagtigt den samme internationale transportopgave. Naturligvis bund-urimeligt og uhensigtsmæssigt ud fra en dansk konkurrencemæssig synsvinkel.

 

Efter en ihærdig indsats lykkedes det ITD i godt samarbejde bl.a. med DI at få problemet på den politiske dagsorden, og SKAT blev presset til en mere fornuftig administration af reglerne fra og med september 2013.

Der er dog stadig mindre hængepartier af tvivl, som vi kæmper videre for at få udryddet. Men alt i alt må vi notere en markant politisk sejr omkring arbejdsudlejen, som har reddet hundreder af danske arbejdspladser inden for lager, administration og logistik.

Cabotage: Ja tak til klare og logiske regler + effektiv kontrol

Også i forhold til den verserende debat om cabotagekørsel har ITD holdt en sikker kurs og forsvaret klare og logiske regler, kombineret med effektiv kontrol. Fagbevægelsen har sammen med et par ligesindede organisationer gjort cabotage til deres store sag, og regeringen har nu i et par år været under et konstant pres for at stramme kontrol såvel som regler.

Den ekstra politikontrol har ITD sagt ja tak til, og de foreløbige resultater har været gode. Omfanget af ulovligheder er dalet, efterhånden som kontrollerne er forøget.

 

Danske særregler har vi til gengæld sagt klart nej tak til. Og trods et meget tungt pres fra fagbevægelsen er det i samarbejde med DI lykkedes at fastholde regeringen på en fornuftig kurs, som i det store hele holder sig i det fælles EU-spor.

 

Den gældende EU-forordning er lavet for at begrænse cabotagekørslen til et fornuftigt leje, og alle tilgængelige statistiker tyder på, at det lykkes.

Vi er ikke klar til fri cabotage!

Men helt fri cabotagekørsel vil i dag være en trussel mod mange nationalt kørende vognmænd i Danmark. Derfor mener ITD, at vi fortsat har behov for et regelsæt, der begrænser cabotagekørslen. På de eksisterende markedsvilkår og med de nuværende forskelle mellem arbejdsmarkederne i Norden og resten af EU, er vi simpelthen ikke klar til at liberalisere den internationale konkurrence på hjemmebanen. Men ingen skal være i tvivl om, at vi fra ITD’s side i den grad klar til en fordomsfri diskussion om, hvad der skal til, for at danske vognmænd bedre kan tage konkurrencen op med resten af EU.

Lad mig tegne billedet for jer af vores øjeblikkelige konkurrencesituation…

Transportarbejdet med dansk indregistrerede lastbiler

Her ser vi udviklingen i danske lastbilers transportarbejde syd for den dansk-tyske grænse. Siden 2003 har de danske biler mere end halveret deres kørsler syd for grænsen. Danske biler er tæt på at være blæst af brættet. Omvendt har de danske biler øget deres kørsler markant i Norge og Sverige. Det ændrer ikke ved, at danske lastbilers transporter i udlandet samlet er reduceret med omkring 40 procent på ti år.

 

Omvendt ser det ud med indenrigskørslerne med danske biler. De havde støt vækst frem mod 2007, dalede så et par år på grund af finanskrisen. Men er i dag tilbage på niveauet fra 2007 – syv procent over niveauet i 2003.

Indenrigskørslerne er altså ikke faldet, men steget med syv procent på ti år i modsætning til de før så stolte eksportmarkeder syd for grænsen, som nærmest totalt er forsvundet!

 

At vi i de seneste par år har brugt så meget krudt på at diskutere det danske indenrigsmarked og cabotagetruslen, virker mærkeligt, når man ser de nøgne fakta her bag mig. Vi har tabt danske job, ja. Men de synes tabt på de europæiske motorveje – ikke på de danske. Indenrigskørslerne er steget.

 

Det er på tide, at fornuften genindtager debatten om vores erhverv. Vi bruger alt for meget tid på at diskutere de ting, som er svære at lave om og alt for lidt på at diskutere løsninger inden for den horisont, hvor vi rent faktisk har mulighed for at påvirke tingene.

Fra en beskæftigelsesmæssig synsvinkel er det helt store problem, at der kører færre danske lastbiler UD af landet. At der kører flere udenlandske ind skyldes, at de danske biler har tabt udenrigskørslerne – ikke at udlændingene løber med indenrigskørslerne i stor stil.

Overenskomsttvang for eksportbiler

Slaget om de internationale chaufførjob i et åbent EU kan synes tabt. Men i så fald bør vi kunne blive enige om at afskaffe overenskomsttvangen for de internationale kørsler. For hvad skal vi med en overenskomsttvang på ’udebanen’, når det har den ene effekt, at chaufførerne såvel som deres arbejdsgivere bliver holdt helt væk fra banen?

 

Lovkravet om tilslutning til eksportoverenskomsten er komplet meningsløst, som det internationale godsmarked ser ud i dag. Kravet afholder både danske chauffører og danske vognmænd fra at være med. Dermed tvinger vi danske vognmænd med internationale ambitioner til enten at udflage eller slå op i banen.

Det er således svært at se, hvem der reelt skulle have en legitim interesse i at opretholde kravet om eksportoverenskomst på danske biler, når de kører i udlandet. Derfor er ITD lige nu i gang med at få prøvet dette krav ved domstolene. Forberedelsen af sagen tager tid for myndighederne, og det første egentlige retsmøde er berammet til december.

Hvem vil gøre noget for Stanislav?

De udenlandske chaufførers ind imellem kummerlige forhold er noget, som flittigt spilles ind i debatterne. Villigheden til at gøre noget ved sagerne, står dog ikke helt mål med debatlysten.

 

ITD lancerede i samarbejde med daværende transportminister Henrik Dam Kristensen ideen om, at Danmark skulle presse på for at få rejst en social dagsorden for internationale chauffører i EU systemet. Vi valgte betegnelsen ’chaufførdirektiv’ som overskrift for vores dagsorden.

Trafikstyrelsen har gennem efteråret haft ideen i høring hos de øvrige transportorganisationer, og resultatet blev, at samtlige danske organisationer erklærede sig uinteresserede i ideen om en fokuseret dansk kamp for bedre sociale forhold for internationale chauffører i EU.

 

Beskæmmende og ærligt talt pinligt. Ikke mindst når vi ved, at flere af de hørte organisationer planlægger PR fremstød i de kommende uger valgkamp til Europaparlamentet, hvor netop de internationale chaufførers ringe vilkår skal spændes for en anti-europæisk vogn.

 

Men desværre også kendetegnende for det ind imellem desorienterede og surrealistiske præg, den hjemlige debat om lastbiltransport har fået gennem de senere år. Mange kan se problemer, for det giver overskrifter og synlighed i medierne. Men løsninger og reelle forbedringer interesserer færre sig for.

Samarbejde og dialog

Jeg er dog ikke i tvivl om, at der er de bedste viljer i alle vores forskellige organisationer. Generelt oplever vi en god og professionel dialog på tværs af organisationsverdenen. I nogle sammenhænge kræver det, at kameraer og mikrofoner er gemt langt væk. Men samtalen og den respektfulde omgangstone er der i det daglige. ITD lægger op til en konstruktiv og kompromissøgende dialog med alle. Og det er der heldigvis mange andre, der også gør.

 

Vi kunne godt ønske os en mere konstruktiv dialog med fagbevægelsen. Men omvendt må vi også sige, at vi udfylder en ledig plads i organisationsbilledet ved at vedstå vores udgangspunkt som virksomhedernes organisation. Vi er ikke en fagforening. Vi arbejder ud fra en kompromissøgende tilgang for virksomhedernes rammevilkår.

Vores medlemmer har imidlertid adskillige tusinde chauffører ansat og benytter sig af flere tusinde selvkørende vognmænd. Derfor burde vi have en bedre dialog med deres organisationer, end det er tilfældet i dag. Det vil vi arbejde på.

 

På den positive side vil jeg især fremhæve et sundt og godt samarbejde med DI på det erhvervspolitiske område. Vi deler holdninger og tilgang i en række overordnede spørgsmål, men supplerer også hinanden med forskellige perspektiver og nuancer på sagerne.

 

Med Danske Busvognmænd har vi et bofællesskab i vores kontor på Vesterbrogade. Det fungerer fremragende og giver os mulighed for at trække på hinanden i stort og småt.

 

Endelig har vi også et velfungerende samarbejde med Danske Speditører omkring uddannelse og en række andre sager.

Med Ribe Amts Vognmandsforening af 2012 har vi ligeledes udviklet et godt og tillidsfuldt samarbejde, baseret på lokalforeningens associerede medlemskab hos os. Her har vi sammen vist vejen for en fleksibel, tidssvarende og prisbillig model for drift af en lokal vognmandsforening.

 

I løbet af foråret har jeg noteret mig, at mange andre lokalforeninger har klaget deres nød i fagpressen omkring medlemsflugt og dårlig økonomi. Herfra skal der lyde en åben invitation til alle interesserede: Modellen fra Ribe kan indføres hvor som helst i landet. Vi presser os ikke på, men døren er åben for alle, der tør og vil tænke i fremtid og fornyelse.

 

Tak for endnu et spændende år i ITD. Tak til vores bestyrelse, og en særlig stor tak til ITD’s og FDE’s dygtige og engagerede medarbejdere.

Tak for ordet!

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com